เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทยแล้ว น้องหลายๆ คนต้องการเดินตามความฝันของตัวเองเพื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยในปัจจุบันการเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากแต่น้องๆ ควรต้องมีความพร้อมทั้งในด้านผลการเรียน ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และที่สำคัญคือการวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศที่ดี

ทั้งนี้เด็กนักเรียนไทยส่วนใหญ่ อาจจะมีปัญหาทางด้านวิชาการ หรือเกรดที่ไม่ดีนักเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างไรก็ตาม GENT นอกจากเป็นผู้นำในด้านการให้คำแนะนำในการวางแผนด้านการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษารวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือซัมเมอร์คอร์สแล้ว เรายังมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้คำปรึกษาที่พร้อมให้คำแนะนำกับน้องๆ ที่มีความสนใจในการไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีและโทอีกด้วย น้องๆ ที่สนใจขอรับคำปรึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนต่อปริญญาตรีและโทในต่างประเทศ สามารถติดต่อกับพี่เบสท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท GENT ได้เลยที่เบอร์ 062-656-5996

และสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย สามารถเลือกประเทศที่สนใจด้านล่างได้เลยเพื่อดูรายละเอียดสถาบันการศึกษาที่สนใจ

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศ

1. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยการเรียนในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศนั้น น้องๆ ควรมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ที่ 6.5 ขึ้นไปสำหรับการสอบ IELTS และ 80 คะแนนขึ้นไปสำหรับการสอบ TOEFL iBT กรณีสมัครตรงเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับน้องที่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าที่ระบุ สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อวางแผนการศึกษาให้ต่อไป

2. น้องๆ ควรมีเกรดการเรียนอย่างน้อย 2.75 หรือ C+ ขึ้นไป สำหรับการเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยระดับกลาง และ 3.00 หรือ B ขึ้นไปสำหรับการเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยระดับสูง อย่างไรก็ตาม หาก GPA โดยรวมนั้นมีคะแนนไม่ดีเท่าไหร่นัก ขอให้น้องๆ พยายามทำเกรดในวิชาสำคัญที่จะใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ อาทิ หากต้องการเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกรดของน้องๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาเลข ควรจะทำให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ B ขึ้นไป เป็นต้น

3. ควรตรวจสอบ Requirements ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียนต่อ โดยสามารถหาข้อมูลเองได้ในเบื้องต้น หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อให้คำแนะนำ

4. ตรวจสอบงบประมาณจากผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินว่ามีความพร้อมมากแค่ไหน อาทิ การไปเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อปีอย่างน้อยประมาณ 7 แสนบาทขึ้นไป เป็นต้น

5. เตรียมการเขียน Statement of Purpose - SOP 

6. เตรียม Recommendation Letter จากอาจารย์ที่เคยสอน หรือหากทำงานแล้วก็ควรจะมี Recommendation Letter จากหัวหน้างานที่เราทำงานด้วย

หากน้องๆ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่เบสท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท GENT และผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ ได้ที่เบอร์ 062-656-5996

Testimonials

Contact Us

สอบถามข้อมูลทั่วไป (General Questions)

ขอใบเสนอราคา (Request for Price Quotations)

reCAPTCHA

GENT Accreditations: