เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ

ประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศต้นแบบของการศึกษาในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้สำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษนั้นได้รับความนิยมและความสนใจจากนักเรียนจากประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากระบบการศึกษาและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ และที่สำคัญยังมีมหาวิทยาลัยชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย Oxford, Cambridge, LSE, Imperial College หรือ UCL ไม่เพียงเท่านั้น หรือกลุ่มมหาวิทยาลัย Russell Groups อาทิ King's College, University of Manchester, University of Leeds, University of York, University of Warwick เป็นต้น

สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 ในประเทศไทยหรือเทียบเท่า และมีความสนใจที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ เนื่องด้วยระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษนั้นโดยปรกติแล้ว น้องๆ ต้องศึกษาจนจบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับมัธยมของประเทศอังกฤษคือ A Level หรือ Year 13 อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมีชั้นเรียนสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาเพียงแค่มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า Year 12 ดังนั้นการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยจึงไม่เพียงพอต่อการเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ

ด้วยเหตุดังกล่าว สถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษจึงได้นำเสนอหลักสูตร University Foundation Programs ให้แก่นักเรียนต่างชาติเพื่อเป็นการปรับวุฒิการศึกษาให้เพียงพอต่อการสมัครเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ โดยการออกแบบหลักสูตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาการเพื่อให้นักเรียนต่างชาติในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีต่อไป

นอกจากนั้น เนื่องจากหลายๆ หลักสูตรการเรียนปริญญาตรีของประเทศอังกฤษอาทิ สาขาธุรกิจ โดยปรกติแล้วใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น จึงทำให้การเรียน University Foundation Programs ของนักเรียนต่างชาติ ไม่ได้เป็นการเสียเวลาเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบหากนักเรียนต่างชาติเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศไทย ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี หลักสูตร University Foundation Programs หรือ International Foundation Programs จึงเป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษกันอย่างมาก

สำหรับน้องๆ บางคนที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมปลายที่ดี อีกทั้งยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีนั้น ก็สามารถเข้าเรียนหลักสูตร International Year One Programs (IY1) ได้ด้วยเช่นกัน โดยเมื่อจบการเรียนในหลักสูตรนี้เป็นเวลา 9 เดือนแล้ว ก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยปี 2 ได้เลย

หากน้องๆ ต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมการวางแผนการเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ รวมถึงต้องการปรึกษาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวางแผนการศึกษาให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อกับพี่เบสท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท GENT ได้โดยตรงที่เบอร์ 062-656-5996