HIGH SCHOOL PROGRAMS

ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองที่กำลังค้นหาผู้ให้คำแนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับบุตรหลานของท่าน GENT Edutainment ถือเป็นผู้นำของผู้วางแผนการศึกษาและให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศสำหรับน้องๆ นักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อมัธยมในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดย GENT เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศกว่าร้อยสถาบันทั่วโลก

ไม่เพียงแต่การคัดเลือกประเทศ เมือง โรงเรียน หรือระบบและหลักสูตรที่เหมาะสมกับบุตรหลานของท่านเท่านั้น หากแต่การดูแลนักเรียนหลังจากออกเดินทาง การติดตามผลการเรียน การให้คำแนะนำในการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ก็ถือเป็นอีกหลายๆปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆ ประสบผลสำเร็จในการเรียนในต่างประเทศ ซึ่ง GENT Edutainment จะเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่น้องๆ อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ จนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จึงทำให้ผู้ปกครองวางใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยมืออาชีพอย่างแท้จริง

ข้อแนะนำการสมัครเรียนระดับมัธยมในต่างประเทศ

1. สอบถามความพร้อมของบุตรหลานของท่านว่ามีความสนใจที่จะไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศหรือไม่

2. หากมีความสนใจหรือยังไม่แน่ใจ ให้โทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา

3. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูว่าบุตรหลานของท่านน่าจะเหมาะกับโรงเรียนประเภทใด ระบบการเรียนแบบใดและสนใจไปเรียนที่ประเทศใด

4. เมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่าสนใจไปเรียนที่ประเทศใด ในระดับใด ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อแนะนำโรงเรียนที่น่าสนใจ

5. คัดเลือกโรงเรียนประมาณ 3 - 5 โรงเรียนเพื่อทำการสมัคร

6. ควรตัดสินใจและสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6 - 9 เดือน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนไปเรียน

7. ขั้นตอนการสมัครจะประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นประเทศนิวซีแลนด์ที่อาจจะมีเพียงแค่การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

Why GENT High School?

Experience and Expertise
GENT เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการส่งเด็กนักเรียนต่อต่างประเทศที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างดีในระบบการศึกษาและโรงเรียนของแต่ละประเทศ
One stop service
ไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษาในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม แต่ GENT ยังเป็นผู้ดำเนินการสมัครโรงเรียน สมัครวีซ่า ตลอดจนการจองตั๋วเครื่องบิน และการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่น้องศึกษาในต่างประเทศ
After service: Giving Progression Report and Coaching
หลังจากเดินทาง GENT จะคอยดูแลและให้คำแนะนำน้องๆ อีกทั้งอัพเดทผลการเรียนและให้คำแนะนำแก่น้องๆ และผู้ปกครองในด้านการเรียนจนจบการศึกษา
Professional Treat, Personal Touch Services
ให้การดูแลอย่างมืออาชีพและดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

ระบบการศึกษาของโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ

Testimonials

Contact Us

สอบถามข้อมูลทั่วไป (General Questions)

ขอใบเสนอราคา (Request for Price Quotations)

reCAPTCHA

GENT Accreditations: