เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Assumption High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Assumption High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1958 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 474 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่างชาติป […]

Athens Christian School

High Schools in Georgia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Athens Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1970 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 750 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ […]

Beckman Catholic High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Beckman Catholic High School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานกว่า 52 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 – 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดปร […]

Bethlehem Catholic High School

High School in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Bethlehem Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 775 คน และมีนักเรียนต่างชา […]

Boylan Catholic High School

High School in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Boylan Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 956 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่าง […]

Burr and Burton Academy

High Schools in Vermont
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Burr and Burton Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 680 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 14 […]

Cabrini High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Cabrini High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 450 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่างชาติป […]

Campion Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Campion Academy เป็นโรงเรียนประจำมัธยมแบบสหศึกษา ดำเนินการโดย Rocky Mountain Conference of Seventh-Day Adventists เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปี 1907 ในปัจจุบัน Campion Academy ยังคงให้ความเป็นเลิศในด้านการ […]

Canyonville Christian Academy

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Canyonville Christian Academy ก่อตั้งในปี 1924 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 120 คน โดยมีนักเรียนต่างช […]

Catholic Central High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Catholic Central High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1906 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 632 คน ซึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเ […]

CATS Academy Boston

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

CATS Academy Boston เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 400 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 90% ทางโรงเรียนแล […]

Scholarship

Chaminade College Preparatory School

High School in Missouri
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน Chaminade College Preparatory School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิคชื่อดังในเมือง St Louis, Missouri ก่อตั้งใจปี 1910 เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการในการเตรียมนักเรียนเพื […]

Christian School of York

High School in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Christian School of York เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 346 คน ถือเป็นโ […]

Colorado Springs Christian High School

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Colorado Springs Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1972 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 740 คน โดยม […]

Columbia Adventist Academy

High School in Washington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Columbia Adventist Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1903 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการสอนให้แก่นักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 110 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรีย […]

Dowling Catholic High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Dowling Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1918 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,435 คน มีนักเรียนต่างชาติ 1% ถือเ […]

Evangel Christian Academy

High Schools in Louisiana
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Evangel Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 680 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อค […]

Evangelical Christian Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Evangelical Christian Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1971 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงเกรด 12 เปิดรับสมัครนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น เกรด 6-8 ประ […]

Faith Christian Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Faith Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1000 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุ […]

Faith Christian Academy

High School in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Faith Christian Academy ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1973 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 420 คน โด […]

Fox Valley Lutheran High School

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Fox Valley Lutheran High School ก่อตั้งเมื่อปี 1953 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 580 คน โดยมีอัตราส่วนนักเ […]

Grace Christian School

High Schools in Vermont
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Grace Christian School ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1996 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 115 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15 คน มาจากหลากหลายประเ […]

Hesperia Christian School

High School in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Hesperia Christian School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1966 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชนและเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด12 โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ […]

Holy Name Central Catholic High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Holy Name Central Catholic High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1942 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทDay School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 570 คน และโรงเรียนนี้ยังเป็นโรง […]

Immaculate Heart Central High School

High School in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Immaculate Heart Central High School ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1881 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 – 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 280 คน ถือเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ […]

Jackson Christian School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Jackson Christian School เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 380 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 13:1 ปัจจุบันมีนัก […]

Kankakee Trinity Academy

High School in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Kankakee Trinity Academy ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1981 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 267 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง […]

Keith Country Day School

High School in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Keith Country Day School เป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1916 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาล – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 302 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่างชาติ […]

Kennedy Catholic High School

High School in Washington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Kennedy Catholic High School โรงเรียนมัธยมเอกชนชั้นนำที่เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 1966 ดูแลรักษาคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น เป็นประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกลุ่มมหาวิทยาลัย Ivy L […]

Malden Catholic High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Malden Catholic High School เป็นโรงเรียนประเภท Day School ชายล้วนที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1845 โดยโรงเรียนมีความทุ่มเทต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ปัจจุบันม […]

Matignon High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Matignon High School นั้นเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9-12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 450 คน พันธกิจของโรงเรียนคือต้องการขับเคลื่อนนักเรียนให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในส่วนของวิ […]

Scholarship

Menaul School

High School in New Mexico
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Menaul School เป็นโรงเรียนเอกชนในมลรัฐนิวเม็กซิโก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1896 และเปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึง เกรด 12 (แต่สำหรับนักเรียนต่างชาติจะเปิดรับตั้งแต่เกรด 8 ถึ […]

Michigan Lutheran High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Michigan Lutheran High School ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 100 คน โดยมีนักเรีย […]

Mt. Blue High School

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Mt. Blue High School ก่อตั้งเมื่อปี 1959 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 800 คน มีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 15:1 ป […]

Muskegon Catholic Central High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Muskegon Catholic Central School ก่อตั้งเมื่อปี 1953 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ขนาดกลลางที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 480 คน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ท […]

Nebraska Christian School

High Schools in Nebraska
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Nebraska Christian School เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 1 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 200 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 11:1 ปัจจุบั […]

North Cedar Acadamy

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

North Cedar Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 9 ถึง 12 โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 100 คน เนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนที่ไม่เยอะมาก มีจุดประ […]

Northridge High School

High School in Indiana
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Northridge High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนระดับมัธยมปลายแห่งเดียวใน Middlebury Community Schools ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรีย […]

Northstar Christian Academy

High School in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Northstar Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1972 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมปลายประมาณ 350 คน โดยมีอัตราส่วนนักเ […]

Notre Dame Academy

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Notre Dame Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1990 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 790 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่างชาติประมา […]

Notre Dame High School

High School in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Notre Dame High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 570 คน และมีนักเรียนต่างชาติประ […]

Oregon Episcopal School

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน Oregon Episcopal School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบเอกชน ที่มีทั้งแบบประจำและไปกลับ โดยเปิดรับเด็กหญิงและเด็กชายต่างชาติสำหรับการอยู่Boarding ตั้งแต่ Grade 9-Grade 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 900 […]

Portland Adventist Academy

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Portland Adventist Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1910 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 285 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต […]

Scholarship

San Joaquin Memorial High School

High School in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน San Joaquin Memorial High School ก่อตั้งในปี 1945 เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ระดับ Grade 9 – 12 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 500 คน โดยมีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องประมา […]

Southwestern Academy, Beaver Creek Ranch Campus

High Schools in Arizona
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Southwestern Academy, Beaver Creek Ranch Campus เป็นโรงเรียนเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 40 คน และมี […]

Southwestern Academy, San Marino Campus

High School in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Southwestern Academy, San Marino Campus เป็นโรงเรียนเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 144 คน และมีนักเรีย […]

St. Croix Lutheran Academy

High Schools in Minnesota
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Croix Lutheran Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 500 คน มีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพีย […]

St. Mary’s School, Medford

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Mary’s School เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนก่อตั้งมาแล้วกว่า 154 ปี ทำการเปิดสอนในระดับชั้น Grade 5-12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ 510 คน และมีนักเรียนต่างชาติที่มาจาก 11 ประเทศด้วยกัน โดยมี […]

St. Mary’s Springs Academy

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Mary’s Springs Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1909 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 850 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนระดับเ […]

St. Patrick Catholic School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Patrick Catholic School ก่อตั้งเมื่อปี 1906 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 400 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อ […]

Temple Academy

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Temple Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1977 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 240 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนเกรด 9 – 12 ประ […]

The Aquinas Institute of Rochester

High School in New York
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

The Aquinas Institute of Rochester เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1902 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 786 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเร […]

The MacDuffie School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

The MacDuffie School ก่อตั้งขึ้นในปี 1890 เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน ทำการเปิดสอนในชั้นเกรด 6 ถึง 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 270 คน โดยมีันักเรียนต่างชาติมาจาก 20 ประเทศทั่วโลก และจำนวนนักเ […]

Thornton Academy

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thornton Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1811 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1,500 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติ 150 คน และ […]

Toledo Christian School

High School in Ohio
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Toledo Christian School เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1975 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 560 คน โดยมีสัดส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง 14:1 เป็น […]

Victor Valley Christian School

High School in California
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Victory Valley Christian School ก่อตั้งในปี ค.ศ.1971 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 380 คน โดยม […]

West Catholic High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

West Catholic High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 518 คน ซึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูแค่ […]

Wisconsin Lutheran High School

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Wisconsin Lutheran High School หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า WLHS เป็นโรงเรียนมัธยมปลายรัฐบาลที่เก่าแก่แห่งนึงในรัฐ Wisconsin ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1903 เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 […]

Xavier High School

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Xavier High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1959 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 570 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่างชาติปร […]

York Catholic High School

High School in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

York Catholic High School ก่อตั้งเมื่อปี 1927 เป็นโรงเรียนคาทอลิก และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 ถึง 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 650 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียง […]