เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ

Dimensions International College

เรียนภาษาที่สิงคโปร์
เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ

Dimensions International College สถาบันการศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมพร้อมนักเรียนต่างชาติเ […]

GEOS

เรียนภาษาที่สิงคโปร์
เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ

GEOS Singapore ก่อตั้งเมื่อปี 1997 โดยสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันภาษาเพียงไม่กี่แห่งที่ใช้ครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษาเท่านั้นและมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 16 คน โดยภายในอาคาร ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ทั […]

Kaplan Singapore

เรียนภาษาที่สิงคโปร์
เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ

Kaplan เป็นโรงเรียนที่มีสาขาทั่วโลก เป็นผู้นำของโรงเรียนภาษาที่ให้บริการหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอื่นๆมากมาย โดยKaplanมี ทั้งในประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ อเมริกา แคนนาดา นิวซีแลนด์ สิงค […]