Golden Hills School Division

High Schools in Alberta: Edmonton, Calgary, Golden Hills - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
เมือง Golden Hills, Alberta
Year / Grade Grade 10 - 12
อายุ 15 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก, โฮสต์

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ชานเมืองคัลการี่ รัฐอัลเบอร์ต้า ครอบคลุม 3 เมืองเล็กๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills คัลการี่เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ทีมกีฬาแห่งชาติ และเคยเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1988 นอกจากนี้คัลการี่ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่มีศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งหนึ่งของประเทศ นักเรียนต่างชาติจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการอาศัยในเมืองเล็กๆ ที่สงบ และปลอดภัยและยังสามารถเดินทางไปเที่ยวเมืองใหญ่อย่างคัลการี่ได้สะดวกเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น

โกลเด้น ฮิลล์ เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรม และได้รับการจัดอันดับในระดับต้นๆ ของโลก ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากจากทั่วโลก รวมถึงนักเรียนของแคนาดาเอง ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และโอกาสซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเรียนด้านวิชาการ การเรียน รู้ด้านเทคโนโลยี การเรียนศิลปะและกิจกรรมทางการกีฬา

Crowther Memorial Junior High School

  • เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ Grade 7 – 9 มีนักเรียนจำนวนกว่า 600 คน โรงเรียนเชื่อว่าการดูแลเอาใจใส่ภายในโรงเรียนเป็นพิเศษ นั้นมีผลต่อความสำเร็จทางการเรียน สำหรับรูปแบบและแนวคิดการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ Crowther Memorial มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ และเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห์ เพิ่มทักษะความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้

Drumheller Valley Secondary School

  • เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล เปิดรับนักเรียนชาย-หญิงตั้งแต่ Grade 7 – 12 ตั้งอยู่ใจกลางรัฐ Alberta โรงเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และนำเสนอโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายที่ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนเช่น ด้านวิจิตรศิลป์ การงานและอาชีพ เทคโนโลยี และความต้องการเฉพาะทาง บุคลากรของโรงเรียนเน้นปลูกฝังให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับการเรียนที่สูงขึ้นไป

Prairie Christian Academy

  • เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อบรรลุไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะสร้างผู้นำที่ดีในอนาคต มีหลักสูตรวิชาให้เลือกหลากหลายอาทิเช่น ด้านศิลปะ การกีฬา และศูนย์ศึกษาทางคริสต์ศาสนา เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนทั้งในด้านวิชาการให้มีคุณภาพ, ความกล้าแสดงออกและความมีคุณธรรม โรงเรียนมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ โดยโรงเรียนมีหน้าที่ค้นหาศักยภาพและพัฒนาเด็กแต่ละคนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสม

Strathmore High School

  • เปิดรับนักเรียนทั้งชาย-หญิง ตั้งแต่ Grade 10 – 12 จำนวนนักเรียนโดยประมาณ 750 คน โรงเรียนมีโปรแกรมทางการศึกษาที่น่าสนใจมากมาย เช่น Advance Placement course (สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยหลักสูตรจะเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1) และหลักสูตรภาษาต่างๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน รวมทั้งหลักสูตรศิลปะต่างๆ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีการสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาต่างๆควบคู่ไปกับการเรียน ใม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล ฟุตบอลและรักบี้

Three Hills School

  • เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนโดยประมาณ 500 ตั้งอยู่ในเมือง Tree Hills อันเงียบสงบ และปลอดภัย แห่งรัฐ Alberta มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 50 คนคอยให้บริการนักเรียน โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยาภพของนักเรียนและผลักดันให้นักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามที่หวังไว้ หลักสูตรการศึกษามีให้เลือกเรียนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ดนตรี การละคร ศิลปะ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีความโดดเด่นเรื่องการกีฬาอีกด้วย

เขตพื้นที่การศึกษา Golden Hills School Division อยู่ห่างจากเมืองคัลการี (Calgary) เพียง 25 นาที

STRATHMORE HIGH SCHOOL 

Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_69
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_65
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_64
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_63
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_55
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_53
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_35
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_33
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_31
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_11
previous arrow
next arrow
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_69
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_65
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_64
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_63
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_55
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_53
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_35
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_33
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_31
Strathmore High school - Golden Hills Alberta_210820_11
previous arrow
next arrow

 

DRUMHELLER SECONDARY SCHOOL

Drumheller high School - Golden Hills School District (18)
Drumheller high School - Golden Hills School District (1)
Drumheller high School - Golden Hills School District (2)
Drumheller high School - Golden Hills School District (5)
Drumheller high School - Golden Hills School District (10)
Drumheller high School - Golden Hills School District (11)
Drumheller high School - Golden Hills School District (12)
Drumheller high School - Golden Hills School District (21)
Drumheller high School - Golden Hills School District (23)
Drumheller high School - Golden Hills School District (24)
previous arrow
next arrow
Drumheller high School - Golden Hills School District (18)
Drumheller high School - Golden Hills School District (1)
Drumheller high School - Golden Hills School District (2)
Drumheller high School - Golden Hills School District (5)
Drumheller high School - Golden Hills School District (10)
Drumheller high School - Golden Hills School District (11)
Drumheller high School - Golden Hills School District (12)
Drumheller high School - Golden Hills School District (21)
Drumheller high School - Golden Hills School District (23)
Drumheller high School - Golden Hills School District (24)
previous arrow
next arrow