เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – High Schools in New Zealand

ทำไมต้องไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์? 

ในปัจจุบัน หนึ่งในประเทศที่ผู้ปกครองมักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมเยอะที่สุดคือการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ ทั้งนี้สาเหตุหลักๆ ของการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด็ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของโฮสต์ผู้ดูแลและนักเรียน คุณภาพของการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมีระดับค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย โดยเริ่มต้นเพียงแค่ 6 แสนบาทต่อปีเท่านั้น จึงทำให้ประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศยอดฮิตสำหรับเด็กนักเรียนไทยในการไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ 

อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นที่นิยมและตอบโจทย์ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ก็คือผู้ปกครองสามารถเลือกได้ว่าจะส่งนักเรียนไปเรียนต่อในโรงเรียนแบบไปกลับโดยพักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่หรือโรงเรียนประจำแบบกินนอนก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากที่ประเทศอังกฤษซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนแบบประจำเท่านั้น

ที่สำคัญ ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ ยังเอื้อต่อการพัฒนาทักษะและความสามารถเฉพาะทางของเด็กนักเรียน โดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬา ดนตรี หรือการทำอาหาร  ดังนั้น การไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์จะเป็นการให้โอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้มีการปิดกั้นความสามารถอื่นๆ ของนักเรียน

นอกจากนั้น เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้น Year 12 และสามารถเก็บเครดิตจนครบตามที่กระทรวงศึกษาธิการไทยกำหนดเอาไว้แล้ว นักเรียนสามารถที่จะสามารถนำวุฒิการศึกษา NCEA Level 2 มาสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้อย่างไม่ยุ่งยากและเป็นที่ยอมรับอีกด้วย โดยที่นักเรียนไม่ต้องเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดคือ NCEA Level 3 ซึ่งใช้สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศเท่านั้น

ทำไมคนไทยจึงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์?? อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย (Click)

การเตรียมตัวสำหรับการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ 

การเตรียมตัวเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ จะมีความแตกต่างจากการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ พอสมควร สิ่งที่น้องๆ ควรรู้จะมีดังนี้

1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและระบบการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ควรเข้าใจว่า NZQA คืออะไร NCEA มีกี่ระดับ ต้องเก็บหน่วยกิตจำนวนเท่าไหร่ถึงจะจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยสามารถดูวีดีโอคลิปที่จัดทำขึ้นด้านล่าง

2. สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการออกแบบ และเตรียมตัวนักเรียนก่อนเดินทางไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์

3. การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน นักเรียนไทยมักมีระดับภาษาอังกฤษที่สามารถฟังและพูดในชีวิตประจำวันได้ อย่างไรก็ตาม การไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้น นักเรียนควรจะต้องเตรียมความพร้อมทางด้าน Academic English ทั้งเรื่องของการฟัง พูด อ่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Writing โดยผู้ปกครองสามารถจัดหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติที่เมืองไทย

4. เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเลข ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ และควรใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน - 1 ปีในการเตรียมตัวความพร้อมด้านวิชาการในการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์

5. เตรียมความพร้อมทางวัยวุฒิ ทักษะการเข้าสังคม และการเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง การไปเรียนมัธยมในต่างประเทศ นักเรียนจะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้านในการที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการระเบียบในชีวิตประจำวันของตัวเอง การตั้งใจเรียนหนังสือ การเดินทางไปและกลับบ้านด้วยตัวเองกรณีพักกับโฮสต์ ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยได้ในการเตรียมความพร้อมน้องๆ ก่อนไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้น ผู้ปกครองอาจพิจารณาส่งน้องๆ ไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ โดยอาจะเป็นการเรียนเพียงแค่ Study Tour English Program หรือเป็นการเรียน Academic Program ซึ่งผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลได้กับทาง GENT ในการช่วยวางแผนก่อนเดินทางไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองบางท่านอาจมองว่าการไปซัมเมอร์ต่างประเทศเป็นเพียงการไปเที่ยวสำหรับนักเรียนช่วงปิดเทอม อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองมีแพลนที่จะส่งน้องไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศแล้ว การเลือกโปรแกรมซัมเมอร์ที่ถูกจัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ มีกรุ๊ปลีดเดอร์ที่มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมนักเรียนไม่เพียงแต่การได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสังคม การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต และการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมซัมเมอร์ที่น่าสนใจได้ที่นี่ Click here)

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

การไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาล กึ่งรัฐบาล หรือเอกชนก็ได้ ซึ่งประเภทของโรงเรียนก็จะมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้นแตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นนักเรียนก็ยังสามารถเลือกประเภทของที่พักได้ด้วยว่าจะพักอยู่กับโฮสต์ท้องถิ่น หรือพักกับหอพักของทางโรงเรียน โดยเราสามารถประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ออกมาคร่าวๆ ได้ดังนี้

1.ค่าเรียน (Tuition Fee) ค่าเรียนของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์นั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 13,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี

2. ค่าที่พัก (Accommodation Fee) ในกรณีอยู่กับโฮสต์ ค่าที่พักจะแตกต่างกันออกไปตามเมืองต่างๆ อาทิ หากอยู่ในเมืองใหญ่อย่าง Auckland, Wellington หรือ Christchurch ค่าที่พักก็จะสูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับการอยู่ในเมืองเล็กๆ หรือตามชานเมือง ทั้งนี้ค่าที่พักแบบโฮสต์จะคิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 250 - 350 เหรียญต่อสัปดาห์ ซึ่งนักเรียนจะอยู่อาศัยประมาณ 45 สัปดาห์ต่อ 1 ปีการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่สนใจพักอยู่กับหอพักของทางโรงเรียน มีข้อดีคือนักเรียนไม่ต้องเดินทางไปกลับโรงเรียนซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนั้นก็ยังมีอาหารจานร้อนให้ได้รับประทานในมื้อกลางวันด้วย แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับการพักอยู่กับโฮสต์ และในช่วงปิดเทอมหลายๆ โรงเรียนก็จะไม่อนุญาตให้นักเรียนพักอยู่ในหอพักซึ่งจะต้องย้ายไปอยู่กับโฮสต์ในช่วงปิดเทอมสั้นๆ

3. ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ อาทิเช่น Uniform, Exam Fee, Deposit Fee, Insurance Fee และ ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว ผู้ปกครองควรมีงบประมาณอย่างน้อย 30,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อ 1 ปีการศึกษา สำหรับการส่งบุตรหลานไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

ข้อมูลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ - High Schools in New Zealand

สำหรับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆนักเรียนที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการไปเรียนต่อ High School in New Zealand ทาง GENT ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ และรายชื่อโรงเรียนในนิวซีแลนด์ เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครอง มีความเข้าใจมากขึ้น ก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อ High School in New Zealand

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงสร้างระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่

1. ระดับประถมศึกษา Year 1 – 8 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 5 – 12 ปี

2. ระดับมัธยมศึกษา Year 9 – 13 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 13 – 18 ปี

3. ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท และ เอก โดยในส่วนของระดับปริญญาตรี จะใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น โดยในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพียง 8 แห่ง

หลักสูตรการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

สำหรับหลักสูตรการเรียนต่อมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

1. หลักสูตร NCEA เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ โดยกว่า 95% ของโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์จะใช้หลักสูตร NCEA

2. หลักสูตร IGCSE/ A Level – Cambridge ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติ โดยเน้นเรื่องความเข้มข้นในด้านวิชาการเฉพาะแขนง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดและเจาะลึกในรายละเอียด

3. หลักสูตร IB เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ทั้งนี้หลักสูตรจะเน้นเรื่องการเรียนในวิชาพื้นฐานที่สำคัญในทุกๆด้าน ตลอดจนการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในด้านวิชาการอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับบางโรงเรียนในนิวซีแลนด์อาจมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ Year 11 – Year 13 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนในหลักสูตรที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ (Higher Education)

สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีทางเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีถึงเอกในมหาวิทยาลัย หรือจะเลือกเรียนในวิทยาลัยอาชีวะซึ่งมักจะเน้นไปในด้านของการเรียนวิชาชีพ ตลอดจนการเรียน Diploma หรือ Certificate ซึ่งสามารถเรียนได้ต่อเนื่องและสามารถเก็บสะสมจนเป็นการได้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้

โดยมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐบาลอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 8 แห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยกันทั้งสิ้นอาทิ University of Auckland, University of Otago หรือ Victoria University Wellington เป็นต้น

ทั้งนี้โดยปรกติแล้ว เมื่อนักเรียนไทยต้องการไปเรียนในระดับปริญญาตรีหรือโทในมหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนหลายๆคน อาจจะมีภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการที่ยังไม่ดีพอ หรืออาจจะยังไม่มีพื้นฐานความรู้และทักษะการเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่พร้อมนัก ดังนั้นจึงมีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย โดยหากเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนปริญญาตรี จะเรียกว่าหลักสูตร Foundation ในขณะที่หากเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปริญญาโท จะเรียกว่าหลักสูตร Pre Master

ระบบเทอมการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ (Academic Terms)

ในส่วนของปีการศึกษาสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 เทอมคือ

เทอมการศึกษา 1 เริ่มประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนเมษายน

เทอมการศึกษา 2 ต้นเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนกรกฎาคม

เทอมการศึกษา 3 ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงปลายเดือนกันยายน

เทอมการศึกษา 4 กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม

โดยโรงเรียนในนิวซีแลนด์จะทำการปิดภาคเรียนสั้นๆ ครั้งละ 2 สัปดาห์ในแต่ละเทอมการศึกษา และปิดเทอมใหญ่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคมของทุกปี

ประเภทของโรงเรียนในนิวซีแลนด์และแนะนำโรงเรียนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์และน่าสนใจ

1. โรงเรียนรัฐบาล (State School) กว่า 80% ของโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล ซี่งมีข้อกำหนดในการรับนักเรียนในท้องที่เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นๆ โดยปรกติแล้วโรงเรียนรัฐบาลจะมีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ค่อนข้างทันสมัยและครบครัน นอกจากนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา (Co - Education) และใช้หลักสูตรการเรียนแบบ National Certificate Educational Achievement - NCEA สำหรับที่พัก โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนประเภทนี้จะเป็นโรงเรียนแบบไปกลับ หรือสำหรับนักเรียนต่างชาติจะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์

โรงเรียนรัฐบาลในประเทศนิวซีแลนด์ที่ทาง GENT แนะนำอาทิเช่น Bayfield High School, Epsom Girls' Grammar School, Heretaunga College, Kapiti College, Takapuna Grammar School, Wellington East Girl College, Whangaparaoa College เป็นต้น

2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (Integrated School) เป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลบางส่วน โดยทั่วไปโรงเรียนประเภทนี้จะเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและมีประวัติการก่อตั้งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทางศาสนา ทั้งนี้โดยทั่วไปโรงเรียนประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลไม่มากนัก

สำหรับโรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนที่ทาง GENT แนะนำอาทิเช่น Carmel College, Columba College, Garin College, Nga Twa School เป็นต้น

3. โรงเรียนเอกชน (Private School) เป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และการจัดสรรงบประมาณต่างๆล้วนแล้วมาจากเงินค่าเทอมของนักเรียน ซึ่งทำให้ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนประเภทนี้จะสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่นๆ

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ทาง GENT แนะนำ อาทิเช่น St Peter's School - Cambridge, St Paul's Collegiate School, Scot's College เป็นต้น