เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend
Scholarship

Burr and Burton Academy

High Schools in Vermont
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Burr and Burton Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 680 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 14 […]

Recommend
Scholarship

Nebraska Christian School

High Schools in Nebraska
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Nebraska Christian School เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 1 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 200 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 11:1 ปัจจุบั […]

Recommend
Scholarship

Wisconsin Lutheran High School

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Wisconsin Lutheran High School หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า WLHS เป็นโรงเรียนมัธยมปลายรัฐบาลที่เก่าแก่แห่งนึงในรัฐ Wisconsin ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1903 เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 […]

Assumption High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Assumption High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1958 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 474 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่างชาติป […]

Athens Christian School

High Schools in Georgia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Athens Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1970 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 750 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ […]

Beckman Catholic High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Beckman Catholic High School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานกว่า 52 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 – 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดปร […]

Bethlehem Catholic High School

High School in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Bethlehem Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 775 คน และมีนักเรียนต่างชา […]

Boylan Catholic High School

High School in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Boylan Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 956 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่าง […]

Cabrini High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Cabrini High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 450 คน โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนต่างชาติป […]

Campion Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Campion Academy เป็นโรงเรียนประจำมัธยมแบบสหศึกษา ดำเนินการโดย Rocky Mountain Conference of Seventh-Day Adventists เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปี 1907 ในปัจจุบัน Campion Academy ยังคงให้ความเป็นเลิศในด้านการ […]

Canyonville Christian Academy

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Canyonville Christian Academy ก่อตั้งในปี 1924 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 120 คน โดยมีนักเรียนต่างช […]

Catholic Central High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Catholic Central High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1906 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 632 คน ซึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเ […]

CATS Academy Boston

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

CATS Academy Boston เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 400 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 90% ทางโรงเรียนแล […]

Scholarship

Chaminade College Preparatory School

High School in Missouri
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน Chaminade College Preparatory School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิคชื่อดังในเมือง St Louis, Missouri ก่อตั้งใจปี 1910 เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการในการเตรียมนักเรียนเพื […]

Christian School of York

High School in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Christian School of York เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 346 คน ถือเป็นโ […]

Colorado Springs Christian High School

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Colorado Springs Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1972 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 740 คน โดยม […]

Columbia Adventist Academy

High School in Washington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Columbia Adventist Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1903 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการสอนให้แก่นักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 110 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรีย […]

Dowling Catholic High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Dowling Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1918 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,435 คน มีนักเรียนต่างชาติ 1% ถือเ […]

Evangel Christian Academy

High Schools in Louisiana
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Evangel Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 680 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อค […]

Evangelical Christian Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Evangelical Christian Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1971 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงเกรด 12 เปิดรับสมัครนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น เกรด 6-8 ประ […]

Faith Christian Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Faith Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1000 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุ […]

Faith Christian Academy

High School in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Faith Christian Academy ทำการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1973 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 420 คน โด […]

Fox Valley Lutheran High School

High School in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Fox Valley Lutheran High School ก่อตั้งเมื่อปี 1953 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 580 คน โดยมีอัตราส่วนนักเ […]