เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Bayfield High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Bayfield High School เป็นโรงเรียนสหชั้นนำแห่งหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 เปิดรับนักเรียนชั้น Year 9 – 13 มีนักเรียนประมาณ 600 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 70 คน ตั้งอยู่ที่เมือง Dunedin ใน […]

Recommend

Columba College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Columba College เป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1915 เปิดรับตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยในระดับมัธยมเปิดรับเฉพาะเด็กผู้หญิง โดยมีให้เลือกทั้งแบบอยู่ประจำ แ […]

Recommend

Epsom Girls’ Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Epsom Girls’ Grammar School เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วนชั้นนำและมีขนาดใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิง ตั้งแต่ Year 9 – 13 โดยมีทั […]

Recommend

Kapiti College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kapiti College เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 หรือตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกว่า 1,500 คน รวมทั้งนักเรียนต่างชาติ 75 คน จากหลากหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่น […]

Recommend

Palmerston North Boys’ High School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Palmerston North Boys’ High School เปิดรับนักเรียนชายตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13 โดยปัจจุบันมีเด็กนักเรียนประมาณ 1,800 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 50 คนและเป็นนักเรียนไทยประมาณ 10 […]

Recommend

Palmerston North Girls’ High School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Palmerston North Girls’ High School ก่อตั้งเมื่อปี 1902 โดยเปิดรับนักเรียนหญิงตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9-13 โดยปัจจุบันมีเด็กนักเรียนประมาณ 1,300 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 30 คน โดยนักเรี […]

Recommend

Rangitoto College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rangitoto College ก่อตั้งเมื่อปี 1956 เปิดรับนักเรียนชายหญิงใน Year 9 – 13 เป็นโรงเรียนประเภท State School โดยในปัจจุบันถือเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,00 […]

Recommend

Rongotai College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rongotai College โรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทชายล้วนของประเทศนิวซีแลนด์  โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13-19 ปี โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA  สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางโรงเรียนจะจัดห […]

Recommend

Samuel Marsden Collegiate School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Samuel Marsden Collegiate School ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเอกชนหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ นักเรียนมีจำนวน 650 คน โรงเรียนมี 2 วิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่วิทยาเขต Karori ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน รั […]

Recommend

St Paul’s Collegiate School

High Schools in Hamilton
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Paul’s Collegiate School เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป โดยในระดับชั้น Year 9 – 10 เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย และในระดับ Year 11 – 13 เปิดรับนักเรียนชายหญิงและเป็นโรงเรียนสหศึกษาในช่วงชั […]

Recommend

St Peter’s Cambridge

High Schools in Cambridge (NZ)
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Peter’s Cambridge เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1936 เปิดสอนนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 7 – 13 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ […]

Recommend

Wellington East Girls’ College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington East Girls’ College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1925 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาวิคตอเรีย ใจกลางเมือง Wellington ถูกห้อมล้อมไปด้วยสวนสาธารณะ ให้บรรยากาศที่ร่มรื่น สามารถมองเห็น […]

Recommend

Whangaparaoa College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Whangaparaoa College เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยโรงเรียน Whangaparaoa College ก่อตั้งในปี 2005 มีนักเรียนประมาณ 1,500 คน และมีเด็กนักเรียนต่างช […]

Albany Junior High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Albany Junior High School เป็นโรงเรียนมัธยมตอนต้นและกลาง (สหศึกษา) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Auckland โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 1,400 คน โดยรับทั้งนักเรียนหญิงและชายตั้ […]

Albany Senior High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Albany Senior High School เป็นโรงเรียนมัธยมตอนปลาย (สหศึกษา) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Auckland โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 850 คน โดยรับทั้งนักเรียนหญิงและชายตั้งแ […]

Ashburton College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Ashburton College เป็นโรงเรียนสห เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 มีนักเรียนราว 1,232 คน ตั้งอยู่ในเมือง Ashburton ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใจกลางเมืองหลายแห่ง ตั้งอยู่ใต้เทือกเขาแอลป์ ตอนใต้ของ Can […]

Auckland Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Auckland Grammar School เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนชั้นนำและมีขนาดใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ Year 9 – 13 โดยมีทั้งไปกลับ […]

Baradene College of the Sacred Heart

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Baradene College of the Sacred Heart ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอายุกว่าร้อยปี เป็นโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และได้มีพิธีฉลองครบรอบร้อยปีไปเมื่อปี 2009 โดยเป็นโรงเรียนคาทอลิ […]

Bethlehem College

High Schools in Tauranga
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Bethlehem College เป็นโรงเรียนสหศึกษากึ่งเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เปิดรับนักเรียนชายและหญิงนานาชาติตั้งแต่ Year 7 – 13 และเป็นโรงเรียนที่สอนตามหลักของคริสเตียน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,700 […]

Birkenhead College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Birkenhead College ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ตั้งอยู่ที่เมือง Birkenhead, North Shore และอยู่ห่างจากเมือง Auckland เพียง 15 นาทีเท่านั้น ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 700 คน และเปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ […]

Burnside High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Burnside High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1959 ตั้งอยู่ในย่านชานเมือง Burnside ในไครสต์เชิร์ช มีนักเรียนประมาณ 2,570 คน ถือเป็นโรงเรียนที่อยู่นอกโอ๊คแล […]

Cambridge High School

High Schools in Cambridge (NZ)
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Cambridge High School เป็นโรงเรียน รัฐบาลสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 1883 มีนักเรียนประมาณ 1,500 คน โรงเรียน Cambridge High School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 และตั้งอยู่ในเมือง Camb […]

Carmel College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Carmel College เป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับชั้นมัธยมศึกษาคาทอลิคประเภทหญิงล้วน เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – 13 โดยนักเรียนอินเตอร์สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 9 เป็นต้นไป ในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,05 […]

Chilton Saint James School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Chilton Saint James School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Year 1 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 450 คน โดยจากความสำเร็จ 98 ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนมีความภาคภูมิใจก […]

Darfield High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Darfield High School เป็นโรงเรียนที่สหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1951 มีนักเรียนราว 840 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 35 คนจากประเทศญี่ปุ่น บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี เกาหลี จีน และประเทศไทย ตั้งอยู่ชานเมือ […]

Diocesan School for Girls

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Diocesan School for Girls หรือ Dio ก่อตั้งขึ้นในปี 1903 โดยตั้งอยู่ในเมือง Epsom, Auckland เป็นโรงเรียนหญิงเอกชน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นโรงเรียนหญิงล้าน Top 3 ของปร […]

Dunstan High School

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Dunstan High School โรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษาในเมือง Alexandra โดยเป็นโรงเรียนมัธยมหนึ่งเดียวในแถบ Central Otago ก่อตั้งในปี 1962 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 540 ค […]

Garin College

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Garin College เปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ทันสมัย ก่อตั้งในปี 2002 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 512 คน และมีนักเรียนชาวต่างชาติจำนวน 25 คน ถึงแม้ว่าภายในโรงเ […]

Glenfield College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Glenfield College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 เป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,000 คน โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 -13 โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Auckland และอยู่ห่างจาก […]

Golden Bay High School

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Golden Bay High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี หรือ Year 7 – 13 สภาพแวคล้อมรอบโรงเรียนมีความเป็นธรรมชาติเพราะตั้งอยู่ใกล้กับชายหาดและอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง […]

Scholarship

Heretaunga College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Heretaunga College เป็นโรงเรียนมัธยมสมัยใหม่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวลลิงตัน มีนักเรียนทั้งหมด 730 คน ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี มีสาขาวิชามากมายให้นักเรียนได้เลือกเรียน สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 – […]

Hillcrest High School

High Schools in Hamilton
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Hillcrest High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งเปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,500 คน โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Hamilton ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก มีอากาศดี […]

James Hargest College

High Schools in Invercargill
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

James Hargest College ตั้งอยู่ที่เมือง Invercargill ก่อตั้งในปี 1958 เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2 พันคน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 […]

Kaikorai Valley College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kaikorai Valley College ก่อตั้งมายาวนานกว่า 55 ปี เป็นโรงเรียนสหแบบดั้งเดิม มีชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนที่มีความปลอดภัยสูง ส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม หรือกีฬา ม […]

Kaipara College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kaipara College เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 800 คนโดยแบ่งเป็นสัดส่วนนักเรียนชาวต่างชาติที่ 10% โรงเรียนมีทิวทั […]

Kavanagh College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kavanagh College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เป็นโรงเรียนสห มีนักเรียนราว 900 คน และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในโอทาโก โรงเรี […]

King’s College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

King’s College เป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนทั้งแบบประจำและไปกลับ สำหรับเด็กนักเรียนชายรับตั้งแต่ Year 9 – 13 และเด็กนักเรียนผู้หญิงรับตั้งแต่ Year 11- 13 โรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1896 ซึ่งเป็นโรงเ […]

Lincoln High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Lincoln High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 โรงเรียนตั้งอยู่นอกเมืองไครสต์เชิด มีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นมิตร มีความปลอดภัยสูง นักเรียนมาจากหลากหลายป […]

Lindisfarne College

High Schools in Hastings
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Lindisfarne College เป็นโรงเรียนประจำชายล้วนชั้นนำ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 โรงเรียนขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ 500 คน แต่ถือว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีคุ […]

Logan Park High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Logan Park High School มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในวิชาการ โดยมีหลักสูตรการเรียนระดับอุดมศึกษาควบคู่ไปกับหลักสูตร NCEA เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีคลาสเรียนศ […]

Macleans College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Macleans College เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1980 โดยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2,500 คน พื้นที่โรงเรียนมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 80 ไร่ ใ […]

Marlborough Boys’ College

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Marlborough Boys’ College เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เก่าแก่ก่อตั้งขึ้นในปี 1900 เปิดรับเฉพาะนักเรียนชายตั้งแต่ Year 9 – 13 หรือ อายุ 13 – 18 ปี โรงเรียนมีความมุ่งเน้นหลักสูตรด้านความเป็นผู้นำให้กับนั […]

Mount Aspiring College

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mount Aspiring College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 มีนักเรียนประมาณ 840 คน และนักเรียนต่างชาติราว 23 คน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในนิวซีแลนด์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดึงดูดนัก […]

Mountainview High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mountainview High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1984 เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่าง Year 9 – 13 ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ใจกลาง South Canterbury ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ Timaru เป็นเม […]

Mt Albert Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mt Albert Grammar School, Auckland เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแบบสหศึกษา โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1922 และปัจจุบันมีนักเรียนชายแ […]

Napier Boys’ High School

High Schools in Napier
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Napier Boys’ High School ก่อตั้งในปี 1873 ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ กีฬา และมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของโรงเรีย […]

Napier Girls’ High School

High Schools in Napier
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Napier Girls’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนชื่อดังของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี (Year 9 – 13) ก่อตั้งในปี 1885 โดยมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพการเรียนการส […]

Nelson College for Boys

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Nelson College for Boys เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1856 มีประวัติความเป็นมากว่า 162 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนชายประมาณ 1,230 คน และมีนักเรียนชาวต่างชาติ 75 คน ส […]

Nelson College for Girls

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Nelson College for Girls เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปีในด้านการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นโรงเรียนอันดับต้นของประเทศนิวซีแลนด์โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการสอบ NCEA อยู่ในระดับสูง ก่อตั […]

New Plymouth Boys’ High School

High Schools in New Plymouth
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

New Plymouth Boys’ High School ก่อตั้งในปี 1882 ถือเป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนชายตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13 โดยปัจจุบันมีเด็กน […]

New Plymouth Girls’ High School

High Schools in New Plymouth
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

New Plymouth Girls’ High School ก่อตั้งในปี 1885 ถือเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ และได้รับการยอมรับในฐานะโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนชั้นเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นใ […]

Newlands College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Newlands College เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนมัธยมที่น่าสนใจของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี (Year 9 – 13) โดยเปิดสอนนักเรียนชายหญิงในหลักสูตร NZQA ปัจจุบันมีนักเ […]

Nga Tawa School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Nga Tawa Diocesan School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ก่อตั้งขึ้นในปี 1891 ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นเกรด 9-13 และมีจำนวนนักเรียน 200 คน โดยมีจำนวนนักเรียนต่างชาติประมาณ 40 คนเท่านั้น จึงทำให้สัดส่วนนัก […]

Northcote College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Northcote College ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักเรียนไทย โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1877 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไปเพื่อเข้าเร […]

Northcross Intermediate School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Northcross Intermediate School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ที่รับนักเรียนทั้งชายและหญิง มีตั้งแต่ชั้น Year 7 – 8 หรืออายุ 11 – 13 ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,020 คน และทางโรงเรียนสามารถจัดหาท […]

Onslow College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Onslow College เป็นโรงเรียนสหของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2011 มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ตั้งอยู่ที่จอห์นสันวิล บนเนินเขาชานกรุงเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือ […]

Orewa College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Orewa College ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 โดยเปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,000 คน และมีนักเรียนอินเตอร์ประมาณ 20% โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีผลการเร […]

Pakuranga College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Pakuranga College ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่รับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมือง Auckland และอยู่ใกล้กับชายหาดอันงดงามและอยู่ห่า […]

Queen Margaret College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Queen Margaret College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1919 โดนตั้งอยู่ที่เมือง Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่รับนักเรียนตั้งแต่ Year 1 – Ye […]

Rangi Ruru Girls’ School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rangi Ruru Girls’ School โรงเรียนหญิงล้วนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1889 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ปัจจุบันมี […]

Riccarton High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Riccarton High School โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา ก่อตั้งในปี 1958 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและมีความสำเร็จทางวิชาการมาอย่างยาวนาน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 มีนักเรียนทั้งหมด 950 […]

Roncalli College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Roncalli College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนประมาณ 500 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 และจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเพียงปีละ 30 คน นักเรียนที่จบออกไปมากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าไปศึกษาต่อใน […]

Rosmini College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rosmini College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของคาทอลิกที่จัดตั้งขึ้นในรัฐสำหรับเด็กชาย และก่อตั้งขึ้นในปี 1962 โรงเรียนตั้งอยู่ใน Takapuna Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Yea […]

Saint Kentigern College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Saint Kentigern College เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง Auckland และได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 โดยรับนักเรียนนานาชาติตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับโฮมสเตย์หรืออ […]

Scots College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Scots College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 1 – 13 ที่รับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ ปัจจุบันมีนักเรีย […]

South Otago High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

South Otago High School ก่อตั้งในปี 1926 เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดรับนักเรียนชาย – หญิง ตั้งแต่ Year 9 – 13 ในปัจจุบันมีนักเรียนโดยประมาณ 550 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15 – 20 คน บ […]

St Bede’s College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Bede’s College หนึ่งในโรงเรียนชายล้วนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ทั้งแบบนักเรียนประจำ และไป-กลับ โรงเรียนคาทอลิกแห่งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ […]

St Cuthbert’s College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Cuthbert’s College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเอกชน (Boarding School) ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งใน Auckland โดยก่อตั้งในปี 1915 มีเด็กนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,470 คน ตั้งแต่ Year 1 – 13 โดยเป็นชาวเอเชียประมาณ 25% […]

St Kevin’s College

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Kevin’s College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1927 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ตั้งอยู่ในเมือง Oamaru ฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ St Kevin’s College เ […]

St. Margaret’s College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St. Margaret’s College โรงเรียนคริสเตียนหญิงล้วนเก่าแก่ในเมืองไครซ์เชิร์ช ก่อตั้งในปี 1910 มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งทั้งด้านวิชาการ เป็นคนดีของสังคม และเป็นเด็กที่มีความสุข โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนห […]

Takapuna Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Takapuna Grammar School หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1927 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,700 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 200 คน เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Y […]

Taupo College

High Schools in Taupo
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Taupo College เป็นโรงเรียนประจำขนาดกลาง ประเภทสหศึกษาและแบบไป-กลับ (Day School) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประม […]

Timaru Boys’ High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Timaru Boys’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วน ก่อตั้งขึ้นปี ค.ศ. 1880 ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ มีนักเรียนประมาณ 650 คนและเปิดรับนักเรียน Year 9 […]

Timaru Girls’ High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Timaru Girls’ High School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน อยู่ในเมือง Timaru ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1880 เปิดรับนักเรียนชั้น Year 9 – 13 โดยมีคำขวัญของโรงเรียนคือ “ความรู้คือพลัง” ทางโรงเรียนได้เปิด […]

Waikato Diocesan School for Girls

High Schools in Hamilton
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Waikato Diocesan School for Girls เป็นโรงเรียนกึ่งเอกชนหญิงล้วน โดยมีทั้งแบบประจำ โฮมสเตย์ และไปกลับ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 700 คน และรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton […]

Waimea College

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Waimea College เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1957 ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามของธรรมชาติอย่างเมือง Nelson ซึ่งอยู่ท […]

Wakatipu High School

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wakatipu High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ 1 ใน 10 โรงเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการจัดอันดับของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี และมีนักเรียนมากกว่า 950 คน เป […]

Wanganui Collegiate School

High Schools in Wanganui
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wanganui Collegiate School เป็นโรงเรียนประเภท Stated Integrated School ก่อตั้งในปี 1852 ซึ่งมีประวัติมายาวนาน และสร้างบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าออกไปทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศจำนวนมากมาย แต่เดิม Wanganui Co […]

Wellington College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington College เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสำหรับนักเรียนชายอายุระหว่าง 13 – 18 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 9 – 13 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี 1867 โดยเน […]

Wellington High School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 1886 เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี หรือในระดับ Year 9 – 13 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมของเมือง Wellington เพียงไม่กี่แห่งที่ […]

Wentworth College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wentworth College ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดยมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบเอกชน และปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 250 คน สำหรับการเรียนที่นี่จะมีคอร์สสำหรับนักเรียนอินเตอร์โดยเฉพาะแล […]

Westlake Boys High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Westlake Boys High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วน เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ทำการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1962 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2,300 คน และนักเรียนต่างชาติประมาณ 230 คน จาก 70 ประเทศ จุ […]

Westlake Girls High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Westlake Girls High School ก่อตั้งเมื่อปี 1962 ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 2,200 คน ทางโรงเรี […]