เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่นักเรียนไทยมักนิยมไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสมัยก่อนอาจมีนักเรียนไทยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทุนส่วนตัว ทุนรัฐบาล หรือทุนบริษัท ที่เลือกเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทและเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ผลจากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือ J-1 ทำให้นักเรียนไทยเลือกเรียนต่อระดับมัธยมที่อเมริกากันมากขึ้น และเลือกที่จะเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกาหลังจบการศึกษา อีกทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกายังมีจำนวนมาก และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม IVY League อาทิ Harvard, Browns, UPenn, Princeton หรือ Columbia เป็นต้น หรือแม้แต่ University ของรัฐต่างๆ ที่มีชื่อเสียงอาทิ University of California at Berkeley, University of California at Los Angles (UCLA), University of Texas at Austin, University of Washington, University of Colorado at Boulder อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย อาทิ Georgetown University, George Washington University, etc.  ด้วยเหตุนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นประเทศที่นักเรียนไทยให้ความสนใจในการไปเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในปัจจุบัน

สำหรับทางเลือกของการเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกาของนักเรียนต่างชาตินั้น มีหลากหลายทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น

  • มหาวิทยาลัย 4 ปี (4 Year University/ College) ซึ่งส่วนใหญ่ นักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL/ IELTS), คะแนนวัดความรู้มาตรฐาน (SAT/ ACT), คะแนน GPA ที่ดี รวมถึง Recommendation Letters และ Statement of Purpose และที่สำคัญที่การสอบเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแตกต่างจากประเทศอังกฤษคือนักเรียนจะต้องสมัครโดยตรงไปที่มหาวิทยาลัยเอง ไม่มีระบบส่วนกลาง และจะเลือกสมัครกี่มหาวิทยาลัยก็ได้ ซึ่งโดยปรกติแล้วจะแนะนำให้เลือกสมัครไม่เกิน 5 - 6 มหาวิทยาลัย เนื่องจากนักเรียนจะต้องเขียน Essays จำนวน 1 - 3 Essays เพิ่มเติมในแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งมีคำถามที่แตกต่างออกไปอีกด้วย
  • วิทยาลัยชุมชน (Community College) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการเปิดกว้างและให้โอกาสทางการศึกษากับคนทุกระดับ ดังนั้นการเข้าไปเรียนวิทยาลัยชุมชนนั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่มีงบประมาณในการเรียนที่จำกัด หรืออาจจะไม่ได้มีโอกาสการศึกษาในรูปแบบปรกติทั่วไป สำหรับนักเรียนต่างชาติ Community College ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็สามารถเปิดรับได้เช่นเดียวกัน ซึ่งโดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของการเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแล้ว ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าประมาณ 50% และที่สำคัญ ไม่ได้มีความยุ่งยากในการสอบเข้าเรียนต่ออีกด้วย แม้ว่าจะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL/ IELTS) และ GPA ก็ตาม แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนที่มีคะแนน GPA ไม่สูงมากนักและมีงบประมาณที่จำกัดทั้งนี้การเรียน Community College นั้น นักเรียนต่างชาติมักจะเรียนที่ Community College 2 ปีแรก หลังจากนั้นนักเรียนต่างชาติจะทำการ Transfer เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย (University/ College) เพื่อไปสำเร็จการศึกษาที่แต่ละมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังนั้นการเรียน Community College นอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในสองปีแรกแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 และ 4 และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
  • Undergraduate University Pathway สำหรับนักเรียนต่างชาติบางคน อาจจะไม่ชอบในการเข้าไปเรียนใน Community College หรือการ Transfer แต่อาจจะมีความต้องการที่จะเรียนในมหาวิยาลัยที่ต้องการเข้าเรียนเลย อีกทั้งอาจจะมีคะแนน GPA หรือระดับภาษาอังกฤษที่ยังไม่เพียงพอต่อการสมัครตรงเข้ามหาวิทยาลัย อีกทั้งในบางหลักสูตรและบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการ Waive ไม่ต้องสอบ SAT ดังนั้นการเรียน Undergraduate University Pathway จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตัวหลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะทั้งนี้สำหรับตัวหลักสูตรนั้นจะมีการเรียนในสาขาวิชาที่นักเรียนได้เลือกไม่ว่าจะเป็น Business, Engineering, Architecture, Science และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเรียนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีระดับภาษาอังกฤษที่เพียงพอก่อนจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในขณะที่เรียนหลักสูตร Undergraduate University Pathway นักเรียนก็สามารถที่จะเก็บหน่วยกิตของบางวิชาเพื่อไปใช้ในการจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกด้วย  โดยจำนวนระยะเวลาการเรียนนั้นขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษเมื่อตอนเข้าสมัครเรียน

หากน้องๆ ต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมในการวางแผนการเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา รวมถึงต้องการปรึกษาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวางแผนการศึกษาให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อกับพี่เบสท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท GENT ได้โดยตรงที่เบอร์ 062-656-5996