Cambridge School of Weston

High Schools in Massachusetts - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือง Weston, Massachusetts
Year / Grade 9-12
อายุ 14 - 18 Years old
หลักสูตร High School: USA
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก

เรียนมัธยมที่อเมริกา – Cambridge School of Weston

โรงเรียน Cambridge School of Weston เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ขนาดเล็ก เน้นเรื่องการดูแลเอาใจใส่นักเรียน โดยมีนักเรียนในระดับ Grade 9 – 12 ประมาณ 310 คน โดยเป็นนักเรียนไปกลับประมาณ 70% และนักเรียนประจำประมาณ 30% นอกจากนี้มีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติประมาณ 15% จาก 11 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้โรงเรียนมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครูเพียง 5 ต่อ 1

สำหรับโรงเรียน Cambridge School of Weston ก่อตั้งในปี 1886 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนถือเป็นผู้นำทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเรียนการสอนที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเข้าสู่ในยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กระตู้นให้นักเรียนทำงานผ่านการกล้าถาม กล้าคิด กล้าแสดงออก และรู้จักสงสัย

สำหรับหลักสูตรการเรียนนั้น โรงเรียน Cambridge School of Weston แบ่งการเรียนออกเป็น 6 Modules โดยแต่ละ Module ใช้ระยะเวลาการเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ และในแต่ละ Module จะมีการเรียนจำนวน 3 วิชา ทั้งนี้จากความเข้มข้นทางด้านวิชาการ ทางโรงเรียนเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอน จึงไม่ได้มีการนำเสนอวิชาเรียน Advance Placement อย่างไรก็ตาม โรงเรียน Cambridge School of Weston มีความโดดเด่นทางด้านการเรียนการสอนในสาขาวา Arts, STEM, Humanities โดย Niched.com จัดอันดับรวมให้กับโรงเรียน Cambridge School of Weston ให้อยู่ในระดับ A+ และยังได้รับการจัดอันเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนที่ดีที่สุดด้าน Arts ของรัฐ Massachusetts เป็นอันดับที่ 15 ของโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดของรัฐ Massachusetts และเป็นอันดับที่ 24 ของโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดของรัฐ Massachusetts อีกด้วย

นอกจากการเรียนวิชาการแล้ว ทางโรงเรียน Cambridge School of Weston ยังมีการเสนอชมรมต่างๆ ถึง 50 ชมรม มีการนำเสนอกิจกรรมมากกว่า 100 กิจกรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีทีมกีฬาจำนวน 12 กีฬา รวมถึงฟุตบอล และบาสเก็ตบอลเป็นต้น

สำำหรับนักเรียนต่างชาติ สามารถพักในหอพักที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ โดยโรงเรียนมีจำนวนหอพักทั้งสิ้น 4 หอพัก โดยในแต่ละหอพักจำมีนักเรียนประมาณ 20 -25 คน พักห้องนอนละประมาณ 2 คน โดยในหอพักจะมีทั้งนักเรียนนานาชาติและนักเรียนอเมริกันพักอาศัยอยู่ โดยทางโรงเรียนจำเป็นผู้ดูแลเรื่องความปลอดภัย ตลอดจนอาหารให้นักเรียนอยู่อย่างมีความสุข

Cambridge School of Weston ตั้งอยู่ในเมือง Weston รัฐ Massachusetts โดยห่างจากเมือง Boston เพียง 25 นาทีโดยการขับรถ หรือเพียงแค่ 30 กิโลเมตรเท่านั้น

สำหรับเมือง Weston นั้น ถือเป็นเมืองขนาดกลางที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1 หมื่นคน และเป็นเมืองที่มีอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่น้อยที่สุดเมืองหนึ่งในแถบบริเวณบอสตั้น โดยเป็นบริเวณที่พักอาศัยของคนที่มีฐานะหรือรายได้สูงที่สุดแห่งหนึ่งของบริเวณนี้ เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติ มีสถานที่ให้ออกกำลังกาย outdoor นอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหาร ร้านค้า และมีอาคารเก่าแก่ที่แสดงถึงความเป็นเมืองเก่าที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอยู่ตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

         

CambridgeSchoolofWeston11
CambridgeSchoolofWeston7
CambridgeSchoolofWeston9
CambridgeSchoolofWeston6
CambridgeSchoolofWeston8
CambridgeSchoolofWeston10
CambridgeSchoolofWeston1
CambridgeSchoolofWeston5
CambridgeSchoolofWeston3
CambridgeSchoolofWeston2
CambridgeSchoolofWeston4
previous arrow
next arrow
CambridgeSchoolofWeston11
CambridgeSchoolofWeston7
CambridgeSchoolofWeston9
CambridgeSchoolofWeston6
CambridgeSchoolofWeston8
CambridgeSchoolofWeston10
CambridgeSchoolofWeston1
CambridgeSchoolofWeston5
CambridgeSchoolofWeston3
CambridgeSchoolofWeston2
CambridgeSchoolofWeston4
previous arrow
next arrow