ข้อมูลทั่วไปของประเทศอังกฤษ

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอังกฤษ

สหราชอาณาจักร (United Kingdom, UK) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland เป็นเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป สหราชอาณาจักรนั้นประกอบไปด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ (England), ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland), สกอตแลนด์ (Scotland) และเวลส์ (Wales) ซึ่งแต่ละประเทศมีการปกครองเป็นของตัวเอง

อังกฤษ (England) เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีประชากรมากที่สุดในสหราชอาณาจักร อังกฤษมีเมืองหลวงคือกรุงลอนดอน (London) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปและเป็นเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด

สกุลเงินในประเทศอังกฤษ

ประเทศในประเทศอังกฤษนั้นใช้สกุลเงินเดียวกันที่มีชื่อว่าปอนด์สเตอร์ลิง (Pound Sterling, GBP)

เวลาในประเทศอังกฤษ

ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนตุลาคม ประเทศอังกฤษมีเวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง

ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม – ปลายเดือนมีนาคม ประเทศอังกฤษมีเวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 7 ชั่วโมง

ในช่วงหน้าร้อนนั้นกลางวันจะยาวมาก พระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ก่อนตี 5 และตกประมาณ 3 ทุ่ม ส่วนในหน้าหนาวนั้นพระอาทิตย์ขึ้นหลัง 6 โมงเช้าและตกประมาณ 5 โมงเย็น

ระบบไฟฟ้าประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษใช้ระบบไฟฟ้า 230 โวลต์ แบบเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นน้องๆที่ไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษจึงสามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทยไปใช้ที่ประเทศอังกฤษได้ แต่จำเป็นต้องใช้หัวแปลงปลั๊กที่เป็นลักษณะ 3 ขาแบบเหลี่ยมหรือทางที่ดีแนะนำให้ซื้อเป็น Universal Adapter เพื่อความสะดวกในการเดินทางเผื่อกรณีเดินทางไปประเทศอื่นๆในยุโรป

ภูมิอากาศในประเทศอังกฤษ

  • ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 15 – 20 C
  • ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 15 – 32 C
  • ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน– พฤศจิกายน อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 8 – 14 C
  • ฤดูหนาว เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 0 – 4 C

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศอังกฤษ น้องๆที่ไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษอาจจะเจอครบทั้ง 4 ฤดูในหนึ่งวันก็เป็นไปได้ ดังนั้น น้องๆที่ไปเรียนภาษาจึงควรทำการเช็คสภาพอากาศจากเวบไซต์ อาทิ BBC Weather Forecast ก่อนเดินทางออกจากบ้านและควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมทุกครั้ง