เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – High Schools in New Zealand

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

ในปัจจุบัน หนึ่งในประเทศที่ผู้ปกครองมักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมเยอะที่สุดคือประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม คุณภาพของการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมีระดับค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย โดยเริ่มต้นเพียงแค่ 6 แสนบาทต่อปีเท่านั้น จึงทำให้ประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศยอดฮิตสำหรับเด็กนักเรียนไทยในการไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นที่นิยมและตอบโจทย์ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็คือผู้ปกครองสามารถเลือกได้ว่าจะส่งนักเรียนไปเรียนต่อในโรงเรียนแบบไปกลับโดยพักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่หรือโรงเรียนประจำแบบกินนอนก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากที่ประเทศอังกฤษซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนแบบประจำเท่านั้น

ที่สำคัญ ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ ยังเอื้อต่อการพัฒนาทักษะและความสามารถเฉพาะทางของเด็กนักเรียน โดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬา ดนตรี หรือการทำอาหาร หรือเด็กนักเรียนที่ไม่ชอบเน้นการเรียนเชิงวิชาการมากเกินไป การเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นการให้โอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ปิดกั้น

นอกจากนั้น เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้น Year 12 และสามารถเก็บเครดิตจนครบตามที่กระทรวงศึกษาธิการไทยกำหนดเอาไว้แล้ว นักเรียนสามารถที่จะสามารถนำวุฒิการศึกษา NCEA Level 2 มาสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้อย่างไม่ยุ่งยากและเป็นที่ยอมรับอีกด้วย โดยที่นักเรียนไม่ต้องเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดคือ NCEA Level 3 ซึ่งใช้สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศเท่านั้น

ทำไมคนไทยจึงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์?? อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย (Click)

ข้อมูลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์

สำหรับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆนักเรียนที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการไป เรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์, เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ทาง GENT ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ และรายชื่อโรงเรียนในนิวซีแลนด์ เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครอง มีความเข้าใจมากขึ้น ก่อนตัดสินใจไป “เรียนต่อนิวซีแลนด์

รู้จักกับระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงสร้างระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่

1. ระดับประถมศึกษา Year 1 – 8 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 5 – 12 ปี

2. ระดับมัธยมศึกษา Year 9 – 13 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 13 – 18 ปี

3. ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท และ เอก โดยในส่วนของระดับปริญญาตรี จะใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น โดยในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพียง 8 แห่ง

ประเภทของโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์

1. โรงเรียนรัฐบาล (State School) กว่า 80% ของโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล ซี่งมีข้อกำหนดในการรับนักเรียนในท้องที่เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นๆ โดยปรกติแล้วโรงเรียนรัฐบาลจะมีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ค่อนข้างทันสมัยและครบครัน นอกจากนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา (Co - Education) และใช้หลักสูตรการเรียนแบบ National Certificate Educational Achievement - NCEA สำหรับที่พัก โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนประเภทนี้จะเป็นโรงเรียนแบบไปกลับ หรือสำหรับนักเรียนต่างชาติจะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์

2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (Integrated School) เป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลบางส่วน โดยทั่วไปโรงเรียนประเภทนี้จะเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและมีประวัติการก่อตั้งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทางศาสนา ทั้งนี้โดยทั่วไปโรงเรียนประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลไม่มากนัก

3. โรงเรียนเอกชน (Private School) เป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และการจัดสรรงบประมาณต่างๆล้วนแล้วมาจากเงินค่าเทอมของนักเรียน ซึ่งทำให้ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนประเภทนี้จะสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่นๆ

หลักสูตรการเรียนมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

สำหรับหลักสูตรการเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

1. หลักสูตร NCEA เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ โดยกว่า 95% ของโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์จะใช้หลักสูตร NCEA

2. หลักสูตร IGCSE/ A Level – Cambridge ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติ โดยเน้นเรื่องความเข้มข้นในด้านวิชาการเฉพาะแขนง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดและเจาะลึกในรายละเอียด

3. หลักสูตร IB เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ทั้งนี้หลักสูตรจะเน้นเรื่องการเรียนในวิชาพื้นฐานที่สำคัญในทุกๆด้าน ตลอดจนการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในด้านวิชาการอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับบางโรงเรียน อาจมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ Year 11 – Year 13 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนในหลักสูตรที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีทางเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีถึงเอกในมหาวิทยาลัย หรือจะเลือกเรียนในวิทยาลัยอาชีวะซึ่งมักจะเน้นไปในด้านของการเรียนวิชาชีพ ตลอดจนการเรียน Diploma หรือ Certificate ซึ่งสามารถเรียนได้ต่อเนื่องและสามารถเก็บสะสมจนเป็นการได้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้

โดยมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐบาลอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 8 แห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยกันทั้งสิ้นอาทิ University of Auckland, University of Otago หรือ Victoria University Wellington เป็นต้น

ทั้งนี้โดยปรกติแล้ว เมื่อนักเรียนไทยต้องการไปเรียนในระดับปริญญาตรีหรือโทในมหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนหลายๆคน อาจจะมีภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการที่ยังไม่ดีพอ หรืออาจจะยังไม่มีพื้นฐานความรู้และทักษะการเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่พร้อมนัก ดังนั้นจึงมีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย โดยหากเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนปริญญาตรี จะเรียกว่าหลักสูตร Foundation ในขณะที่หากเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปริญญาโท จะเรียกว่าหลักสูตร Pre Master

เทอมการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ (Academic Terms)

ในส่วนของปีการศึกษาสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 เทอมคือ

เทอมการศึกษา 1 เริ่มประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนเมษายน

เทอมการศึกษา 2 ต้นเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนกรกฎาคม

เทอมการศึกษา 3 ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงปลายเดือนกันยายน

เทอมการศึกษา 4 กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม

โดยโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์จะทำการปิดภาคเรียนสั้นๆ ครั้งละ 2 สัปดาห์ในแต่ละเทอมการศึกษา และปิดเทอมใหญ่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคมของทุกปี