เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ แหล่งฝึกภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนไทย

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

หลาย ๆ ครอบครัวอยากส่งน้อง ๆ ไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ไม่มีประสบการณ์การแนะนำบุตรหลานจะไปศึกษาต่อที่ไหนดี ทางพี่ ๆ จาก Gent จะพาแนะนำเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เป็นสถานศึกษาอันดับต้น ๆ ของนักศึกษานานาชาติมาเรียนรู้และอาศัยด้วยกันเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ ด้วยบรรยากาศของประเทศนิวซีแลนด์อำนวยสภาพแวดล้อมให้กับผู้เรียนสูง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่มีบรรยากาศร่มรื่น หลักสูตรการเรียนภาคปฎิบัติที่ใช้งานได้จริง เพื่อนในประเทศที่เฟรนด์ลี่ ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนก็ได้ และค่าครองชีพที่ราคาเป็นมิตรอีกด้วย 

ดังนั้นหากน้อง ๆ สนใจและอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์สถาบันไหนดี? ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มีหลักสูตรกี่เดือนนั้น ทางพี่ ๆ จาก  GENT Edutainment จะมาแนะนำการเตรียมตัวได้ในบทความนี้กัน

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ พัฒนาภาษาอังกฤษในระดับเจ้าของภาษาอย่างมีคุณภาพ

นอกจากการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ที่เป็นที่นิยมแล้ว การเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ถือเป็นประเทศที่ตอบโจทย์กับผู้ปกครองที่ต้องการน้อง ๆ ฝึกความคล่องแคล่วการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญด้วยบรรยากาศภายในประเทศที่น่าอยู่ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบเครื่อง สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และผู้คนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก โดยใช้งบค่าใช้จ่ายไม่ถึงหลักล้านต่อปี จะช่วยเพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ให้พัฒนาได้อย่างมืออาชีพ ถ้าหากสนใจจะเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้าสถาบันอย่างไรบ้าง ทางพี่ ๆ จะมาช่วยอธิบายในหัวข้อถัดไปกัน

คอร์สเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ มีกี่ประเภท

เรียนภาษานิวซีแลนด์

โดยทั่วไปแล้ว คอร์สเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์แบ่งออกมาเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

1.General English

หลักสูตร General English เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์ฝึกภาษาอังกฤษมาก่อน เพื่อปูรากฐานการใช้ภาษาอังกฤษทั่ว ๆไปในการไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ โดยรายละเอียดพื้นฐานหลักๆของคอร์สนี้ คือ การเพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การเขียน (Writing) และการอ่าน (Reading) เบื้องต้นให้น้องๆประยุกต์การสอนนี้ในการใช้ชีวิตประจำวันที่นิวซีแลนด์ จนไปถึงการปรับใช้ในรั้วมหาลัยและการทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งทางคอร์สแบ่งระดับการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ระดับด้วยกัน ได้แก่

 • ระดับที่ 1 Elementary การฝึกเรียนภาษาอังกฤษแบบเบื้องต้นในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • ระดับที่ 2 Pre-Intermediate การเรียนรู้โดยฝึกวางรากฐานโครงสร้างภาษาอังกฤษและต่อประโยคไวยากรณ์ในการสนทนาแบบทั่วๆไปที่มีเนื้อหาสนทนาเชิงลึกและมีมิติมากขึ้น 
 • ระดับที่ 3 Intermediate การฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงลึกมากขึ้น โดยมีการใช้คำศัพท์และรูปประโยคที่หลากหลายคำแต่มีความหมายใกล้เคียงกัน
 • ระดับที่ 4 Upper Intermediate การสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูงมีการใช้คำศัพท์ และระดับการใช้ภาษาไม่ทางการ กึ่งทางการ และแบบทางการ พร้อมกับการวางโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • ระดับที่ 5 Advanced การพูดคุยภาษาอังกฤษระดับความมั่นใจ สามารถประยุกต์การพูดได้หลากหลายสถานการณ์
 • ระดับที่ 6 Proficient การพูดและสนทนาภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถต่อยอดในการใช้ภาษาในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือการทำงานในต่างประเทศ

แต่ละคอร์สในระดับของ General English นั้น น้อง ๆ สามารถเลือกระยะเวลาการเรียนได้ หรือจจะให้ทางทีมพี่ๆ Gent ช่วยวัดประเมินศักยภาพความแน่นของภาษาอังกฤษน้องๆในการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ได้ใน 3 ระยะได้แก่ ระยะ 3 เดือน/6 เดือน/และ 1 ปี 

2.Academic English

หลักสูตร  Academic English หรือ การเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อยื่นคะแนนไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ต่อในปริญญาตรีและปริญญาโท  โดยพื้นฐานยังคงเจาะจงเรื่องการฝึกเรียนภาษาอังกฤษที่เจาะจงความเข้มข้นของการเขียน การฟัง การพูด และการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงงานวิจัย และเทคนิคการนำเสนอภาษาอังกฤษแบบภาษาทางการ โดยแบ่งระดับหลักสูตรเป็น 4 คอร์สหลักๆได้แก่ 

 • ระดับที่ 1 Upper-Elementary หลักสูตรผสมกับ General English การันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 3.5 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 2 Pre-Intermediate หลักสูตรการันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 4.0 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 3 Intermediate หลักสูตรการันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 5.0 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 4 Upper-Intermediate หลักสูตรการันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 6.0 ขึ้นไป

3.Business English

หลักสูตร Business English เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์เพื่อเจาะจงฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มุ่งเน้นฝึกการค้าขาย การตลาด การเจรจา การติดต่อผ่านอีเมลล์ การจดบันทึกรายงานการประชุม และการนำเสนอเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่

ระยะการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์แบบ General English , Academic English และ Business English ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นเรียนภาษาที่อเมริกา 3 เดือน , 6 เดือน และ 1 ปี โดยระยะของคอร์สที่เรียนอยู่นั้น ขึ้นอยู่กับน้อง ๆ เลือกระยะเพื่อจุดประสงค์ของตัวเองอีกเช่นกัน

โดยการเลือกระยะเวลาเรียนแต่ละคอร์สนั้น น้อง ๆ ควรตั้งเป้าหมายการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์เพื่อจุดประสงค์อะไรดังต่อไปนี้

 1. เรียนภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์ จัดเป็นการฝึกระเบียบวินัยของน้อง ๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อเวลาเรียน เวลาเที่ยว และเวลาทำPart-timeระหว่างอยู่ในต่างประเทศได้อย่างมีระเบียบ 
 2. การเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ช่วยเพิ่มทักษะบุคลิกภาพน้อง ๆ ให้เป็นคนที่มั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดการเรียนรู้ไปประกอบสายงานในอนาคต
 3. เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ ทางด้านการพูด การเขียน และการฟังให้ดียิ่งขึ้น 
 4. การเรียนภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์ของน้อง ๆ จัดเป็นการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่สามารถไปผจญภัยกับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ งานอีเว้นต์และกิจกรรมในเมืองของนิวซีแลนด์ ที่เปิดให้น้อง ๆ สามารถดื่มด่ำและสนุกสนานเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีได้อย่างเต็มที่ 

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์จะขึ้นอยู่กับตัวน้อง ๆ ว่าจะเลือกสถาบันไหน เพราะแต่ละพื้นที่มีค่าใช้จ่ายอยู่กินไม่เท่ากัน ดังนั้นพี่ ๆ จาก Gent ได้สรุปค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ที่มีความใกล้เคียง 3 ปัจจัยดังนี้

 1. ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee) ค่าเรียนของโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์มีราคาเริ่มต้นประมาณ 18,300 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี หรือ ประมาณ 430,000 บาท
 2. ค่าที่พักอาศัย(Accommodation Fee)  หากน้อง ๆ เลือกอยู่กับโฮสต์ ในบริเวณในเมืองจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าบริเวณชานเมือง โดยรวมแล้วจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 250 – 350 เหรียญต่อสัปดาห์ หรือ ประมาณ 5,000-8,000 บาทในกรณีที่น้อง ๆ เลือกอยู่หอของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่าการอยู่กับโฮสต์ แต่แลกกับการประหยัดค่าเดินทางไป-กลับในช่วงเปิดเทอม แต่หากอยู่ในช่วงปิดเทอม ทางโรงเรียนอาจจะให้ผู้เรียนย้ายไปอยู่กับโฮสต์ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนวันเปิดเทอมจะมาถึง
 3. ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ยกตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในต่างประเทศ , และค่าสอบ 

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์สถาบันไหนดี เมืองไหนดี

4 เมืองใหญ่ที่น่าไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ อย่าง Auckland, Wellington , Queenstown หรือ Christchurch เป็นเมืองอันดับต้นๆของนิวซีแลนด์ที่ขึ้นชื่อสถาบันการศึกษาการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษแบบเชิงวิชาการและการประยุกต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมกับกิจกรรม Outdoor หลากหลายเพื่อให้น้อง ๆ สามารถร่วมสนุกและเรียนรู้เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดีอีกด้วย 

ยกตัวอย่างสถาบันจาก 4 เมืองหลัก ได้แก่

Auckland

สถาบัน LSI Auckland และโรงเรียน NZLC Auckland (New Zealand Language Centres)

Wellington

สถาบัน Worldwide School of English, และ NZLC Wellington 

Queenstown

สถาบัน Language School New Zealand  และ ABC College of English 

Christchurch

สถาบัน CCEL Christchurch College of English

เรียนภาษาและทำงานไปด้วย ที่นิวซีแลนด์

น้องๆ ที่กำลังเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ สามารถทำงาน Part-Time ระหว่างเรียนได้โดยไม่มีปัญหา โดยขั้นตอนเริ่มต้นจะต้องทำการลงทะเบียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เป็น Category 1 และลงเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time) มากกว่า 14 สัปดาห์ขึ้นไป จึงจะสามารถทำงานแบบ Part-Time ได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 14 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อชั่วโมง

สรุป

เรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์

น้อง ๆ ที่มีความสนใจจะไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ พี่ ๆ จาก Gent ขอการันตีเลยว่าประเทศนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้น ๆ ของการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนด้านทฤษฎีและด้านปฎิบัติที่เข้มข้น ที่จะช่วยขัดเกลาการใช้ทักษะการใช้ชีวิต และการใช้ภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยการเรียนเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ น้อง ๆ สามารถติดต่อพี่ๆทีมงาน Gent เพื่่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศได้ที่ Gent Study Abroad 062-656-5996 หรือแอดLine @gentedutainment