เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Bayfield High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Bayfield High School Bayfield High School เป็นโรงเรียนสหชั้นนำแห่งหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 เปิดรับนักเรียนชั้น Year 9 – 13 มีนักเรียนประมาณ 600 คน และมีนัก […]

Recommend

Cambridge High School

High Schools in Cambridge (NZ)
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Cambridge High School เป็นโรงเรียน รัฐบาลสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 1883 มีนักเรียนประมาณ 1,500 คน โรงเรียน Cambridge High School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 และตั้งอยู่ในเมือง Camb […]

Recommend

Columba College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Columba College เป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1915 เปิดรับตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยในระดับมัธยมเปิดรับเฉพาะเด็กผู้หญิง โดยมีให้เลือกทั้งแบบอยู่ประจำ แ […]

Recommend

Epsom Girls’ Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Epsom Girls’ Grammar School เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วนชั้นนำและมีขนาดใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิง ตั้งแต่ Year 9 – 13 โดยมีทั […]

Recommend

Kapiti College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยนิวซีแลนด์ – Kapiti College Kapiti College เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 หรือตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกว่า 1,500 คน รวมทั้งนักเรี […]

Recommend
Scholarship

Newlands College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Newlands College โรงเรียน Newlands College เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนมัธยมที่น่าสนใจของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี (Year 9 – 13) โดย […]

Recommend

Palmerston North Boys’ High School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Palmerston North Boys’ High School เปิดรับนักเรียนชายตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13 โดยปัจจุบันมีเด็กนักเรียนประมาณ 1,800 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 50 คนและเป็นนักเรียนไทยประมาณ 10 […]

Recommend

Palmerston North Girls’ High School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Palmerston North Girls’ High School ก่อตั้งเมื่อปี 1902 โดยเปิดรับนักเรียนหญิงตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9-13 โดยปัจจุบันมีเด็กนักเรียนประมาณ 1,300 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 30 คน โดยนักเรี […]

Recommend

Rangitoto College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Rangitoto College Rangitoto College ก่อตั้งเมื่อปี 1956 เปิดรับนักเรียนชายหญิงใน Year 9 – 13 เป็นโรงเรียนประเภท State School โดยในปัจจุบันถือเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที […]

Recommend

Rongotai College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Rongotai College Rongotai College โรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทชายล้วนของประเทศนิวซีแลนด์  โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13-19 ปี โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบั […]

Recommend

St Paul’s Collegiate School

High Schools in Hamilton
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Paul’s Collegiate School เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป โดยในระดับชั้น Year 9 – 10 เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย และในระดับ Year 11 – 13 เปิดรับนักเรียนชายหญิงและเป็นโรงเรียนสหศึกษาในช่วงชั […]

Recommend

St Peter’s Cambridge

High Schools in Cambridge (NZ)
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Peter’s Cambridge เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1936 เปิดสอนนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 7 – 13 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ […]

Recommend

Wellington East Girls’ College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Wellington East Girls’ College Wellington East Girls’ College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1925 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาวิคตอเรีย ใจกลางเมือง Welli […]

Recommend

Whangaparaoa College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ – Whangaparaoa College Whangaparaoa College เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยโรงเรียน Whangaparaoa College ก่อตั้งในปี […]

Albany Junior High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Albany Junior High School เป็นโรงเรียนมัธยมตอนต้นและกลาง (สหศึกษา) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Auckland โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 1,400 คน โดยรับทั้งนักเรียนหญิงและชายตั้ […]

Albany Senior High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Albany Senior High School เป็นโรงเรียนมัธยมตอนปลาย (สหศึกษา) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Auckland โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 850 คน โดยรับทั้งนักเรียนหญิงและชายตั้งแ […]

Ashburton College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Ashburton College เป็นโรงเรียนสห เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 มีนักเรียนราว 1,232 คน ตั้งอยู่ในเมือง Ashburton ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใจกลางเมืองหลายแห่ง ตั้งอยู่ใต้เทือกเขาแอลป์ ตอนใต้ของ Can […]

Auckland Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Auckland Grammar School เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนชั้นนำและมีขนาดใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ Year 9 – 13 โดยมีทั้งไปกลับ […]

Baradene College of the Sacred Heart

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Baradene College of the Sacred Heart Baradene College of the Sacred Heart ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอายุกว่าร้อยปี เป็นโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งของนิว […]

Bethlehem College

High Schools in Tauranga
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Bethlehem College เป็นโรงเรียนสหศึกษากึ่งเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เปิดรับนักเรียนชายและหญิงนานาชาติตั้งแต่ Year 7 – 13 และเป็นโรงเรียนที่สอนตามหลักของคริสเตียน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,700 […]

Birkenhead College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Birkenhead College ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ตั้งอยู่ที่เมือง Birkenhead, North Shore และอยู่ห่างจากเมือง Auckland เพียง 15 นาทีเท่านั้น ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 700 คน และเปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ […]

Burnside High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Burnside High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1959 ตั้งอยู่ในย่านชานเมือง Burnside ในไครสต์เชิร์ช มีนักเรียนประมาณ 2,570 คน ถือเป็นโรงเรียนที่อยู่นอกโอ๊คแล […]

Carmel College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Carmel College เป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับชั้นมัธยมศึกษาคาทอลิคประเภทหญิงล้วน เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – 13 โดยนักเรียนอินเตอร์สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 9 เป็นต้นไป ในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,05 […]

Chilton Saint James School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Chilton Saint James School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Year 1 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 450 คน โดยจากความสำเร็จ 98 ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนมีความภาคภูมิใจก […]

Darfield High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Darfield High School เป็นโรงเรียนที่สหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1951 มีนักเรียนราว 840 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 35 คนจากประเทศญี่ปุ่น บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี เกาหลี จีน และประเทศไทย ตั้งอยู่ชานเมือ […]

Diocesan School for Girls

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Diocesan School for Girls หรือ Dio ก่อตั้งขึ้นในปี 1903 โดยตั้งอยู่ในเมือง Epsom, Auckland เป็นโรงเรียนหญิงเอกชน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นโรงเรียนหญิงล้าน Top 3 ของปร […]

Dunstan High School

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Dunstan High School โรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษาในเมือง Alexandra โดยเป็นโรงเรียนมัธยมหนึ่งเดียวในแถบ Central Otago ก่อตั้งในปี 1962 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 540 ค […]

Garin College

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Garin College เปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ทันสมัย ก่อตั้งในปี 2002 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 512 คน และมีนักเรียนชาวต่างชาติจำนวน 25 คน ถึงแม้ว่าภายในโรงเ […]

Glenfield College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Glenfield College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 เป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,000 คน โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 -13 โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Auckland และอยู่ห่างจาก […]

Golden Bay High School

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Golden Bay High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี หรือ Year 7 – 13 สภาพแวคล้อมรอบโรงเรียนมีความเป็นธรรมชาติเพราะตั้งอยู่ใกล้กับชายหาดและอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง […]

Hillcrest High School

High Schools in Hamilton
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Hillcrest High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งเปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,500 คน โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Hamilton ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก มีอากาศดี […]

James Hargest College

High Schools in Invercargill
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

James Hargest College ตั้งอยู่ที่เมือง Invercargill ก่อตั้งในปี 1958 เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2 พันคน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 […]

Kaikorai Valley College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kaikorai Valley College ก่อตั้งมายาวนานกว่า 55 ปี เป็นโรงเรียนสหแบบดั้งเดิม มีชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนที่มีความปลอดภัยสูง ส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม หรือกีฬา ม […]

Kaipara College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kaipara College เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 800 คนโดยแบ่งเป็นสัดส่วนนักเรียนชาวต่างชาติที่ 10% โรงเรียนมีทิวทั […]