เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผู้ปกครองคนไทยนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อ ทั้งในระดับมัธยม ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทั้งนี้สำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์นั้นได้รับความนิยมและความสนใจจากนักเรียนจากประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากระบบการศึกษาและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา อาทิ Business, Engineering, Tourism Management, Cookery และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 ในประเทศไทยหรือเทียบเท่า และมีความสนใจที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องด้วยระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นโดยปรกติแล้ว น้องๆ ต้องศึกษาจนจบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับมัธยมของประเทศอังกฤษคือ NCEA Level 3 หรือ Year 13 อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมีชั้นเรียนสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาเพียงแค่มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า Year 12 ดังนั้นการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยจึงไม่เพียงพอต่อการเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศนิวซีแลนด์

ด้วยเหตุดังกล่าว สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์จึงได้นำเสนอหลักสูตร University Foundation Programs ให้แก่นักเรียนต่างชาติเพื่อเป็นการปรับวุฒิการศึกษาให้เพียงพอต่อการสมัครปริญญาตรี โดยการออกแบบหลักสูตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาการเพื่อให้นักเรียนต่างชาติในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีต่อไป

นอกจากนั้น เนื่องจากหลายๆ หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของประเทศนิวซีแลนด์อาทิ สาขาธุรกิจ โดยปรกติแล้วใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น จึงทำให้การเรียน University Foundation Programs ของนักเรียนต่างชาติ ไม่ได้เป็นการเสียเวลาเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบหากนักเรียนต่างชาติเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศไทย ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี หลักสูตร University Foundation Programs หรือ International Foundation Programs จึงเป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศนิวซีแลนด์

หากน้องๆ ต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมในการวางแผนการเรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ รวมถึงต้องการปรึกษาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวางแผนการศึกษาให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อกับพี่เบสท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท GENT ได้โดยตรงที่เบอร์ 062-656-5996