ENGLISH LANGUAGE COURSES

การไปเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ ไม่ใช่เพียงแต่การพัฒนาภาษาอังกฤษเท่านั้น หากแต่ยังจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเดินทางด้วยตัวเอง การได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ หรือแม้แต่โอกาสในการหางานทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับน้องๆ ที่กำลังหาข้อมูลในการไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น (2 - 12 สัปดาห์) หรือระยะยาวตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

GENT Edutainment เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดสรรหาโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีการจัดการที่ดี รวมถึงบริเวณที่พักอาศัยที่เหมาะสม ในราคาที่หลากหลายตามความต้องการ โดย GENT Edutainment เป็นตัวแทนสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั่วโลกกว่าร้อยสถาบัน หากน้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใด ที่กำลังหาข้อมูล หรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่ใด เริ่มต้นที่่เรา GENT Edutainment... The Best Summer Ever!

เรียนเมืองนอกกับ GENT สนุกจนไม่อยากกลับเลยค่ะ
เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนภาษาอังกฤษในต่างแดน

ข้อแนะนำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

1. เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีการจดทะเบียน ได้รับการรองรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน

2. เลือกประเทศ และเมืองที่สนใจ โดยสามารถอ่านดูรีวิวเมืองได้ในอินเตอร์เนต หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ GENT

3. เลือกหลักสูตรวิชาที่ต้องการเรียน ระยะเวลาเรียน หลังจากนั้นโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

4. เปรียบเทียบข้อมูลสถาบันการศึกษา การเดินทาง ราคาค่าใช้จ่ายที่ได้รับการแนะนำจากทาง GENT

5. ควรรีบสมัครก่อนเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3 เดืิอน เพื่อรีบดำเนินการจองที่พักและโฮสต์พร้อมสมัครวีซ่า

Why Gent English Course?

Top Notch Specialist for Language Courses
ผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐานสูงสุดในด้านการคัดเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
Various Excellent School Options
ทุกๆ สถาบันที่นำเสนอ ล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรอง มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนไทย และผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีจากทางผู้บริหารของ GENT
100% Satisfaction Guaranteed
100% ของนักเรียนที่ใช้บริการกับ GENT จะแนะนำญาติพี่น้องและจะกลับมาใช้บริการของ GENT อีก
Trustworthy with High Experience
อุ่นใจไปกับ GENT ไว้ใจได้ มีประสบการณ์และผ่านการดูแลเด็กนักเรียนมากกว่าพันคน

Testimonials

Contact Us

สอบถามข้อมูลทั่วไป (General Questions)

ขอใบเสนอราคา (Request for Price Quotations)

reCAPTCHA

GENT Accreditations: