เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – High Schools in New Zealand

ทำไมต้องไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์? 

ในปัจจุบัน หนึ่งในประเทศที่ผู้ปกครองมักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมเยอะที่สุดคือการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ ทั้งนี้สาเหตุหลักๆ ของการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด็ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของโฮสต์ผู้ดูแลและนักเรียน คุณภาพของการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมีระดับค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย โดยเริ่มต้นเพียงแค่ 6 แสนบาทต่อปีเท่านั้น จึงทำให้ประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศยอดฮิตสำหรับเด็กนักเรียนไทยในการไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ 

อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นที่นิยมและตอบโจทย์ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ก็คือผู้ปกครองสามารถเลือกได้ว่าจะส่งนักเรียนไปเรียนต่อในโรงเรียนแบบไปกลับโดยพักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่หรือโรงเรียนประจำแบบกินนอนก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากที่ประเทศอังกฤษซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนแบบประจำเท่านั้น

ที่สำคัญ ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ ยังเอื้อต่อการพัฒนาทักษะและความสามารถเฉพาะทางของเด็กนักเรียน โดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬา ดนตรี หรือการทำอาหาร  ดังนั้น การไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์จะเป็นการให้โอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้มีการปิดกั้นความสามารถอื่นๆ ของนักเรียน

นอกจากนั้น เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้น Year 12 และสามารถเก็บเครดิตจนครบตามที่กระทรวงศึกษาธิการไทยกำหนดเอาไว้แล้ว นักเรียนสามารถที่จะสามารถนำวุฒิการศึกษา NCEA Level 2 มาสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้อย่างไม่ยุ่งยากและเป็นที่ยอมรับอีกด้วย โดยที่นักเรียนไม่ต้องเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดคือ NCEA Level 3 ซึ่งใช้สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศเท่านั้น

ทำไมคนไทยจึงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์?? อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย (Click)

การเตรียมตัวสำหรับการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ 

การเตรียมตัวเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ จะมีความแตกต่างจากการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ พอสมควร สิ่งที่น้องๆ ควรรู้จะมีดังนี้

1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและระบบการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ควรเข้าใจว่า NZQA คืออะไร NCEA มีกี่ระดับ ต้องเก็บหน่วยกิตจำนวนเท่าไหร่ถึงจะจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยสามารถดูวีดีโอคลิปที่จัดทำขึ้นด้านล่าง

2. สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการออกแบบ และเตรียมตัวนักเรียนก่อนเดินทางไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์

3. การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน นักเรียนไทยมักมีระดับภาษาอังกฤษที่สามารถฟังและพูดในชีวิตประจำวันได้ อย่างไรก็ตาม การไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้น นักเรียนควรจะต้องเตรียมความพร้อมทางด้าน Academic English ทั้งเรื่องของการฟัง พูด อ่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Writing โดยผู้ปกครองสามารถจัดหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติที่เมืองไทย

4. เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเลข ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ และควรใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน - 1 ปีในการเตรียมตัวความพร้อมด้านวิชาการในการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์

5. เตรียมความพร้อมทางวัยวุฒิ ทักษะการเข้าสังคม และการเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง การไปเรียนมัธยมในต่างประเทศ นักเรียนจะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้านในการที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการระเบียบในชีวิตประจำวันของตัวเอง การตั้งใจเรียนหนังสือ การเดินทางไปและกลับบ้านด้วยตัวเองกรณีพักกับโฮสต์ ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยได้ในการเตรียมความพร้อมน้องๆ ก่อนไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้น ผู้ปกครองอาจพิจารณาส่งน้องๆ ไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ โดยอาจะเป็นการเรียนเพียงแค่ Study Tour English Program หรือเป็นการเรียน Academic Program ซึ่งผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลได้กับทาง GENT ในการช่วยวางแผนก่อนเดินทางไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองบางท่านอาจมองว่าการไปซัมเมอร์ต่างประเทศเป็นเพียงการไปเที่ยวสำหรับนักเรียนช่วงปิดเทอม อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองมีแพลนที่จะส่งน้องไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศแล้ว การเลือกโปรแกรมซัมเมอร์ที่ถูกจัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ มีกรุ๊ปลีดเดอร์ที่มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมนักเรียนไม่เพียงแต่การได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสังคม การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต และการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมซัมเมอร์ที่น่าสนใจได้ที่นี่ Click here)

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

การไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาล กึ่งรัฐบาล หรือเอกชนก็ได้ ซึ่งประเภทของโรงเรียนก็จะมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้นแตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นนักเรียนก็ยังสามารถเลือกประเภทของที่พักได้ด้วยว่าจะพักอยู่กับโฮสต์ท้องถิ่น หรือพักกับหอพักของทางโรงเรียน โดยเราสามารถประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ออกมาคร่าวๆ ได้ดังนี้

1.ค่าเรียน (Tuition Fee) ค่าเรียนของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์นั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 13,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี

2. ค่าที่พัก (Accommodation Fee) ในกรณีอยู่กับโฮสต์ ค่าที่พักจะแตกต่างกันออกไปตามเมืองต่างๆ อาทิ หากอยู่ในเมืองใหญ่อย่าง Auckland, Wellington หรือ Christchurch ค่าที่พักก็จะสูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับการอยู่ในเมืองเล็กๆ หรือตามชานเมือง ทั้งนี้ค่าที่พักแบบโฮสต์จะคิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 250 - 350 เหรียญต่อสัปดาห์ ซึ่งนักเรียนจะอยู่อาศัยประมาณ 45 สัปดาห์ต่อ 1 ปีการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่สนใจพักอยู่กับหอพักของทางโรงเรียน มีข้อดีคือนักเรียนไม่ต้องเดินทางไปกลับโรงเรียนซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนั้นก็ยังมีอาหารจานร้อนให้ได้รับประทานในมื้อกลางวันด้วย แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับการพักอยู่กับโฮสต์ และในช่วงปิดเทอมหลายๆ โรงเรียนก็จะไม่อนุญาตให้นักเรียนพักอยู่ในหอพักซึ่งจะต้องย้ายไปอยู่กับโฮสต์ในช่วงปิดเทอมสั้นๆ

3. ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ อาทิเช่น Uniform, Exam Fee, Deposit Fee, Insurance Fee และ ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว ผู้ปกครองควรมีงบประมาณอย่างน้อย 30,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อ 1 ปีการศึกษา สำหรับการส่งบุตรหลานไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

ข้อมูลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ - High Schools in New Zealand

สำหรับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆนักเรียนที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการไปเรียนต่อ High School in New Zealand ทาง GENT ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ และรายชื่อโรงเรียนในนิวซีแลนด์ เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครอง มีความเข้าใจมากขึ้น ก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อ High School in New Zealand

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงสร้างระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่

1. ระดับประถมศึกษา Year 1 – 8 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 5 – 12 ปี

2. ระดับมัธยมศึกษา Year 9 – 13 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 13 – 18 ปี

3. ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท และ เอก โดยในส่วนของระดับปริญญาตรี จะใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น โดยในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพียง 8 แห่ง

หลักสูตรการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์

สำหรับหลักสูตรการเรียนต่อมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

1. หลักสูตร NCEA เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ โดยกว่า 95% ของโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์จะใช้หลักสูตร NCEA

2. หลักสูตร IGCSE/ A Level – Cambridge ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติ โดยเน้นเรื่องความเข้มข้นในด้านวิชาการเฉพาะแขนง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดและเจาะลึกในรายละเอียด

3. หลักสูตร IB เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ทั้งนี้หลักสูตรจะเน้นเรื่องการเรียนในวิชาพื้นฐานที่สำคัญในทุกๆด้าน ตลอดจนการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในด้านวิชาการอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับบางโรงเรียนในนิวซีแลนด์อาจมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ Year 11 – Year 13 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนในหลักสูตรที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ (Higher Education)

สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีทางเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีถึงเอกในมหาวิทยาลัย หรือจะเลือกเรียนในวิทยาลัยอาชีวะซึ่งมักจะเน้นไปในด้านของการเรียนวิชาชีพ ตลอดจนการเรียน Diploma หรือ Certificate ซึ่งสามารถเรียนได้ต่อเนื่องและสามารถเก็บสะสมจนเป็นการได้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้

โดยมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐบาลอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 8 แห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยกันทั้งสิ้นอาทิ University of Auckland, University of Otago หรือ Victoria University Wellington เป็นต้น

ทั้งนี้โดยปรกติแล้ว เมื่อนักเรียนไทยต้องการไปเรียนในระดับปริญญาตรีหรือโทในมหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนหลายๆคน อาจจะมีภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการที่ยังไม่ดีพอ หรืออาจจะยังไม่มีพื้นฐานความรู้และทักษะการเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่พร้อมนัก ดังนั้นจึงมีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย โดยหากเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนปริญญาตรี จะเรียกว่าหลักสูตร Foundation ในขณะที่หากเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปริญญาโท จะเรียกว่าหลักสูตร Pre Master

ระบบเทอมการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ (Academic Terms)

ในส่วนของปีการศึกษาสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 เทอมคือ

เทอมการศึกษา 1 เริ่มประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนเมษายน

เทอมการศึกษา 2 ต้นเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนกรกฎาคม

เทอมการศึกษา 3 ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงปลายเดือนกันยายน

เทอมการศึกษา 4 กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม

โดยโรงเรียนในนิวซีแลนด์จะทำการปิดภาคเรียนสั้นๆ ครั้งละ 2 สัปดาห์ในแต่ละเทอมการศึกษา และปิดเทอมใหญ่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคมของทุกปี

ประเภทของโรงเรียนในนิวซีแลนด์และแนะนำโรงเรียนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์และน่าสนใจ

1. โรงเรียนรัฐบาล (State School) กว่า 80% ของโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล ซี่งมีข้อกำหนดในการรับนักเรียนในท้องที่เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นๆ โดยปรกติแล้วโรงเรียนรัฐบาลจะมีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ค่อนข้างทันสมัยและครบครัน นอกจากนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา (Co - Education) และใช้หลักสูตรการเรียนแบบ National Certificate Educational Achievement - NCEA สำหรับที่พัก โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนประเภทนี้จะเป็นโรงเรียนแบบไปกลับ หรือสำหรับนักเรียนต่างชาติจะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์

โรงเรียนรัฐบาลที่เป็นโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ที่น่าสนใจอาทิเช่น Bayfield High School, Cambridge High School, Epsom Girls' Grammar School, Kapiti College, Takapuna Grammar School, Wellington East Girl College, Whangaparaoa College เป็นต้น

2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (Integrated School) เป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลบางส่วน โดยทั่วไปโรงเรียนประเภทนี้จะเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและมีประวัติการก่อตั้งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทางศาสนา ทั้งนี้โดยทั่วไปโรงเรียนประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลไม่มากนัก

สำหรับโรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนที่ทาง GENT แนะนำอาทิเช่น Carmel College, Columba College, Garin College, Nga Twa School เป็นต้น

3. โรงเรียนเอกชน (Private School) เป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และการจัดสรรงบประมาณต่างๆล้วนแล้วมาจากเงินค่าเทอมของนักเรียน ซึ่งทำให้ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนประเภทนี้จะสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่นๆ

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ทาง GENT แนะนำ อาทิเช่น St Peter's School - Cambridge, St Paul's Collegiate School, Scot's College เป็นต้น