Faith Christian Academy

High Schools in Colorado - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือง Arvada
Year / Grade Grade 9 - 12
อายุ 15 - 18 Years old
หลักสูตร High School: USA
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Faith Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1000 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูอยู่ที่ 16:1 ทางโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนและวิชาที่หลากหลาย ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างมากมาย อาทิ Colorado State University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Oral Robert University, Stanford University, University of Colorado, United States Air Force Academy, Wheaton College และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนั้น ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยอาณาบริเวณที่กว้างขวางมีทั้งอาคารเรียน สนามกีฬากลางแจ้ง โรงยิม ห้องวิทยาศาสตร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน สำหรับที่พัก นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวอเมริกันที่อยู่ไม่ไกลมากนักจากบริเวณโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Faith Christian Academy ตั้งอยู่ที่เมือง Arvada ซึ่งอยู่หากจากตัวเมืองหลวง Denver เพียง 20 นาที รัฐ Colorado เป็นรัฐทางตอนกลางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ในเขตเทือกเขาร็อกกีซึ่งครอบคลุมราว ๆ ครึ่งหนึ่งของรัฐทางฝั่งตะวันตก เหมาะกับการท่องเที่ยวและทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การปีนเขา และสโนว์บอร์ด

20882674_1461798363873826_1397931306151797923_n
18839200_1392780827442247_2143170672974258282_n
20953117_1461803537206642_2893849298243754197_n
28577960_1644818862238441_4033089558512269513_n
29542400_1666403830079944_1041242540897160207_n
34178519_1730438443676482_6007208097913765888_n
22852907_1520563724663956_1149248559403363742_n
36176166_1758534637533529_5140065831622803456_n
previous arrow
next arrow
20882674_1461798363873826_1397931306151797923_n
18839200_1392780827442247_2143170672974258282_n
20953117_1461803537206642_2893849298243754197_n
28577960_1644818862238441_4033089558512269513_n
29542400_1666403830079944_1041242540897160207_n
34178519_1730438443676482_6007208097913765888_n
22852907_1520563724663956_1149248559403363742_n
36176166_1758534637533529_5140065831622803456_n
previous arrow
next arrow