Bronte College

High Schools in Ontario – Toronto, Ottawa, Montreal - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
เมือง Toronto
Year / Grade 9-12
อายุ 15 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก, โฮสต์

เรียนต่อมัธยมแคนาดา – Bronte College

โรงเรียนบรอนต์คอลเลจก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตร International Baccalaureate หรือ(IB) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษามาตรฐานระดับโลก เปิดทำการสอนในระดับชั้น Grade 9-12 โดยมีทั้งหลักสูตรนักเรียนประจำและนักเรียนไปกลับ โดยรับสมัครนักเรียนประมาณ 400 คนในหนึ่งปีการศึกษา มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 100 คน จาก30ประเทศทั่วโลก

โรงเรียนบรอนต์มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี ที่สามารถพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการ รวมถึงมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน โดยการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมของโรงเรียนบรอนต์

ทั้งนี้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบรอนต์ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลกและระดับต้นๆของประเทศได้จำนวนร้อยละ 98% ต่อปี เช่น University of Toronto, McMaster University, Waterloo University เป็นต้น โดยทางโรงเรียนมีความมั่นใจว่านักเรียนที่ศึกษาที่นี่ทุกคนจะได้รับความรู้วิชาการที่มีคุณภาพ เนื่องจากอาจารย์ทุกคนได้รับการรับรองการอบรมจากสถาบันการศึกษาระดับโลก

โรงเรียนบรอนต์ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองมิสซิสซอกา(Mississauga) ใช้เวลาขับรถเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงใจกลางเมืองโตรอนโต(Toronto) และใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมน้ำตกไนแองการ่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเอกลักษณ์ของเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและความหลากหลายอยู่ในตัวเอง และยังถูกจัดอันดับ 1 ในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดของแคนาดาอีกด้วย

ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ ยิมเนเซี่ยม, ห้องแล็บ, หอประชุม, สนามกีฬากลางแจ้ง รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยติดตั้งในทุกห้องเรียน และโรงเรียนยังมีโรงอาหารที่เปิด 365 วันโดยไม่มีวันหยุดแม้กระทั่งวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมไปถึงหอพักที่มีลักษณะทั้งห้องเดี่ยว, ห้องคู่, ห้องสี่คน ให้นักเรียนได้เลือกตามความชอบ โดยทางโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนทุกคนรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน และมีความสะดวกสบายสูงสุด นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายพักผ่อนจากการเรียน เช่น กีฬา, รวมถึงทริปพาไปสถานที่ที่มีชื่อเสียง เช่น น้ำตกไนแองการ่า, เมืองนิวยอร์ก, เมืองควิเบก, สวนสนุกแคนาดาวันเดอร์แลนด์ และหอพักทั้งหมดยังมีการดูแลรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่กับชาวแคนาดา โดยการคัดเลือกครอบครัวที่ให้นักเรียนไปพักด้วยได้ (host family) โดยทางโรงเรียนจะช่วยคัดเลือกครอบครัวที่เหมาะกับความชอบหรืองานอดิเรกของนักเรียนรายบุคคล เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่านักเรียนจะมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย โดยการคัดเลือกครอบครัวโฮสต์นั้น ทางโรงเรียนจะมีการคัดเลือกหลายขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การไปเยี่ยมชมบ้าน, การสัมภาษณ์กับครอบครัว, ตรวจประวัติอาชญากรรม

โรงเรียนบรอนต์ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองมิสซิสซอกา(Mississauga) ใช้เวลาขับรถเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงใจกลางเมืองโตรอนโต(Toronto) และใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมน้ำตกไนแองการ่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเอกลักษณ์ของเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและความหลากหลายอยู่ในตัวเอง และยังถูกจัดอันดับ 1 ในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดของแคนาดาอีกด้วย

Bronte
Bronte-2
Bronte-3
Bronte-4
Bronte-5
Bronte-7
Bronte-8
BronteCollege-StudentsLibrary4
BronteCollege-StudentsGroup3
BronteCollege-StudentGroup5
Bronte
Bronte-2
Bronte-3
Bronte-4
Bronte-5
Bronte-7
Bronte-8
BronteCollege-StudentsLibrary4
BronteCollege-StudentsGroup3
BronteCollege-StudentGroup5
previous arrow
next arrow