เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend
Scholarship

Bethlehem Catholic High School

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Bethlehem Catholic High School Bethlehem Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด […]

Recommend
Scholarship

Brook Hill School

High Schools in Texas
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Brook Hill School  โรงเรียน Brook Hill School เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทคริสเตียน ถือเป็นหนึ่งโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี 1 […]

Recommend
Scholarship

Burr and Burton Academy

High Schools in Vermont
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Burr and Burton Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 680 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 14 […]

Recommend
Scholarship

Christian School of York

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Christian School of York เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 346 คน ถือเป็นโ […]

Recommend

Fox Valley Lutheran High School

High Schools in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Fox Valley Lutheran High School ก่อตั้งเมื่อปี 1953 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 580 คน โดยมีอัตราส่วนนักเ […]

Recommend
Scholarship

Nebraska Christian School

High Schools in Nebraska
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Nebraska Christian School เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 1 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 200 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 11:1 ปัจจุบั […]

Recommend
Scholarship

Northridge High School

High Schools in Indiana
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Northridge High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนระดับมัธยมปลายแห่งเดียวใน Middlebury Community Schools ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรีย […]

Recommend
Scholarship

Notre Dame High School

High Schools in Pennsylvania
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Notre Dame High School Notre Dame High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – 12 โดย […]

Recommend
Scholarship

St. Mary’s School, Medford

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Mary’s School เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนก่อตั้งมาแล้วกว่า 154 ปี ทำการเปิดสอนในระดับชั้น Grade 5-12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ 510 คน และมีนักเรียนต่างชาติที่มาจาก 11 ประเทศด้วยกัน โดยมี […]

Recommend

Williston Northampton School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Williston Northampton School อีกหนึ่งโรงเรียนมัธยมชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา Williston Northampton School ก่อตั้งในปี 1841 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Grade 7 &#82 […]

Recommend
Scholarship

Wisconsin Lutheran High School

High Schools in Wisconsin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Wisconsin Lutheran High School หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า WLHS เป็นโรงเรียนมัธยมปลายรัฐบาลที่เก่าแก่แห่งนึงในรัฐ Wisconsin ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1903 เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 […]

Assumption High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา -Assumption High School Assumption High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1958 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียนทั้ง […]

Athens Christian School

High Schools in Georgia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Athens Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1970 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 750 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ […]

Beckman Catholic High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Beckman Catholic High School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานกว่า 52 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 – 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดปร […]

Boylan Catholic High School

High Schools in Illinois
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Boylan Catholic High School Boylan Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด […]

Scholarship

Brandon Hall School

High Schools in Georgia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนมัธยมที่อเมริกา –  Brandon Hall School  Brandon Hall School เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนมัธยมแบบสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติให้เรียนแบบไปกลับและอยู่ประจำโดยมีความมุ่งหวังในการอบรมสั่งสอนนักเรี […]

Cabrini High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Cabrini High School Cabrini High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1960 และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 – เกรด 12 มีนักเรียน […]

Cambridge School of Weston

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนมัธยมที่อเมริกา – Cambridge School of Weston โรงเรียน Cambridge School of Weston เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ขนาดเล็ก เน้นเรื่องการดูแลเอาใจใส่นักเรียน โดยมีนักเรียนในระดับ Grade 9 – 1 […]

Campion Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Campion Academy Campion Academy เป็นโรงเรียนประจำมัธยมแบบสหศึกษา ดำเนินการโดย Rocky Mountain Conference of Seventh-Day Adventists เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปี 1907 ในปัจจุบ […]

Canyonville Christian Academy

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Canyonville Christian Academy ก่อตั้งในปี 1924 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 120 คน โดยมีนักเรียนต่างช […]

Catholic Central High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Catholic Central High School ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1906 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 632 คน ซึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเ […]

CATS Academy Boston

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – CATS Academy Boston CATS Academy Boston เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 400 […]

Scholarship

Chaminade College Preparatory School

High Schools in Missouri
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Chaminade College Preparatory School  โรงเรียน Chaminade College Preparatory School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิคชื่อดังในเมือง St Louis, Missouri ก่อตั้งใจปี 1910 เป็นโรงเร […]

Cheshire Academy

High Schools in Connecticut
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Cheshire Academy เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา ก่อตั้งในปี ถือเป็นโรงเรียนประจำที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 และระดับบัณฑิตศึกษา ปั […]

Colorado Springs Christian High School

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Colorado Springs Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1972 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 740 คน โดยม […]

Columbia Adventist Academy

High Schools in Washington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Columbia Adventist Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1903 เป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชน และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการสอนให้แก่นักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 110 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรีย […]

Cushing Academy

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Cushing Academy เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษาประเภทเตรียมอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนประจำและนักเรียนปกติ ก่อตั้งในปีค.ศ.1865 เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 400 คน โดยมี […]

Dowling Catholic High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Dowling Catholic High School Dowling Catholic High School เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1918 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับเกรด 9 – เกรด 1 […]

Evangel Christian Academy

High Schools in Louisiana
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Evangel Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 680 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อค […]

Evangelical Christian Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมัธยมที่อเมริกา – Evangelical Christian Academy Evangelical Christian Academy เป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1971 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล […]

Faith Christian Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Faith Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1000 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุ […]