Brandon Hall School

High Schools in Georgia - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือง Atlanta
Year / Grade Grade 9 -12
อายุ 11 - 18 Years old
หลักสูตร High School: USA
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก, โฮสต์

เรียนมัธยมที่อเมริกา –  Brandon Hall School 

Brandon Hall School เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนมัธยมแบบสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติให้เรียนแบบไปกลับและอยู่ประจำโดยมีความมุ่งหวังในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความเป็นผู้นำ เป็นนักเรียนที่ดี และรู้จักมีน้ำใจและจิตสาธารณะ นอกจากนั้นโรงเรียนยังสอนให้นักเรียนมีความคิดที่กว้างไกล ยอมรับในความแตกต่าง และให้เด็กรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมั่นใจได้ว่าจะไม่มีเด็กคนไหนที่จะถูกทอดทิ้ง นอกจากนั้นโรงเรียนยังมุ่งเน้นในการสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้และความสามารถที่แตกต่างกันให้ได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดจากทางโรงเรียน

โรงเรียน Brandon Hall School เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Grade 6 – 12 จากการที่ Brandon Hall School เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนเพียงแค่ 140 คน ทำให้บรรยากาศในการใช้ชีวิตในโรงเรียนเป็นไปอย่างอบอุ่น ดูแลทั่วถึง และมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครูเพียงแค่ 4:1 เท่านั้น

นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการเปิดสอนวิชา AP จำนวน 12 วิชา และในปี 2022 ยังได้ริเริ่มในการนำเสนอหลักสูตร IB ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น Brandon Hall School ยังเป็นศูนย์ของ The Atlanta Workshop Players (AWP) โดย Brandon Hall School ยังมีโปรแกรมพิเศษ Performing and Visual Arts Programs เพื่อส่งเสริมทักษะของเด็กนักเรียนทางด้านการแสดงและการละคร การเต้น ดนตรี Visual Arts อย่างมืออาชีพและนักเรียนจะได้รับหน่วยกิตจากการเข้าเรียนหลักสูตรเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น ทางด้านกีฬา Brandon Hall School ยังได้นำเสนอหลากหลายกีฬาให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโรงเรียน Brandon Hall School ได้ร่วมมือกับ The Skill Factory ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำในการปรับพื้นฐานและการเรียนการสอนทางด้านบาสเก็ตบอลอย่างมืออาชีพ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีชื่อเสียงที่สุดในการพัฒนานักบาสเก็ตบอล โดยมีนักบาสเก็ตบอล NBA กว่า 50 คน และนักกีฬาบาสเก็ตบอลของมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกว่า 250 คนที่เคยผ่านการเรียนในสถาบันแห่งนี้

จากการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและการสนับสนุนทางวิชาการและกิจกรรมให้กับนักเรียน จึงทำให้นักเรียนจาก Brandon Hall School ประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Georgia Tech, Cornell, NYU, Wake Forest, Savannah College of Art and Design, Pepperdine University เป็นต้น

Brandon Hall School มีหอพักนักเรียนที่ทันสมัยและอบอุ่นตั้งอยู่ในแคมปัสที่มีความปลอดภัยและสวยงาม โดยภายในหอพักจะเป็นเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่สวยงาม ที่มีทั้งห้องนั่งเล่น Game Room โรงอาหาร นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมในวันหยุดพักผ่อนให้กับนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

โรงเรียน Brandon Hall School ตั้งอยู่ในบริเวณ Sandy Springs ซึ่งเป็นแถบชานเมือง Atlanta ที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ โดยบริเวณรอบๆ แคมปัสของทางโรงเรียนนั้นเป็นบริเวณที่มีความร่มรื่น เงียบสงบ และปลอดภัย เหมาะสำหรับการไปเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยนักเรียนสามารถเดินทางเข้าสู่เมือง Atlanta ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาทีเท่านั้น