Statement of Purpose คืออะไร แชร์ตัวอย่าง วิธีเขียน SOP เข้ามหาลัย

อธิบาย วิธีการเขียน Statement of Purpose (SOP) อย่างละเอียด

ปัจจัยที่สำคัญลำดับต้นๆ ไม่แพ้ผลการเรียน และผลการสอบวัดระดับต่างๆ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ สิ่งหนึ่งก็คือ Statement of Purpose หรือเรียกสั้นๆ ว่า SOP โดยเฉพาะ การเรียนปริญญาตรี ปริญญาโทที่อังกฤษ และการเรียนปริญญาตรี ปริญญาโทที่อเมริกา ค่อนข้างให้ความสำคัญกับส่วนนี้ค่อนข้างมาก

วันนี้ Gent จะมาอธิบายว่า statement of purpose คืออะไร? เป็นจดหมายช่วยเบิกทางเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษอย่างไร? มาติดตามกันเลย

Statement of Purpose (SOP) คือ

Statement of Purpose – SOP คือการเขียนบทความที่มีวัตถุประสงค์ในการบอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมา ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรม ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงสิ่งที่ประสบความสำเร็จในอดีต ตลอดจนคุณสมบัติต่างๆ ที่เรามีโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสนใจที่จะรับเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นอกจากนั้น วัตถุประสงค์อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการเขียน SOP ก็คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของผู้สมัครทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการอธิบายว่าทำไมการเรียนในหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้

SOP กับ Motivational Letter ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างของการเขียนระหว่าง Motivational Letter กับ statement of purpose คือดังนี้

 1. การวางโครงสร้าง
  Statement of Purpose ในบริบทของมหาวิทยาลัยจะไม่ให้ไกด์ไลน์ หรือแบบการเขียน ทำให้นักศึกษาสามารถอธิบายเป็นแบบ Storytelling ได้แบบฟรีสไตล์
  Motivational Letter ในบริบทของมหาวิทยาลัย จะให้แบบโครงสร้างที่ชัดเจน แต่ละหัวข้อของการเขียนจะอธิบายให้ผู้เขียนโฟกัสได้อย่างตรงจุด
 2. การจำกัดคำเขียน
  Statement of Purpose ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาเขียนจดหมายจำกัดจำนวนแค่ 2 หน้าเท่านั้น
  Motivational Letter ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาเขียนจดหมายจำกัดจำนวนแค่ 1 หน้าเท่านั้น
 3. แนวทางการบรรยาย
  Statement of Purpose เน้นให้นักศึกษาอธิบายประสบการณ์ , เป้าหมาย , แรงบันดาลใจ และบทบาทแต่ละอาชีพในการทำงานพื้นที่เดียวกัน
  Motivational Letter เน้นอธิบายความสำเร็จ และเป้าหมายชีวิตในอนาคตของตนเอ
 4. แบบฟอร์ม
  Statement of Purpose ทางมหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบการเขียนเป็นแบบ Essay Form
  Motivational Letter ทางมหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบการเขียนเป็นหน้ากระดาษถึงที่อยู่คณะ/สาขา
 5. การส่งจดหมายเฉพาะคณะ
  Statement of Purpose โดยทั่วไปจะถูกเขียนส่งให้กับทุกคณะในปริญญาตรี โดยเฉพาะ คณะวิทยาศาตร์ (Master of Science: MS) และคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท (Master of Business Administration: MBA)
  Motivational Letter โดยทั่วไปจะถูกเขียนส่งให้กับหลักสูตรการวิจัยในระดับปริญญาเอก และคณะวิทยาศาตร์พร้อมวิทยานิพนธ์

 

Statement of Purpose สำคัญอย่างไร

การเขียน Statement of Purpose คือ ช่วยเป็นคีย์สำคัญต่อการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางสถาบันต้องการทราบจุดประสงค์ที่ผู้เรียนเข้ามาศึกษาของพวกเขาด้วยเป้าหมายอะไร? และหลักสูตรที่เรียนจบผ่านในระดับชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือปริญญาตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครมาหรือไม่

เรียนต่อปริญญาตรี

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี ทาง Gent มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนต่อต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่

เรียนต่อปริญญาโท

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท ทาง Gent มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนต่อต่างประเทศ 2 ประเทศ ได้แก่

Statement of Purpose ที่ดีควรมีอะไรบ้าง

ทาง Gent มีไกด์ไลน์มาเป็นแนวทางการเขียนจดหมายแนะนําตัว SOP ที่ดีควรมีอะไรบ้าง โดยมี 5 หลักการเขียน Statement of Purpose คือ ดังต่อไปนี้

 • คอร์สที่ผู้เรียนเลือกสมัคร บอกแรงจูงใจในการสมัคร วิชาอะไรที่สนใจอยากเรียนเป็นพิเศษ และทำไมตัวเองถึงเหมาะสมที่จะเรียนภาควิชานี้
 • บอกความสำเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ เล่าประวัติความสำเร็จของตัวเองที่ได้เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับคณะทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน หรือประสบการณ์ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ให้ผู้อ่านรับรู้ได้ว่าเรามี Passion กับการเข้าคณะนี้จริงๆ
 • งานอดิเรก ความสามารถพิเศษหรือความชอบพิเศษของผู้เรียน จะเป็นการเล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือเล่นบอร์ดเกมส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนที่สมัคร
 • เป้าหมายในอนาคต ผู้เรียนต้องอธิบายข้อนี้ด้วยว่า หลังจากที่เข้ามาเรียนคณะในหลักสูตรนี้ จะนำประสบการณ์ทั้งหมดไปปรับใช้กับงานในอนาคตตัวเองอย่างไร และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมให้ขึ้นอย่างไรบ้าง

การวางโครงสร้าง SOP

ตัวอย่าง sop เข้ามหาลัย มีหลักการวางโครงสร้างแบบพื้นฐานด้วย 5 ย่อหน้าสำคัญ ดังนี้

 • ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นอธิบายตัวเองว่า ทำไมอยากเรียนคอร์สของคณะนี้ มีเป้าหมายอะไร และจะนำประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานในอนาคตอย่างไร
 • ย่อหน้าที่ 2 เล่าประสบการณ์ในช่วงระหว่างศึกษาอยู่ว่า ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอะไรมาบ้าง มีความท้าทาย ปัญหา และมีวิธีแก้อย่างไร
 • ย่อหน้าที่ 3 อธิบายหลักสูตรที่ผู้เรียนสนใจ โดยผู้เรียนต้องศึกษาว่าหากได้เรียนแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตัวผู้เรียนให้ดีขึ้นอย่างไร
 • ย่อหน้าที่ 4 บอกจุดประสงค์ของการเข้าคณะของมหาวิทยาลัยนี้
 • ย่อหน้าที่ 5 บอกเป้าหมายในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้ผู้อ่านได้เห็นเป้าหมายกับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายขั้นตอนและ Guideline สำหรับการเขียน SOP โดยน้องๆ เพียงแค่ทำความเข้าใจในโครงสร้าง เขียนตามประเด็นที่ได้นำเสนอเป็นตัวอย่าง ก็สามารถที่จะเขียน SOP ที่ดีออกมาได้ไม่ยากเลย

อธิบาย วิธีการเขียน Statement of Purpose (SOP) อย่างละเอียด

การเขียน SOP โดยทั่วไปควรแบ่ง Paragraph ออกเป็น 5 – 6 Paragraph โดยแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้

Paragraph 1 – Who are you? / Unique Background / Short Term Goals

การเขียน SOP ที่ดีควรเริ่มต้นด้วย Motto ประจำตัว และประโยคที่สวยงามที่เราใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ควรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะเขียนต่อไปทั้งใน Paragraph นี้หรือ Paragraph อื่นๆ

นอกจากนั้นใน Paragraph ที่ 1 ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเช่น เราเกิดในครอบครัวนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือต้องต่อสู้ดิ้นรน เพื่อทำให้เรื่องราวน่าสนใจเป็นต้น

หลังจากนั้น ควรมีการเกริ่นถึงเป้าหมายระยะสั้นที่เรามี เพื่อที่จะทำให้การเรียนของเรานั้นประสบความสำเร็จได้

 

Paragraph 2 – What and Why do you want to study?

สำหรับในส่วนที่ 2 นี้ จะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากการที่เราได้ระบุ Short Term Goals ของเราไปแล้ว และควรอธิบายเพิ่มเติมว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นั้น หลักสูตรที่เราจะเข้าไปเรียนนั้นจะมีส่วนช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไร เพราะอะไรเราถึงอยากเรียนหลักสูตรนี้ ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดังนั้นการที่เราจะเขียน SOP เพื่อเรียนต่ออเมริกา เรียนต่ออังกฤษ เราควรใส่ข้อมูลที่เราได้ทำการศึกษา ทำความเข้าใจในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยมาให้ผู้อ่านรับรู้ว่าเราได้ทำการค้นหาข้อมูลมาเป็นอย่างดี

Paragraph 3 – 4 – Why are you the right candidate for this program / university?

ในส่วนที่ 3 – 4 นี้เป็นการเขียนอธิบายเพื่อบอกให้ผู้อ่านรู้สึกได้ว่าเราเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

 1. กิจกรรม ประสบการณ์การทำงานที่ประสบความสำเร็จและสามารถวัดได้เป็นรูปธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหลักสูตรนั้นๆ เช่น อยากเรียนด้านการเงินการธนาคาร เพราะเคยเล่นหุ้นและประสบความสำเร็จ และอยากที่จะเรียนรู้ต่อยอดให้มากขึ้น โดยทำกำไรได้ถึง 10 ล้านบาทต่อปี หรือ เคยเข้าร่วมโครงการแข่งขันการประดิษฐ์จรวด ได้รับรางวัลที่ 1 ของการแข่งขันระดับประเทศ สำหรับการสมัครในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
 2. คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น หากต้องการเรียนด้านวิศวะ คุณสมบัติที่สำคัญคือเรื่องของการ คิด วิเคราะห์ และการเป็นผู้มีความชอบทางด้านการคำนวณ ดังที่เห็นได้จากเกรดตอนมัธยมที่ได้เกรด 3 – 4 มาโดยตลอด เป็นต้น
 3. นอกจากเรื่องคุณสมบัติแล้ว เราควรหาเหตุผลสนับสนุนเพื่ออธิบายว่าถ้ามหาวิทยาลัยรับเราเข้าไป เราจะสามารถสร้าง Contribution ให้กับมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรได้อย่างไรบ้าง (อย่าพูดว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการไปเรียน แต่ต้องมีเหตุผลสนับสนุนว่าแล้วเราจะทำอะไร หรือมีประโยชน์อะไรในการเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน จากประสบการณ์ ความรู้ และความแตกต่างของเรา)

 

Paragraph 5 – Summary – Long Term Goal

สำหรับ Paragraph สุดท้ายจะเป็นการเขียนสรุปว่าเราต้องการอะไร แล้วเรามั่นใจว่าเราจะสร้างประโยชน์ให้กับคลาสเรียน รวมถึงคลาสเรียนก็จะได้ประโยชน์จากเราเช่นกัน รวมถึงในอนาคตเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้สูงสุดได้ โดยเริ่มต้นจากการเรียนหลักสูตรนี้ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

สรุปเคล็ดลับในหารเขียน Statement of Purpose

 1. ความยาวไม่เกิน 1 – 1.5 หน้าของกระดาษ A4
 2. ควรใช้ Time New Roman ไซส์ 12 – 14 และ Line Spacing ประมาณ 1.2 – 1.5
 3. เขียนให้กระชับ มั่นใจ ใช้คำพูดให้ดูมีความน่าสนใจและมีความ Active น่าอ่าน
 4. หาคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นภาษาเขียนที่เป็นทางการและดู Professional แทรกเข้าไปใน SOP บ้าง แต่เวลาอ่านต้องไม่สะดุดด้วยคำพูดที่ดูหรูหราจนเกินไป
 5. ลองอ่านตัวอย่าง SOP ของคนอื่นๆ ที่เรียนสาขาเดียวกันหรือมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทาง ไอเดีย และสามารถยืมคำศัพท์มาใช้ได้ แต่อย่าลอกความคิด เพราะ SOP ควรเป็น Unique Essay ที่บรรยายถึงความเป็นตัวเราเท่านั้น
 6. วางโครงการสร้างการเชื่อมโยงแต่ละประโยคให้ดี
 7. มี Supporting Evidence หรือตัวอย่างทุกครั้งที่มีการพูดคุณสมบัติของตัวเอง ควรจับต้องได้และพิสูจน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีตัวเลขเพื่อชี้วัดความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าคำพูด
 8. น้องๆ บางคนอาจจะยังไม่มีเป้าหมายชัดเจน ก็ควรค้นหาตัวเองให้เจอเสียก่อนที่จะไปเรียน แต่หากเจอเป้าหมายแล้วแต่ไม่มั่นใจ ต้องไม่ลืมว่าการเขียน SOP นั้นเป็นการเขียนที่เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามในอนาคต ดังนั้น แม้ในชีวิตความเป็นจริง เราอาจจะยังไม่มั่นใจ แต่เวลาเขียนใน SOP เราต้องมีความมั่นใจและเมื่ออ่านแล้วรู้สึกได้ว่าเราอยากเรียน มีความเข้าใจ มีประโยชน์จากการเรียน

สิ่งที่ไม่ควรทำใน Statement of Purpose

3 สิ่งที่ไม่ควรเขียนลงใน statement of purpose คือดังนี้

 • ไม่ควรเขียนเรื่องทั่วไป ให้เขียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 • อย่าคัดลอก Statement of Purpose ของผู้อื่นจากทางอินเทอร์เน็ต
 • ห้ามโกหกเกี่ยวกับทักษะ กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ต้องเขียนประสบการณ์ทำกิจกรรมที่ทำจริงเท่านั้น

สรุปเกี่ยวกับ Statement of Purpose

การเขียน statement of purpose ที่ดีแบบมีคุณภาพ คือ ต้องเริ่มจากตัวน้องๆ มีแรงบันดาลใจ เป้าหมายในการสมัครเข้าคอร์สมหาวิทยาลัยนั้นๆ เสมอ ซึ่งหากสนใจเนื้อหาการ เขียนแนะนำตัวเองเข้ามหาลัยตัวอย่างดีๆ ลองปรึกษากับทางพี่ๆ จาก Gent Study ที่คอยแนะนำการเขียน Statement of Purpose ที่ดีแก่ผู้เรียนแน่นอนสนใจ ติดต่อ 062-656-5996 หรือแอดไลน์ @gentedutainment