โครงการ 2 + 1 One Year Abroad – MOU Program

ในปัจจุบันได้มีโครงการแลกเปลี่ยนในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามโครงการแลกเปลี่ยนส่วนมาก นักเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเลือกโรงเรียน สถานที่ และเมืองได้ตามที่ต้องการ ประกอบกับคุณภาพของการเรียนการสอนยังมีคุณภาพที่หลากหลายและแตกต่างกัน

ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ ได้จัดโครงการ 2 + 1 One Year Abroad – MOU Program ร่วมกับ GENT โดยทำการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในการส่งนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนต่อต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยทุกโรงเรียนล้วนแล้วแต่เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในด้านคุณภาพการเรียนการสอน และมีการเปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น GCSE, A Level, NZQA, High School Diploma USA หรือ Canada นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการดูแลด้าน Student Welfare ตลอดจนคุณภาพในการดูแลจัดการด้านที่พักอย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีทางเลือกให้กับนักเรียนโดยอาจะเป็นการพักอาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น (ไม่ใช่โฮสต์อุปถัมภ์) หรือเป็นหอพักที่ทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแล และหากนักเรียนต้องการศึกษาต่อจนจบการศึกษา ก็สามารถศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีความแตกต่างจากโครงการแลกเปลี่ยนทั่วไปในปัจจุบันได้มีโครงการแลกเปลี่ยนในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามโครงการแลกเปลี่ยนส่วนมาก นักเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเลือกโรงเรียน สถานที่ และเมืองได้ตามที่ต้องการ ประกอบกับคุณภาพของการเรียนการสอนยังมีคุณภาพที่หลากหลายและแตกต่างกัน

นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถที่จะเลือกขอเทียบโอนทั้งเกรดและหน่วยกิตเพื่อกลับมาศึกษาต่อยังโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ ได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้นอีกด้วย

 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2 + 1 One Year Abroad – MOU Program โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ

ประเทศนิวซีแลนด์

สถาบันการศึกษา ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เวบไซท์

BAYFIELD HIGH SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1961
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: เมือง Dunedin ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เหมาะแก่การเรียนของนักเรียนทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านวิชาการ มีนักเรียนจำนวนกำลังพอดี มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
7 แสนบาท (3 เทอมการศึกษา)
8.6 แสนบาท (4 เทอมการศึกษา)
Click
CAMBRIDGE HIGH SCHOOL
 • ก่อตั้งในปี 1883
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา มีอาคารเรียนที่ใหม่และทันสมัย
 • จำนวนนักเรียน 1,500 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13
 • สถานที่: อยู่ที่เมือง Cambridge และอยู่ห่างจากสนามบิน Auckland เพียง 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โรงเรียนมีชื่อเสียง วิชาการดี มีหลากหลายหลักสูตรการเรียน
7.2 แสนบาท (3 เทอมการศึกษา)
8.5 แสนบาท (4 เทอมการศึกษา)
Click

KAPITI COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1957
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 1,500 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: Raumati Beach ห่างจากใจกลางเมืองเวลลิงตั้นประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถยนต์
 • หลักสูตรการสอน: NZQA มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • หลักสูตรการเรียนหลากหลาย เมืองชายทะเล สวยงาม ปลอดภัย
7.1 แสนบาท (3 เทอมการศึกษา)
8.9 แสนบาท (4 เทอมการศึกษา)
Click

NORTHCOTE COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1877 (เก่าแก่ที่สุดใน Auckland – Northshore)
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 1,200 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: Northcote ห่างจากใจกลางเมืองอ็อคแลนด์ทางตอนเหนือเพียง 20 นาที
 • หลักสูตรการสอน: NZQA มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • เดินทางสะดวก ทีมงานดูแลนักเรียนต่างชาติมีประสบการณ์ โฮสต์แฟมิลี่ไม่ไกล
 • เอกภาษาจีนสามารถเรียนโรงเรียนนี้ได้
7.4 แสนบาท (3 เทอมการศึกษา)
9.3 แสนบาท (4 เทอมการศึกษา)
Click

OREWA COLLEGE

 

 • ก่อตั้งในปี 1956
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 2,000 คน (Year 7-13)
 • สถานที่: ห่างจากใจกลางเมืองอ็อคแลนด์ทางตอนเหนือประมาณ 60 นาที
 • หลักสูตรการสอน: NZQA มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • มีนักเรียนไทยจำนวนน้อยมาก สตาฟดูแลใกล้ชิด เมืองเงียบสงบ สวยงามและปลอดภัย
 • เอกภาษาจีนสามารถเรียนโรงเรียนนี้ได้
6.8 แสนบาท (3 เทอมการศึกษา)
8.4 แสนบาท (4 เทอมการศึกษา)
Click

RONGOTAI COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1928
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทชายล้วน
 • จำนวนนักเรียน 620 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: ใจกลางเมืองเวลลิงตั้น
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านกีฬาและมีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแล ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก
6.9 แสนบาท (3 เทอมการศึกษา)
8.5 แสนบาท (4 เทอมการศึกษา)
Click
TAKAPUNA GRAMMAR SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1927
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 1700 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: ห่างจากใจกลางเมืองอ็อคแลนด์ทางตอนเหนือเพียง 20 นาที
 • หลักสูตรการสอน: NZQA/ IB
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านวิชาการ เดินทางเข้าเมืองสะดวก
7.2 แสนบาท (3 เทอมการศึกษา)
9.0 แสนบาท (4 เทอมการศึกษา)
Click

WELLINGTON EAST GIRL COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1925
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทหญิงล้วน มีอาคารเรียนที่ใหม่และทันสมัย
 • จำนวนนักเรียน 1,000 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: ใจกลางเมืองเวลลิงตั้น
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นด้านศิลปะ การแสดง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก
7.4 แสนบาท (3 เทอมการศึกษา)
9.2 แสนบาท (4 เทอมการศึกษา)
Click
WHANGAPARAOA COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 2005
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 1,500 คน (Year 7-13)
 • สถานที่: Stanmore Bay บริเวณชานเมืองอ็อคแลนด์ ทางตอนเหนือ (Northshore)
  ห่างจากใจกลางเมืองอ็อคแลนด์เพียงไม่เกิน 60 นาทีโดยทางรถโดยสารประจำทาง
 • หลักสูตรการสอน: NZQA มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านสาขาวิชาที่หลากหลาย บริเวณโรงเรียนปลอดภัยและน่าอยู่
6.9 แสนบาท (3 เทอมการศึกษา)
8.5 แสนบาท (4 เทอมการศึกษา)
Click

 

ประเทศแคนาดา

เขตการศึกษา ข้อมูลเขตการศึกษาเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เวบไซท์

DELTA SCHOOL DISTRICT

 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 7 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 – 1,400 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: ครอบคลุมบริเวณเมือง Delta, Ladner และ Tsawwassen
  รัฐ British Columbia ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียงแค่ 30 – 60 นาทีโดยรถประจำทาง
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • วิชาการดี นักเรียนไทยจำนวนไม่มาก มีโรงเรียนให้เลือกหลากหลาย
8.5 แสนบาท Click

GOLDEN HILLS SCHOOL DISTRICT

 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มี 2 โรงเรียนได้แก่ Strathmore High School และ Drumheller Valley Secondary School
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • Strathmore High School มีนักเรียนประมาณ 750 คน
 • Drumheller Valley Secondary School มีนักเรียนประมาณ 450 คน
 • สถานที่: เมือง Golden Hills รัฐ Alberta  ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยการบิน
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • ราคาไม่สูงมาก เมืองเงียบสงบ ปลอดภัย และมีหอพัก
8.2 แสนบาท

(หอพัก 9 แสนบาท)

Click

MAPLE RIDGE AND PITT MEADOWS
SCHOOL DISTRICT

 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 6 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 – 1,200 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: เมือง Maple Ridge และ Pitt Meadows รัฐ British Columbia ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียงแค่ 40  – 60 นาทีโดยรถประจำทาง
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง โรงเรียนดี วิชาการดี การดูแลของทีมนักเรียนต่างชาติดีมาก
8.6 แสนบาท Click
SOOKE SCHOOL DISTRICT
 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 3 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 650 – 1,500 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: ห่างจากเมืองใหญ่อย่าง Victoria ประมาณ 30 – 50 นาที ประกอบไปด้วยบริเวณของ Sooke, Colwood และ Langford
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • อยู่ในบริเวณเมืองใหม่ คนรุ่นใหม่พักอาศัย โรงเรียนใหม่และทันสมัย วิชาการดี
8.8 แสนบาท Click
VERNON SCHOOL DISTRICT
 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 5 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 – 800 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: เมือง Vernon รัฐ British Columbia ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยการบิน
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • อยู่ในเมืองที่ปลอดภัย สวยงาม นักเรียนไทยนิยมไปเรียน
8.3 แสนบาท Click

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการศึกษา ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เว็บไซต์
BURR AND BURTON ACADEMY
 • ก่อตั้งในปี 1966
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา – Christian
 • มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด 680 คน
 • เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – 12
 • สถานที่ : ตั้งอยู่ในเมือง Manchester รัฐ Vermont เป็นรัฐในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ
 • หลักสูตรการสอน : US High School Diploma
 • ที่พัก : หอพักในโรงเรียน
 • วิชาการดี เมืองสวยงาม หอพักเป็นบ้านพักในโรงเรียน ปั่นจักรยานเข้าใจกลางเมืองได้ ดูแลนักเรียนต่างชาติดีเยี่ยม
1.39 ล้านบาท Click
NEBRASKA CHRISTIAN SCHOOL
 • ก่อตั้งในปี 1959
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา – Christian
 • จำนวนนักเรียน 200 คน (Grade 1-12)
 • สถานที่: เมือง Central City รัฐ Nebraska
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: หอพักในโรงเรียน
 • School Rating (by Niched.com): A-
 • ดูแลและพัฒนาเด็กนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม หากต้องการพัฒนาภาษา มีเพื่อนนักเรียนอเมริกัน ได้รับการดูแลที่ดี ต้องโรงเรียนนี้
1 ล้านบาท Click
WISCONSIN LUTHERAN
HIGH SCHOOL
 • ก่อตั้งในปี 1903
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา – Christian
 • จำนวนนักเรียน 385 คน (Grade 9-12)
 • สถานที่: เมือง Milwaukee เมืองหลวงของรัฐ Wisconsin
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: หอพักในโรงเรียน
 • School Rating (by Niched.com): A-
 • อาคารเรียนทันสมัย ที่พักดีเยี่ยม ตั้งอยู่ชานเมืองของเมืองใหญ่ ดูแลดีและใกล้ชิด
1.37 ล้านบาท Click

 

ประเทศอังกฤษ

สถาบันการศึกษา ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เวบไซท์

ADCOTE SCHOOL FOR GIRLS

 

 • ก่อตั้งในปี 1907
 • โรงเรียนเอกชนประเภทหญิงล้วน – Main School
 • อยู่นอกเมือง Shrewsbury
 • โรงเรียนไม่ใหญ่ ดูแลใกล้ชิด
 • มีจำนวนนักเรียนประมาณ 200 คน
 • มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 30%
 • มีนักเรียนไทยมาโดยตลอด ประมาณ 5-7 คนต่อปี
 • มีกิจกรรมช่วงวันหยุดให้เลือกจำนวนมาก โดยเฉพาะการขี่ม้า
1.28 ล้านบาท ( 2 เทอมการศึกษา) Click

BISHOPSTROW COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 2006
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา – International School
 • เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษ โดยมีนักเรียนสามารถสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำในประเทศอังกฤษอย่างมากมาย
 • มีจำนวนนักเรียนประมาณ 120 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สถานที่: เมือง Bishopstrow ห่างจากเมือง Bath เพียงแค่ 20 นาที และห่างจากลอนดอนประมาณ 2.5 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: Boarding School Preparation, Pre – GCSE, One year IGCSE, Pre A Level, A Level
 • โรงเรียนไม่ใหญ่ ดูแลใกล้ชิด เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น
1.25 ล้านบาท ( 2 เทอมการศึกษา) Click

GOWER COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 2010
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา (Further Education College)
 • ลักษณะเป็นบรรยากาศการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย
 • จำนวนนักเรียน มากกว่า 2,000 คนเนื่องจากมีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวนมาก
 • สถานที่: เมือง Swansea  ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: GCSE, A Level, Pre A Level, University Foundation, BTEC and Diploma
 • ที่พัก: พักกับโฮสต์ท้องถิ่น
 • Minimum Requirements: IELTS 4.5 ขึ้นไป
 • มีคอร์สเรียนหลากหลาย อาคารเรียนทันสมัย เหมาะกับนักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบตัวเองได้เป็นอย่างดี
0.9 ล้านบาท ( 3 เทอมการศึกษา)

 

Click

MYDDELTON COLLEGE

 • โรงเรียนยอดนิยมสำหรับนักเรียนไทย
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา – Main School
 • อยู่ในเมือง Denbigh ที่เป็นเมืองขนาดเล็กและปลอดภัย
 • โรงเรียนไม่ใหญ่ ดูแลใกล้ชิด
 • มีจำนวนนักเรียนประมาณ 200 คน
 • มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 30%
 • มีนักเรียนไทยมาโดยตลอด ประมาณ 5-7 คนต่อปี
 • มีกิจกรรมช่วงวันหยุดให้เลือกจำนวนมาก
1.28 ล้านบาท ( 2 เทอมการศึกษา) Click

OSWESTRY SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1407
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 475 คน
 • สถานที่: เมือง Oswestry ห่างจากลอนดอนประมาณ 4 ชั่วโมง และห่างจากแมนเชสเตอร์ประมาณ 1.5 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: GCSE, A Level, Pre A Level
 • โรงเรียนที่ GENT Recommended ดูแลนักเรียนอย่างดี วิชาการเยียม กีฬาเด่น นักเรียนไทยนิยม เมืองปลอดภัย
1.29 ล้านบาท ( 2 เทอมการศึกษา)

 

Click

TETTENHALL COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1903
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 385 คน (Year 7 – 13)
 • ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยแคมปัสที่สวยงาม ประกอบไปด้วยอาคารเรียนที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย พร้อมมีการตกแต่งและพัฒนาให้โดยเหมาะแก่การเรียนเป็นอย่างยิ่ง
 • ได้รับการยอมรับในฐานที่เป็น Top 10 ของโรงเรียนที่มี Value Added สูงที่สุด
 • สถานที่: เมือง Wolverhampton ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: GCSE, A Level, Pre A Level
 • ที่พัก: หอพักในโรงเรียน
 • โรงเรียนไม่ใหญ่จนเกินไป มีนักเรียนไทยจำนวนหนึ่ง ไม่ไกลจากลอนดอน Facilities ใหม่และทันสมัย
1.27 ล้านบาท (2 เทอมการศึกษา)

 

Click

 

ประเทศออสเตรเลีย

สถาบันการศึกษา ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เวบไซท์

Illarawarra Grammar School

 

 • ก่อตั้งในปี 1959
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 777 คน (Year 1-12)
 • สถานที่: ตั้งอยู่ที่เมือง Wollongong ซึ่งเป็นเมืองที่ปลอดภัย เหมาะกับการศึกษาและใช้ชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนประถมและมัธยม และห่างจากเมืองซิดนีย์เพียงแค่ 60 นาทีเท่านั้น
 • หลักสูตรการสอน: NSW High School Certificate
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านวิชาการ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ตลอดจนมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเยี่ยม
ราคา 1.07 ล้านบาท

(สำหรับ 3 เทอมการศึกษา)

Click

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครได้ที่

คุณเศรษฐพล หรูตระกูล (พี่เบสท์)                   โทร 062-656-5996                 LineID: SethGENT

คลิปสัมภาษณ์ คำแนะนำ และความประทับใจของน้องๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ MOU 2+1

น้องภูมิ – Canada 2021 – Delta School District

ความประทับใจที่ Sands Secondary School (English Version)

น้องแมม – UK 2018 – Oswestry School

จากเด็กเอกพละของสาธิตฯ สู่การได้รับ Offer จาก UCL

 

Canada January 2021: Maple Ridge School District

การเตรียมพร้อม ความรู้สึกวันเดินทาง

 

Canada January 2021: Maple Ridge School District

เล่าสู่การฟัง ชีวิตการเรียนมัธยมที่แคนาดา

 

Canada January 2021: Vernon School District

ชีวิตการเรียนมัธยมที่แคนาดา กับนักเรียนเอกการแสดง

 

Canada January 2021

คุณแม่น้องฟิลม์ ความประทับใจ

 

Canada January 2021: Vernon School District

การเตรียมพร้อม ความรู้สึกวันเดินทาง

 

Canada January 2021: Vernon School District

Review ประสบการณ์การเดินทาง

Why 2+1 MOU Program?

High School Placement Specialist
GENT เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการส่งเด็กนักเรียนต่อต่างประเทศที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างดีในระบบการศึกษาและโรงเรียนของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ High School
Various Options
สามารถเลือกไปยังประเทศ และโรงเรียนที่สนใจได้ด้วยตนเอง
After service: Giving Progression Report and Coaching
หลังจากเดินทาง GENT จะคอยดูแลและให้คำแนะนำน้องๆ อีกทั้งอัพเดทผลการเรียนและให้คำแนะนำแก่น้องๆ และผู้ปกครองในด้านการเรียนจนจบการศึกษา
Transferable
สามารถเลือกโอนทั้งหน่วยกิตและเกรดจากโรงเรียนในต่างประเทศเพื่อกลับมาเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

GENT Accreditations:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเองได้โดยการคลิกตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยการเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า