โครงการ 2 + 1 One Year Abroad - MOU Program

ในปัจจุบันได้มีโครงการแลกเปลี่ยนในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามโครงการแลกเปลี่ยนส่วนมาก นักเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเลือกโรงเรียน สถานที่ และเมืองได้ตามที่ต้องการ ประกอบกับคุณภาพของการเรียนการสอนยังมีคุณภาพที่หลากหลายและแตกต่างกัน

ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ ได้จัดโครงการ 2 + 1 One Year Abroad - MOU Program ร่วมกับ GENT โดยทำการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในการส่งนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนต่อต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยทุกโรงเรียนล้วนแล้วแต่เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในด้านคุณภาพการเรียนการสอน และมีการเปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น GCSE, A Level, NZQA, AP USA, AP Canada นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการดูแลด้าน Student Welfare ตลอดจนคุณภาพในการดูแลจัดการด้านที่พักอย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีทางเลือกให้กับนักเรียนโดยอาจะเป็นการพักอาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น (ไม่ใช่โฮสต์อุปถัมภ์) หรือเป็นหอพักที่ทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแล และหากนักเรียนต้องการศึกษาต่อจนจบการศึกษา ก็สามารถศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีความแตกต่างจากโครงการแลกเปลี่ยนทั่วไปในปัจจุบันได้มีโครงการแลกเปลี่ยนในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามโครงการแลกเปลี่ยนส่วนมาก นักเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเลือกโรงเรียน สถานที่ และเมืองได้ตามที่ต้องการ ประกอบกับคุณภาพของการเรียนการสอนยังมีคุณภาพที่หลากหลายและแตกต่างกัน

นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถที่จะเลือกขอเทียบโอนทั้งเกรดและหน่วยกิตเพื่อกลับมาศึกษาต่อยังโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ ได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้นอีกด้วย

 

กดลิงค์วีดีโอเพื่อรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 2 + 1 One Year Abroad - MOU Program

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2 + 1 One Year Abroad - MOU Program โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ

ประเทศอังกฤษ

สถาบันการศึกษา ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายโครงการ เวบไซท์
TETTENHALL COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1903
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 385 คน (Grade 9-12)
 • สถานที่: เมือง Wolverhampton ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: GCSE, A Level, Pre A Level
 • ที่พัก: หอพักในโรงเรียน
1.1 ล้านบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click

OSWESTRY SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1407
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 475 คน
 • สถานที่: เมือง Oswestry ห่างจากลอนดอนประมาณ 4 ชั่วโมง และห่างจากแมนเชสเตอร์ประมาณ 1.5 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: GCSE, A Level, Pre A Level
9.9 แสนบาท
(2 เทอมการศึกษา)
Click

BISHOPSTROW COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 2006
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา - International School
 • เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษ โดยมีนักเรียนสามารถสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำในประเทศอังกฤษอย่างมากมาย
 • มีจำนวนนักเรียนประมาณ 120 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สถานที่: เมือง Bishopstrow ห่างจากเมือง Bath เพียงแค่ 20 นาที และห่างจากลอนดอนประมาณ 2.5 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: Boarding School Preparation, Pre - GCSE, One year IGCSE, Pre A Level, A Level
 1.1 ล้านบาท
(2 เทอมการศึกษา)
Click

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการศึกษา ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายโครงการ เวบไซท์
NEBRASKA CHRISTIAN SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1959
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา - Christian
 • จำนวนนักเรียน 200 คน (Grade 1-12)
 • สถานที่: เมือง Central City รัฐ Nebraska
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: หอพักในโรงเรียน
 • School Rating (by Niched.com): A-
8.5 แสนบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click

ST. CROIX LUTHERAN ACADEMY

 • ก่อตั้งในปี 1958
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา - Christian
 • จำนวนนักเรียน 500 คน (Grade 6 - 12)
 • สถานที่: เมือง West St. Paul ในรัฐ Minnesota
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: หอพักในโรงเรียน
 • School Rating (by Niched.com): A
9.9 แสนบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click

 

ประเทศแคนาดา

เขตการศึกษา ข้อมูลเขตการศึกษาเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายโครงการ เวบไซท์
VERNON SCHOOL DISTRICT

 

 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 5 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 - 800 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: เมือง Vernon รัฐ British Columbia ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยการบิน
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
6.5 แสนบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click

MAPLE RIDGE AND PITT MEADOWS
SCHOOL DISTRICT

 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 6 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 - 1,200 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: เมือง Maple Ridge และ Pitt Meadows รัฐ British Columbia ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียงแค่ 40  - 60 นาทีโดยรถประจำทาง
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
6.9 แสนบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click

 

ประเทศนิวซีแลนด์

สถาบันการศึกษา ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายโครงการ เวบไซท์
WHANGAPARAOA COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 2005
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 1,500 คน (Year 7-13)
 • สถานที่: Stanmore Bay บริเวณชานเมืองอ็อคแลนด์ ทางตอนเหนือ (Northshore)
  ห่างจากใจกลางเมืองอ็อคแลนด์เพียงไม่เกิน 60 นาทีโดยทางรถโดยสารประจำทาง
 • หลักสูตรการสอน: NZQA มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
5.5 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click
HERETAUNGA COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1954
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา มีอาคารเรียนที่ใหม่และทันสมัย
 • จำนวนนักเรียน 931 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: Upper Hutt บริเวณชานเมืองเวลลิงตั้น ห่างจากใจกลางเมืองเวลลิงตั้นประมาณ 45 นาทีโดยรถไฟ บริเวณที่พักปลอดภัย ไม่ไกลจากโรงเรียน
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
5.4 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click

RONGOTAI COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1928
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทชายล้วน
 • จำนวนนักเรียน 620 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: ใจกลางเมืองเวลลิงตั้น
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านกีฬาและมีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแล
5.5 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click

WELLINGTON EAST GIRL COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1925
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทหญิงล้วน มีอาคารเรียนที่ใหม่และทันสมัย
 • จำนวนนักเรียน 1,000 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: ใจกลางเมืองเวลลิงตั้น
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นด้านศิลปะ การแสดง
5.7 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click

KAPITI COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1957
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 1,500 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: Raumati Beach ห่างจากใจกลางเมืองเวลลิงตั้นประมาณ 2.5 ชั่วโมงโดยรถยนต์
 • หลักสูตรการสอน: NZQA มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
5.5 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click

BAYFIELD HIGH SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1961
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: เมือง Dunedin ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เหมาะแก่การเรียนของนักเรียนทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านวิชาการ มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
5.6 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครได้ที่

คุณเศรษฐพล หรูตระกูล (พี่เบสท์)                   โทร 062-656-5996                 LineID: SethGENT

Why 2+1 MOU Program?

High School Placement Specialist
GENT เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการส่งเด็กนักเรียนต่อต่างประเทศที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างดีในระบบการศึกษาและโรงเรียนของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ High School
Various Options
สามารถเลือกไปยังประเทศ และโรงเรียนที่สนใจได้ด้วยตนเอง
After service: Giving Progression Report and Coaching
หลังจากเดินทาง GENT จะคอยดูแลและให้คำแนะนำน้องๆ อีกทั้งอัพเดทผลการเรียนและให้คำแนะนำแก่น้องๆ และผู้ปกครองในด้านการเรียนจนจบการศึกษา
Transferable
สามารถเลือกโอนทั้งหน่วยกิตและเกรดจากโรงเรียนในต่างประเทศเพื่อกลับมาเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น
Contact Us

สอบถามข้อมูลทั่วไป (General Questions)

ขอใบเสนอราคา (Request for Price Quotations)

reCAPTCHA

GENT Accreditations: