Matignon High School

High Schools in Massachusetts - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือง Cambridge
Year / Grade Grade 9 - 12
อายุ 15 - 18 Years old
หลักสูตร High School: USA
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Matignon High School นั้นเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9-12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 450 คน พันธกิจของโรงเรียนคือต้องการขับเคลื่อนนักเรียนให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ในส่วนของวิชาการนั้นนักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยหลักสูตรของ Matignon High School ถูกออกแบบโดยอ้างอิงจากสาขาหรือคณะที่นักเรียนมุ่งสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ Matignon High School มีห้องกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึงกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ได้แก่ ชมรมศิลปะ ชมรมการแสดง ชมรมเต้น ชมรมสำรวจประวัติศาสตร์เมืองบอสตัน ชมรมถ่ายภาพ ชมรมโยคะ ชมรมภาษาไม่ว่าจะเป็น ภาษาฝรั่งเศส ลาติน สเปน กิจกรรมทางกีฬาเช่น เบสบอล เทนนิส ฟุตบอล กอล์ฟ ฮอกกี้ ว่ายน้ำ รวมถึงมีศูนย์แนะแนวการศึกษาต่ออีกด้วย

สำหรับที่พัก นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวอเมริกันที่อยู่ไม่ไกลมากนักจากบริเวณโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทางโรงเรียนมาตรฐานในการคัดเลือกบ้านโฮสต์แฟมิลี่ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกและปลอดภัย

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี 1945 โดยเกิดจากความร่วมมือกันของวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น Harvard University, Boston College, MIT และ Emmanuel College ซึ่งเป็นวิทยาลัยชั้นนำติดอันดับโลก ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge รัฐ Massachusetts

37416549_1236301576507322_3911660332623331328_n
33363976_1182227925248021_7457381815175610368_n
29542982_1145273938943420_9200673958802735076_n
33138478_1181193828684764_2875612984153997312_n
28951306_1134070060063808_4427902142196467029_n
29511392_1145274072276740_7421971234932431849_n (1)
previous arrow
next arrow
37416549_1236301576507322_3911660332623331328_n
33363976_1182227925248021_7457381815175610368_n
29542982_1145273938943420_9200673958802735076_n
33138478_1181193828684764_2875612984153997312_n
28951306_1134070060063808_4427902142196467029_n
29511392_1145274072276740_7421971234932431849_n (1)
previous arrow
next arrow