เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา – High Schools in Canada

ทำไมต้องไปเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา? Why Canada High Schools? 

หากผู้ปกครองหรือน้องๆ กำลังหาประเทศที่เหมาะสมในการไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ การไปเรียนต่อมัธยมที่แคนาดาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา ด้วยเหตุผลในหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณเริ่มต้นที่  6 แสนบาทต่อปี การเรียนต่อมัธยมที่แคนาดาถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิต คุณภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมในแคนาดา นอกจากนั้นประเทศแคนาดายังเป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าครองชีพมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเมืองและรัฐที่ไปอยู่ และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับบุตรหลานของท่านในการไปใช้ชีวิตเติบโตและเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ

นอกจากนั้น ระบบการศึกษา การเก็บเครดิตของประเทศแคนาดา จะมีความใกล้เคียงกับระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยเป็นเสมือนระบบเดียวกัน ทั้งนี้ เด็กนักเรียนหลายๆ คน เมื่อเรียนจบมัธยมจากโรงเรียนมัธยมในแคนาดาแล้ว จะนิยมเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาเอง หรือสามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีตัวเลือกของมหาวิทยาลัยชั้นยอดอยู่มากมาย ไม่เพียงเท่านั้น สำหรับโรงเรียนในแคนาดาหลายๆ โรงเรียนยังมีหลักสูตรยอดนิยมอย่าง IB Diploma ซึ่งผู้ปกครองสามารถเลือกให้นักเรียนสามารถเรียนในหลักสูตร IB ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สำหรับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆนักเรียนที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการไปเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา ทาง GENT ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา และรายชื่อโรงเรียนในแคนาดา เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครอง มีความเข้าใจมากขึ้น ก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา

อ่านเพิ่มเติมเรื่องการเรียนต่อแคนาดาในระดับชั้นอื่นๆ ได้ที่ >>> เรียนต่อแคนาดา

การเตรียมตัวไปเรียน High Schools ที่แคนาดา

 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนต่อมัธยมของประเทศแคนาดา ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปการเรียน High Schools ที่แคนาดาด้านล่าง
 2. สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการออกแบบ และเตรียมตัวนักเรียนก่อนเดินทางไปเรียน High Schools ที่แคนาดา อย่างน้อยล่วงหน้า 6 เดือนก่อนเดินทาง โดยน้องๆ สามารถแจ้งความต้องการ เมือง ประเภทที่พัก ขนาดโรงเรียน และความต้องการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่หาโรงเรียนที่เหมาะสมให้ โดยเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นปีการศึกษาของประเทศแคนาดาจะเริ่มเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม และน้องๆ สามารถเดินทางไปเรียนอีกทีในภาคการศึกษาที่ 2 ได้ในเดือนมกราคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการเรียนของแต่ละโรงเรียนและแต่ละเขตการศึกษาว่าเป็นแบบ Quarter, Semester หรือแบบ Linear
 3. การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน นักเรียนไทยมักมีระดับภาษาอังกฤษที่สามารถฟังและพูดในชีวิตประจำวันได้ อย่างไรก็ตาม การไปเรียนต่อ High School ที่แคนาดานั้น นักเรียนควรจะต้องเตรียมความพร้อมทางด้าน Academic English ทั้งเรื่องของการฟัง พูด อ่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Writing โดยผู้ปกครองสามารถจัดหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติที่เมืองไทย หรืออาจจะมองหาการเรียนภาษาที่แคนาดา ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
 4. เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาพื้นฐานเช่น คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้คนไทยมักมีความคิดว่าไปเรียน High Schools ที่แคนาดานั้นเรียนง่ายกว่าที่ประเทศไทย แต่ในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันการเรียนในต่างประเทศไม่ได้เรียนง่ายกว่าในประเทศไทย นักเรียนควรจำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนไปเรียน High Schools ที่แคนาดาทั้งในส่วนของทักษะภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาการตามที่กล่าวไป
 5. เตรียมความพร้อมทางด้านระเบียบวินัย และการเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ผู้ปกครองอาจส่งน้องไปเรียนซัมเมอร์ที่แคนาดา โดยอาจะเป็นการเรียนเพียงแค่ Study Tour English Program หรือเป็นการเรียน Academic Program ซึ่งผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลได้กับทาง GENT ในการช่วยวางแผนก่อนเดินทางไปเรียนต่อ High School ที่แคนาดาผู้ปกครองบางท่านอาจมองว่าการไปซัมเมอร์ต่างประเทศเป็นเพียงการไปเที่ยวสำหรับนักเรียนช่วงปิดเทอม อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองมีแพลนที่จะส่งน้องไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศแล้ว การเลือกโปรแกรมซัมเมอร์ที่ถูกจัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ มีกรุ๊ปลีดเดอร์ที่มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมนักเรียนไม่เพียงแต่การได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสังคม การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต และการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนไปเรียนต่อ High Schools ที่แคนาดา (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมซัมเมอร์ที่น่าสนใจได้ที่นี่ Click here)

เรียนมัธยมที่แคนาดา มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? 

การเรียนมัธยมที่แคนาดานั้น ประเทศแคนาดาเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลก็ได้ ซึ่งจะแตกต่างจากประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนสามารถกำหนดงบประมาณและระยะเวลาในการไปเรียนมัธยมที่แคนาดาได้ โดยสามารถเลือกไปเรียนด้วยระยะเวลาที่สั้นสุด 1 เทอมการศึกษา

นอกเหนือจากประเภทของโรงเรียนที่มีผลต่องบประมาณในการเรียนมัธยที่แคนาดาแล้ว ประเภทของที่พักก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย โดยหากนักเรียนเลือกอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าโดยเปรียบเทียบกับการอยู่กับหอพักของทางโรงเรียน แต่การพักหอพักของทางโรงเรียนก็จะได้ประโยชน์อื่นๆ ตามมาเช่น อาหารกลางวันและเย็นเป็นอาหารจานร้อน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับบ้านโรงเรียน มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น เป็นต้น แต่การอยู่กับโฮสต์ก็จะมีอิสระมากกว่าโดยเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแบ่งตามประเภทโรงเรียนในแคนนาดา

 1. โรงเรียนรัฐบาล สำหรับค่าใช้จ่ายของโรงเรียนไปกลับพักกับโฮสต์แฟมิลี่ของโรงเรียนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ประมาณ 6 แสนบาทต่อปี (25,000 เหรียญแคนาดา) สำหรับโรงเรียนประจำแบบรัฐบาลในแคนาดามีค่อนข้างจำกัด โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่  8 แสนบาทต่อปีโดยประมาณ
 2. โรงเรียนเอกชน ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนไปกลับและพักกับโฮสต์แฟมิลี่ของโรงเรียนเอกชน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ประมาณ 8 แสนบาทต่อปี สำหรับโรงเรียนประจำแบบเอกชนในแคนาดา เริ่มต้นที่ประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป

สำหรับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการไปเรียนมัธยมที่แคนาดามีดังนี้ 

 1. ค่าเรียน (Tuition Fee) เนื่องจากประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความแตกต่างในด้านค่าครองชีพและนโยบายของรัฐท้องถิ่น ทำให้ค่าเทอมของโรงเรียนมัธยมที่แคนาดานั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกันพอสมควร โดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ประมาณ 15,000 เหรียญขึ้นไปจนถึง 4-5 หมื่นเหรียญกันเลยทีเดียว โดยหากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองใหญ่ และเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงแล้ว ค่าเล่าเรียนก็จะแพงกว่าโดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองเล็กๆ
 2. ค่าที่พัก (Accommodation Fee) สำหรับโรงเรียนมัธยมในแคนาดานั้นมี 2 แบบ แบ่งตามประเภทที่พักคือ
  1. Boarding School เป็นโรงเรียนประจำที่มีหอพักอยู่ในบริเวณโรงเรียน สำหรับค่าที่พักแบบหอพักนี้จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 เหรียญขึ้นไปต่อปีการศึกษา
  2. Host Family สำหรับนักเรียนที่อยากประหยัดค่าใช้จ่าย ก็สามารถเลือกเรียนโรงเรียนแบบ Day School และเลือกพักกับโฮสต์แฟมิลี่ได้ โดยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ประมาณ 10,000 เหรียญต่อปีการศึกษา
 3. ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ อาทิเช่น Insurance, Deposit Fee, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น อีกประมาณเดือนละ 200 - 400 เหรียญต่อเดือน จำนวนการเรียนทั้งสิ้น 10 เดือนต่อ 1 ปีการศึกษา

โดยสรุปแล้ว ผู้ปกครองควรมีงบประมาณอย่างน้อย  23,000 เหรียญต่อ 1 ปีการศึกษา สำหรับการส่งบุตรหลานไปเรียนมัธยมที่แคนาดา

ข้อมูลการเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา

ระบบการศึกษาประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงสร้างระบบการศึกษาของแคนาดาแบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่

1. ระดับประถมศึกษา (Primary School): Year 1 – 6 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 5 – 12 ปี

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Middle School): Year 7 – 8 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 13 – 14 ปี

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School): Year 9 - 12 สำหรับนักเรียนอายุ 15 - 18 ปี

4. ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท และ เอก ทั้งนี้ในประเทศแคนาดา จะมีระบบการศึกษาในระดับอนุปริญญาคล้ายๆกับในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิทยาลัยชุมชนก่อนเป็นเวลาสองปี ก่อนที่จะโอนย้ายหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเทอม ซึ่งค่าเรียนในวิทยาลัยชุมชนในช่วงสองปีแรกมักจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามหาวิทยาลัย

ประเภทของโรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดา

1. โรงเรียนรัฐบาล (State School) นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนรัฐบาลจะเป็นนักเรียนท้องถิ่นชาวแคนาดาซึ่งพักอาศัยอยู่ไม่ไกลจากบริเวณโรงเรียน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนสหศึกษาและนักเรียนจะเป็นนักเรียนแบบไปกลับหรือ Day School ซึ่งนั่นหมายความว่าสำหรับนักเรียนต่างชาติแล้ว จะพักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ท้องถิ่นในบริเวณไม่ไกลจากโรงเรียน

2. โรงเรียนเอกชน (Private School) เป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และการจัดสรรงบประมาณต่างๆล้วนแล้วมาจากเงินค่าเทอมของนักเรียน ซึ่งทำให้ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนประเภทนี้จะสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่นๆ และนักเรียนส่วนมากจะเป็นนักเรียนนานาชาติ และมีหลากหลายรูปแบบโดยอาจจะเป็นโรงเรียนแบบ Day School หรือ Boarding School ก็ได้

หลักสูตรการเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา

โดยทั่วไป หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของประเทศแคนาดานั้นแบ่งออกได้เป็น 3 หลักสูตรใหญ่ๆ คือ

1. Secondary School Diploma สำหรับหลักสูตรการรียนต่อมัธยมที่แคนาดานั้น จะขึ้นอยู่ในการกำกับดูแลของแต่ละมณฑลหรือแต่ละรัฐ ทั้งนี้แต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมที่อาจจะแตกต่างกันบ้างในบางรายวิชา แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไม่ว่าจะจากมลรัฐใด ก็จะสามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ ได้ไม่แตกต่างกัน

นอกจากนั้น สำหรับบางโรงเรียนที่มีความเข้มข้นทางด้านวิชาการ ก็จะมีการนำเสนอคอร์สเรียนที่เรียกว่า Advance Placement (AP) เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นทางเลือกให้สำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถชั้นสูงในสาขาวิชานั้นๆ โดยถ้านักเรียนเลือกเรียน AP ของวิชาใด ก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนสูงกว่านักเรียนที่เรียนคอร์สปรกติทั่วไป ซึ่งนั่นหมายถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. หลักสูตร IB เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ทั้งนี้หลักสูตรจะเน้นเรื่องการเรียนในวิชาพื้นฐานที่สำคัญในทุกๆด้าน ตลอดจนการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในด้านวิชาการอีกด้วย

เนื่องจากประเทศแคนาดา เป็นประเทศที่มีความกว้างใหญ่ ดังนั้นการบริหารจัดการในเรื่องการศึกษารวมถึงการควบคุมคุณภาพของการศึกษาและหลักเกณฑ์ต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างออกไปในแต่ละรัฐ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของข้อกำหนดวิชาเรียน หรือจำนวนหน่วยกิตที่จะจบการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วคุณภาพของเด็กที่จบการศึกษาในระดับมัธยมของประเทศแคนาดาในแต่ละรัฐนั้นก็จะไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก

ทั้งนี้ในส่วนของการเลือกวิชาเรียน จำนวนวิชาเรียนของโรงเรียนมัธยมในแคนาดาในรูปแบบการเรียนการสอนข้างต้นนั้น จะมีความคล้ายคลึงกับระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา คือจะทำการเรียนการสอนประมาณ 8 วิชาในทุกระดับ กล่าวคือจะเป็นการเรียนในหลากหลายวิชา ไม่เหมือนกับประเทศอังกฤษที่ะเป็นการเรียนจำนวนวิชาน้อยแบบเจาะลึกในการเรียน 2 ปีสุดท้าย ดังนั้นหลักสูตรการเรียนของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจึงเหมาะกับนักเรียนที่ยังต้องการค้นหาตัวเอง และได้ทดลองเรียนในหลายๆ วิชาแบบกว้างๆ มากกว่าการเรียนแบบเจาะลึกในบางวิชาเหมือนเช่นระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ

ปีการศึกษาในประเทศแคนาดา (Academic Terms)

ในส่วนของปีการศึกษาของประเทศแคนาดานั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดภาคการศึกษาของแต่ละมลรัฐ แต่โดยทั่วไป การศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ

เทอมการศึกษา 1 ปลายเดือนสิวหาคม ถึง ปลายเดือนมกราคม

เทอมการศึกษา 2 ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ปลายเดือนมิถุนายน

แม้ว่าปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมในแคนาดาจะเริ่มเปิดภาคเรียนในเทอมการศึกษาที่ 1 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม แต่หากนักเรียนมีความต้องการในการเริ่มไปเรียนในเทอมการศึกษาที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคมก็สามารถทำได้เช่นกัน ทั้งนี้ต้องทำการเช็คประเภทของระบบการศึกษาของแต่ละโรงเรียนในแต่ละเขตการศึกษา โดยหากโรงเรียนเปิดเรียนในระบบ Semester ก็สามารถเข้าเรียนเทอมการศึกษาที่ 2 ได้ แต่หากโรงเรียนเปิดเรียนในระบบ Linear จะไม่สามารถเข้าเรียนในเทอมการศึกษาที่ 2 ได้

นอกจากนั้น สำหรับโรงเรียนมัธยมในแคนาดาบางโรงเรียนอาจจะมีการเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงซัมเมอร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ให้สำหรับนักเรียนเพื่อเก็บเครดิตล่วงหน้าหรือย้อนหลังเพื่อให้จบการศึกษาภายในปีนั้นๆ หรือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มปีการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ข้อแนะนำในการเลือกโรงเรียนมัธยมที่แคนาดา

ผู้ปกครองและน้องๆ มักมีคำถามว่าโรงเรียนมัธยมที่แคนาดามีจำนวนมาก แต่ไม่ทราบว่าจะเลือกโรงเรียนอย่างไร เบื้องต้นทาง GENT ขอแนะนำในปัจจัยในการเลือกโรงเรียนดังนี้

 1. ประเภทของโรงเรียน: โรงเรียนเอกชน vs โรงเรียนรัฐบาล
 2. ประเภทที่พัก: Boarding School vs Day School - Host family
 3. ที่ตั้งของโรงเรียน: โรงเรียนในเมืองใหญ่ (City Schools), โรงเรียนในเมืองขนาดกลางหรือชานเมือง (Town Schools - Suburb) และโรงเรียนที่อยู่นอกเมือง (Rural Schools)
 4. ความเข้มข้นทางด้านวิชาการ โดยสามารถดูได้จากผลงานทางวิชาการของนักเรียนในเวบไซต์ของทางโรงเรียน หรือ Ranking
 5. Pastoral Care: ความเอาใจใส่ การดูแลนักเรียน โดยสามารถสอบถามจากทาง GENT ได้
 6. ขนาดของโรงเรียน จำนวนนักเรียนในโรงเรียน และจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นปี
 7. วิชาเลือกที่โรงเรียนเปิดให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้
 8. กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรตามความสนใจของนักเรียน โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะเป็นกิจกรรมชมรมนอกเหนือจากตารางเรียน อาทิเช่น
  1. Computer: Robotics, Computer Science, Programming, etc.
  2. Arts and Drama: Film Making, Dance, Drama, Visual Arts, etc.
  3. Sports: Golf, Football, Soccer, Basketball, etc.
  4. Business: Entrepreneurship, Finance, Stock, Leadership, etc.
  5. Hospitality: Culinary, Cooking, Tourism, etc.
 9. งบประมาณ 

ประเภทของโรงเรียนในแคนาดาและแนะนำโรงเรียนในแคนาดาที่น่าสนใจ

1. โรงเรียนรัฐบาล (State School) นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็น Day School และพักกับโฮสต์แฟมิลี่ ซึ่งลักษณะของโรงเรียนรัฐบาลในแคนาดานั้นจะเป็นการบริหารจัดการโดยแบ่งเป็นเขตการศึกษา หลังจากนั้นจึงจะเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมในเขตการศึกษานั้นๆ

2. โรงเรียนเอกชน (Private School) โรงเรียนเอกชนที่แคนาดามีสองประเภทคือโรงเรียนมัธยมเอกชนทั่วไปที่มีเด็กนักเรียนแคนาดาเข้าเรียนด้วย กับโรงเรียนนานาชาติที่นักเรียนส่วนใหญ่หรือ 100% เป็นนักเรียนนานาชาติ

นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมในแคนาดา สามารถแบ่งออกได้ตามประเภทที่พักคือ

1. Day Schools พักกับโฮสต์แฟมิลี่ซึ่งทางโรงเรียนอาจเป็นผู้จัดการโฮสต์โดยตรง หรืออาจจะจัดสรรหาโฮสต์ผ่านเอเจนซี่ด้านที่พักอาศัยในประเทศแคนาดา สำหรับโรงเรียนมัธยมในแคนาดาแบบไปกลับ (Day School) โดยจะพักกับโฮสต์แฟมิลี่ ที่น่าสนใจอาทิ Maple Ridge and Pitt Meadows School District, Vernon School District, Sooke School District, Comox School District หรือ Delta School District เป็นต้น

2. Boarding Schools โดยนักเรียนจะพักกับหอพักในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นผู้ดูแล อย่างไรก็ตามในช่วงปิดเทอม บางโรงเรียนอาจจะให้นักเรียนต้องออกจากหอพัก ซึ่งนักเรียนจะต้องหาโฮสต์ในการพักช่วงปิดเทอม โดยสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนให้ช่วยเหลือในการหาโฮสต์แฟมิลี่ได้ สำหรับโรงเรียนมัธยมในแคนาดาแบบประจำ (Boarding Schools) ที่น่าสนใจอาทิ Pickering College, Brookes Westshore, Bronte College, Golden Hill School Division ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเพียงไม่กี่แห่งที่มีหอพัก เป็นต้น