โครงการ 2 + 1 One Year Abroad - MOU Program

ในปัจจุบันได้มีโครงการแลกเปลี่ยนในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามโครงการแลกเปลี่ยนส่วนมาก นักเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเลือกโรงเรียน สถานที่ และเมืองได้ตามที่ต้องการ ประกอบกับคุณภาพของการเรียนการสอนยังมีคุณภาพที่หลากหลายและแตกต่างกัน

ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ ได้จัดโครงการ 2 + 1 One Year Abroad - MOU Program ร่วมกับ GENT โดยทำการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในการส่งนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนต่อต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยทุกโรงเรียนล้วนแล้วแต่เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในด้านคุณภาพการเรียนการสอน และมีการเปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น GCSE, A Level, NZQA, AP USA, AP Canada นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการดูแลด้าน Student Welfare ตลอดจนคุณภาพในการดูแลจัดการด้านที่พักอย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีทางเลือกให้กับนักเรียนโดยอาจะเป็นการพักอาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น (ไม่ใช่โฮสต์อุปถัมภ์) หรือเป็นหอพักที่ทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแล และหากนักเรียนต้องการศึกษาต่อจนจบการศึกษา ก็สามารถศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีความแตกต่างจากโครงการแลกเปลี่ยนทั่วไปในปัจจุบันได้มีโครงการแลกเปลี่ยนในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามโครงการแลกเปลี่ยนส่วนมาก นักเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเลือกโรงเรียน สถานที่ และเมืองได้ตามที่ต้องการ ประกอบกับคุณภาพของการเรียนการสอนยังมีคุณภาพที่หลากหลายและแตกต่างกัน

นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถที่จะเลือกขอเทียบโอนทั้งเกรดและหน่วยกิตเพื่อกลับมาศึกษาต่อยังโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ ได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้นอีกด้วย

กดลิงค์วีดีโอเพื่อรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 2 + 1 One Year Abroad - MOU Program

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2 + 1 One Year Abroad - MOU Program โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฯ

ประเทศอังกฤษ

สถาบันการศึกษาข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้นค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เวบไซท์

BISHOPSTROW COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 2006
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา - International School
 • เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษ โดยมีนักเรียนสามารถสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำในประเทศอังกฤษอย่างมากมาย
 • มีจำนวนนักเรียนประมาณ 120 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สถานที่: เมือง Bishopstrow ห่างจากเมือง Bath เพียงแค่ 20 นาที และห่างจากลอนดอนประมาณ 2.5 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: Boarding School Preparation, Pre - GCSE, One year IGCSE, Pre A Level, A Level
 1.21 ล้านบาท
(2 เทอมการศึกษา)
Click

OSWESTRY SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1407
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 475 คน
 • สถานที่: เมือง Oswestry ห่างจากลอนดอนประมาณ 4 ชั่วโมง และห่างจากแมนเชสเตอร์ประมาณ 1.5 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: GCSE, A Level, Pre A Level
1.19 ล้านบาท
(2 เทอมการศึกษา)
Click

GOWER COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 2010
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา (Further Education College)
 • ลักษณะเป็นบรรยากาศการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย
 • จำนวนนักเรียน มากกว่า 2,000 คนเนื่องจากมีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวนมาก
 • สถานที่: เมือง Swansea  ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการสอน: GCSE, A Level, Pre A Level, University Foundation, BTEC and Diploma
 • ที่พัก: พักกับโฮสต์ท้องถิ่น
 • Minimum Requirements: IELTS 4.5 ขึ้นไป
0.94 ล้านบาท
(1 ปีการศึกษา - 3 เทอม)
Click

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันการศึกษาข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้นค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เวบไซท์
NEBRASKA CHRISTIAN SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1959
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา - Christian
 • จำนวนนักเรียน 200 คน (Grade 1-12)
 • สถานที่: เมือง Central City รัฐ Nebraska
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: หอพักในโรงเรียน
 • School Rating (by Niched.com): A-
9.3 แสนบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click
WISCONSIN LUTHERAN
HIGH SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1903
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา - Christian
 • จำนวนนักเรียน 385 คน (Grade 9-12)
 • สถานที่: เมือง Milwaukee เมืองหลวงของรัฐ Wisconsin
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: หอพักในโรงเรียน
 • School Rating (by Niched.com): A-
1.17 ล้านบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click

 

ประเทศแคนาดา

 

เขตการศึกษาข้อมูลเขตการศึกษาเบื้องต้นค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เวบไซท์

DELTA SCHOOL DISTRICT

 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 7 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 - 1,400 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: ครอบคลุมบริเวณเมือง Delta, Ladner และ Tsawwassen
  รัฐ British Columbia ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียงแค่ 30 - 60 นาทีโดยรถประจำทาง
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
8 แสนบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click

MAPLE RIDGE AND PITT MEADOWS
SCHOOL DISTRICT

 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 6 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 - 1,200 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: เมือง Maple Ridge และ Pitt Meadows รัฐ British Columbia ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียงแค่ 40  - 60 นาทีโดยรถประจำทาง
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
7.5 แสนบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click
SOOKE SCHOOL DISTRICT

 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 3 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 650 - 1,500 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: ห่างจากเมืองใหญ่อย่าง Victoria ประมาณ 30 – 50 นาที ประกอบไปด้วยบริเวณของ Sooke, Colwood และ Langford
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
7.6 แสนบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click
VERNON SCHOOL DISTRICT

 • ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม 5 แห่ง
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 - 800 คนต่อ 1 โรงเรียน
 • สถานที่: เมือง Vernon รัฐ British Columbia ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยการบิน
 • หลักสูตรการสอน: High School AP
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
7.4 แสนบาท
(2 ภาคการศึกษา)
Click

 

ประเทศนิวซีแลนด์

สถาบันการศึกษาข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้นค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เวบไซท์

BAYFIELD HIGH SCHOOL

 • ก่อตั้งในปี 1961
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 600 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: เมือง Dunedin ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เหมาะแก่การเรียนของนักเรียนทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านวิชาการ มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
6.4 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click
HERETAUNGA COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1954
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา มีอาคารเรียนที่ใหม่และทันสมัย
 • จำนวนนักเรียน 931 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: Upper Hutt บริเวณชานเมืองเวลลิงตั้น ห่างจากใจกลางเมืองเวลลิงตั้นประมาณ 45 นาทีโดยรถไฟ บริเวณที่พักปลอดภัย ไม่ไกลจากโรงเรียน
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
6.5 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click

KAPITI COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1957
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 1,500 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: Raumati Beach ห่างจากใจกลางเมืองเวลลิงตั้นประมาณ 2.5 ชั่วโมงโดยรถยนต์
 • หลักสูตรการสอน: NZQA มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
6.3 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click

RONGOTAI COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1928
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทชายล้วน
 • จำนวนนักเรียน 620 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: ใจกลางเมืองเวลลิงตั้น
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านกีฬาและมีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแล
6.6 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click

WELLINGTON EAST GIRL COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 1925
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทหญิงล้วน มีอาคารเรียนที่ใหม่และทันสมัย
 • จำนวนนักเรียน 1,000 คน (Year 9-13)
 • สถานที่: ใจกลางเมืองเวลลิงตั้น
 • หลักสูตรการสอน: NZQA
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นด้านศิลปะ การแสดง
7.0 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click
WHANGAPARAOA COLLEGE

 • ก่อตั้งในปี 2005
 • โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 1,500 คน (Year 7-13)
 • สถานที่: Stanmore Bay บริเวณชานเมืองอ็อคแลนด์ ทางตอนเหนือ (Northshore)
  ห่างจากใจกลางเมืองอ็อคแลนด์เพียงไม่เกิน 60 นาทีโดยทางรถโดยสารประจำทาง
 • หลักสูตรการสอน: NZQA มีวิชาเรียนที่หลากหลาย
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
6.4 แสนบาท
(3 เทอมการศึกษา)
Click

 

ประเทศออสเตรเลีย

สถาบันการศึกษาข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้นค่าใช้จ่ายโครงการ
(ประมาณการ)
เวบไซท์

Illarawarra Grammar School

 

 • ก่อตั้งในปี 1959
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา
 • จำนวนนักเรียน 777 คน (Year 1-12)
 • สถานที่: ตั้งอยู่ที่เมือง Wollongong ซึ่งเป็นเมืองที่ปลอดภัย เหมาะกับการศึกษาและใช้ชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนประถมแะมัธยม และห่างจากเมืองซิดนีย์เพียงแค่ 60 นาทีเท่านั้น
 • หลักสูตรการสอน: NSW High School Certificate
 • ที่พัก: โฮสต์แฟมิลี่
 • โดดเด่นทางด้านวิชาการ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ตลอดจนมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเยี่ยม
0.94 MBClick

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครได้ที่

คุณเศรษฐพล หรูตระกูล (พี่เบสท์)                   โทร 062-656-5996                 LineID: SethGENT

คลิปสัมภาษณ์ คำแนะนำ และความประทับใจของน้องๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ MOU 2+1

น้องแมม - UK 2018 - Oswestry School

จากเด็กเอกพละของสาธิตฯ สู่การได้รับ Offer จาก UCL

 

Canada January 2021: Maple Ridge School District

การเตรียมพร้อม ความรู้สึกวันเดินทาง

 

Canada January 2021: Maple Ridge School District

เล่าสู่การฟัง ชีวิตการเรียนมัธยมที่แคนาดา

 

Canada January 2021: Vernon School District

ชีวิตการเรียนมัธยมที่แคนาดา กับนักเรียนเอกการแสดง

 

Canada January 2021

คุณแม่น้องฟิลม์ ความประทับใจ

 

Canada January 2021: Vernon School District

การเตรียมพร้อม ความรู้สึกวันเดินทาง

 

Canada January 2021: Vernon School District

Review ประสบการณ์การเดินทาง

 

Why 2+1 MOU Program?

High School Placement Specialist
GENT เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการส่งเด็กนักเรียนต่อต่างประเทศที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างดีในระบบการศึกษาและโรงเรียนของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ High School
Various Options
สามารถเลือกไปยังประเทศ และโรงเรียนที่สนใจได้ด้วยตนเอง
After service: Giving Progression Report and Coaching
หลังจากเดินทาง GENT จะคอยดูแลและให้คำแนะนำน้องๆ อีกทั้งอัพเดทผลการเรียนและให้คำแนะนำแก่น้องๆ และผู้ปกครองในด้านการเรียนจนจบการศึกษา
Transferable
สามารถเลือกโอนทั้งหน่วยกิตและเกรดจากโรงเรียนในต่างประเทศเพื่อกลับมาเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น
Contact Us

สอบถามข้อมูลทั่วไป (General Questions)

ขอใบเสนอราคา (Request for Price Quotations)

reCAPTCHA

GENT Accreditations: