Diocesan School for Girls

High Schools in Auckland - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Auckland
Year / Grade Year 7 - 13
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: International Baccalaureate (IB), High School: NZQA
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน หญิงล้วน
ประเภทที่พัก หอพัก, โฮสต์

โรงเรียน Diocesan School for Girls หรือ Dio ก่อตั้งขึ้นในปี 1903 โดยตั้งอยู่ในเมือง Epsom, Auckland เป็นโรงเรียนหญิงเอกชน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นโรงเรียนหญิงล้าน Top 3 ของประเทศที่ได้รับความนิยมทั้งนักเรียนนิวซีแลนด์และนักเรียนต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,500 คน โดยเปิดรับสมัครนักเรียนจนถึง Year 13 โรงเรียนนี้เปิดสอนทั้งหลักสูตร IB – International Baccalaureate Diploma และ National Certificate (NCEA) ทางโรงเรียนมีนักเรียนทั้งไปกลับ และแบบอยู่ประจำซึ่ง ทางโรงเรียนได้จัดหอพักสำหรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความปลอดภัยสูง

เนื่องจากทางโรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนค่อนข้างจำกัดอยู่ที่ 50 ที่ ใน Innes House ซึ่งเป็นหอพักของทางโรงเรียน โดยปกติแล้วทาง Innes House จะสำรองที่ประมาณ 80-90% สำหรับนักเรียนนิวซีแลนด์ที่มาจากต่างเมือง ดังนั้น หากนักเรียนนานาชาติที่ต้องการพักหอพักนี้จึงจำเป็นต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 1 ปีการศึกษา (Waiting list) เพื่อสำรองที่ หรือ ไปอยู่กับ Homestay ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ก่อน หากมีที่ว่างแล้วนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ในปีการศึกษาถัดไป

ทางโรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอย่างครบครัน และ นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย สำหรับการเดินทางเนื่องจากอยู่ใน Auckland จึงมีความสะดวก และใช้เวลาประมาณ 40 นาทีจากสนามบินเท่านั้น

Diocesan 4
Diocesan 3
Diocesan 2
Diocesan 1
Dio 6
Dio 7
Dio 1
Dio 3
Dio 4
Dio 2
Diocesan 4
Diocesan 3
Diocesan 2
Diocesan 1
Dio 6
Dio 7
Dio 1
Dio 3
Dio 4
Dio 2
previous arrow
next arrow