เรียนต่อต่างประเทศ

American University (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

American University Washington DC หนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 เป็นมหาวิทยาลัยที่มี School of International Affairs ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริก […]

Arizona State University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Arizona State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1885 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดในประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 50,000 คน เปิดทำการสอ […]

Auburn University (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยออเบิร์น เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Auburn รัฐ Alabama มหาวิทยาลัยนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1856 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เนื่องจากมีศิษย์เก่าที […]

Baylor University (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Baylor University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Waco รัฐ Texas ก่อตั้งในปี 1845 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในแถบ West Mississippi River มหาวิทยาลัยมีพื้นที่แคมปัสขนาดใหญ่ […]

Colorado State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Colorado State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งในปี 1870 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของรัฐ Colorado มีเด็กนักเรียนปริญญาตรีทั้งสิ้นประมาณ 25,000 คน โดยมหาวิทยาลัย Colo […]

DePaul University – UG – (Studygroup)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

DePaul University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 22,000 คน และมีอัตรานักเรียนต่างชาติเพียงแค่ 7% เท่านั้น และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ […]

Drew University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

การเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีนั้นไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของวิชาการหรือการจัดอันดับ แต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและแสวงหาประสบการณ์ต่างๆ ซึ่ง Drew University สามารถตอบโจทย์ได้ Drew University เป็นหนึ่งใน Liber […]

Florida Atlantic University Global Student Success Program

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา – Florida Atlantic University  Florida Atlantic University หรือ FAU ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในรัฐ Florida มีพื้นที่กว้างขวางประมาณสองพันกว่าไร่ […]

Florida International University – FIU (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Florida International University (FIU) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของสหรัฐอเมริกา และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของรัฐฟลอริด้า ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในหลาก […]

Fraser International College

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่แคนาดา – Fraser International College Fraser International College ตั้งอยู่ในเมือง Burnaby, British Columbia ประเทศแคนาดา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ Simon Fraser University […]

George Mason University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย George Mason University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งในปี 1949 แต่เดิมถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Virginia หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน […]

Hofstra University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Hofstra เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Long Island รัฐ New York โดยตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองนิวยอร์กซิตี้ประมาณ 40 นาที และมหาวิทยาลัยนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. […]

Illinois State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Illinois State University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐ Illinois ก่อตั้งในปี 1857 มีนักเรียนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้นประมาณ 18,000 คน เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายมากกว่า 165 สาขาวิชาในระดับปริ […]

International College of Manitoba (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา – International College of Manitoba International College of Manitoba หรือชื่อย่อ ICM ตั้งอยู่ใน University of Manitoba ที่อยู่ที่เมือง Winnipeg มณฑล Manitoba และได้ก […]

Louisiana State University (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Louisiana State University หรือที่รู้จักกันในชื่อ LSU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตัวมหาวิทยาลัยถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1860 ตั้งอยู่ในเมือง Baton Rouge เมืองหลวงของรัฐ Louisiana และตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่าง […]

Marshall University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Marshall University ก่อตั้งขึ้นในปี 1837 โดยในปัจจุบันมีอายุมากกว่า 180 ปี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐที่นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 200 สา […]

Mercer University (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Mercer University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1833 ปัจจุบันมี 4 วิทยาเขต ได้แก่ Macon, Atlanta, Columbus และ Savannah โดยมีวิทยาเขต Macon เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีจำนวนนักศึ […]

Northeastern University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Northeastern University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้านของการวิจัย ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรี,ปริญญาโทและปริญญาเอก มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 20, […]

Oregon State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของคนไทย Oregon State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งในปี 1868 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีโทและเอก มีนักเรียนปริญญาตรีประมาณ 25,000 คน และมีหลักสู […]

Pace University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Pace University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งในปี 1906 ปัจจุบันมีอยู่ 2 วิทยาเขต คือ New York campus และ Westchester campus โดยมีวิทยาเขตที่นิวยอร์กเป็นวิทยาเขตหลัก ทำการเปิดสอนมากมายหลายร้อยสาขา ในระด […]