Pickering College

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
เมือง Newmarket (นิวมาร์เกต)
Year / Grade Junior Kindergarten to Grade 12
หลักสูตร English: High School Prep, GP - Arts, High School: International Baccalaureate (IB)
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก

เรียนต่อมัธยมแคนาดา – Pickering College

โรงเรียนพิคเคอร์ริ่งเป็นโรงเรียนเอกชนก่อตั้งมาแล้ว 177 ปี โดยทำการก่อตั้งขึ้นในปี 1842 โดยครอบครัว เควกเกอร์ (Quaker) โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง Grade12 โดยรับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ ทั้งหญิงและชาย โดยที่ทางโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าเพศหญิงและชายมีความเท่าเทียมกันในทุกด้าน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมุ่งหมายที่จะให้ความรู้การศึกษาที่สูงสุดกับนักเรียน รวมถึงปลูกฝังศีลธรรมที่ดีไปในขณะเดียวกัน โดยยึดหลักการชี้แนะที่เรียกว่า Quaker values ซึ่งครอบครัวเควกเกอร์เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ใจบุญและผู้บุกเบิกทางด้านการศึกษา โดยหลักการเควกเกอร์นี้จะถูกปลูกฝังในตัวนักเรียนทุกคนเพื่อให้มีหลักการทางความคิด, มีศีลธรรม, มีการตัดสินใจที่ละเอียดรอบคอบ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายได้

โรงเรียนพิคเคอร์ริ่งมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 500 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก ทั้งชายและหญิง โดยอัตราสัดส่วน 100% ของนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น Kings College, University of Manchester, Parsons the New School of Design in New York City, Johns Hopkins University in Baltimore เป็นต้น

โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองนิวมาร์เกต (Newmarket) ในรัฐออนทาริโอ้ (Ontario) เป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 900,000 คน และเป็นเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและทันสมัย เช่น ศูนย์มะเร็ง, ศูนย์กีฬาครบวงจร, โรงภาพยนตร์และห้างสรรพสินค้า, สวนสาธารณะที่มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเมืองนิวมาร์เก็ตนี้ห่างจากเมืองโตรอนโต (Toronto) 30 นาที และห่างจากสนามบิน 40 นาที

โดยทางโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนมากมาย เช่น สนามกีฬากลางแจ้ง4สนาม, สนามเบสบอล, ศูนย์กีฬาครบวงจร, ห้องสมุด, ห้องแล็บที่ติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย เนื่องจากทางโรงเรียนมีความต้องการที่อยากให้นักเรียนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสุดสัปดาห์ไปสถานที่ที่มีชื่อเสียงในแคนาดา รวมถึง

ภายในหอพักมีการแบ่งเป็นหอพักชายและหญิงแยกออกจากกัน ห้องพักเป็นห้องสำหรับนักเรียนสองคน โดยแต่ละชั้นมีห้องน้ำและห้องนั่งเล่นส่วนกลาง โดยแต่ละหอจะมีเจ้าหน้าที่กิจกรรมแต่ละส่วนคอยจัดกิจกรรมหลักๆตลอดทั้งปี คือ กีฬา, สังคม, และวัฒนธรรม เพื่อต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทางโรงเรียนจะเสริมสร้างและปลูกฝังในตัวนักเรียนทุกคน

Pickering-6
Pickering-12
Pickering-13
Pickering-11
Pickering-10
Pickering-9
Pickering-8
Pickering-7
Pickering-2
Pickering
Pickering-6
Pickering-12
Pickering-13
Pickering-11
Pickering-10
Pickering-9
Pickering-8
Pickering-7
Pickering-2
Pickering
previous arrow
next arrow