Columbia Adventist Academy

High Schools in Washington - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือง Battle Ground
Year / Grade Grade 9 - 12
อายุ 15 - 18 Years old
หลักสูตร High School: USA
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Columbia Adventist Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1903 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการสอนให้แก่นักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 110 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 9:1 ทางโรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรคอร์สเรียนที่หลากหลาย เป็นโรงเรียนที่นักเรียนสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำได้อย่างมากมาย อาทิ Seattle University, Washington State University, Walla Walla University, University of Washington, George Fox University และอื่น ๆ อีกมากมาย

โรงเรียนนี้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพของการศึกษาและการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าให้นักเรียน เช่น เน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์, การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้, มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม และทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วมมากมาย เช่น ชมรมต่างๆ รวมปถึงโรงยิม ที่มีกีฬาหลายประเภทให้นักเรียนเลือก

สำหรับที่พัก นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวอเมริกันที่อยู่ไม่ไกลมากนักจากโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทางโรงเรียนมีมาตรฐานในการคัดเลือกบ้านโฮสต์แฟมิลี่ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกและปลอดภัย

Columbia Adventist Academy ตั้งอยู่ในเมือง Battle Ground เป็นเมืองทางใต้ของรัฐ Washington เป็นรัฐตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา และโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติพอร์ตแลต ในรัฐโอเรกอน ประมาณ 30 นาทีเท่านั้น

เนื่องจากเมือง Battle Ground อยู่ติดกับเมือง Portland จึงทำให้วิวทิวทัศน์มีความใกล้เคียงกัน โดยมีความร่มรืน โอบล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น Washington Park, Portland Japanese Garden, Forest Park เป็นต้น

colunbia adventist
caa2
columbia2
colunbia adventist
caa2
columbia2
previous arrow
next arrow