เรียนต่อต่างประเทศ

American University (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

American University Washington DC หนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 เป็นมหาวิทยาลัยที่มี School of International Affairs ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริก […]

Arizona State University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Arizona State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1885 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดในประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 50,000 คน เปิดทำการสอ […]

Auburn University (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยออเบิร์น เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Auburn รัฐ Alabama มหาวิทยาลัยนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1856 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เนื่องจากมีศิษย์เก่าที […]

Baylor University (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Baylor University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Waco รัฐ Texas ก่อตั้งในปี 1845 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในแถบ West Mississippi River มหาวิทยาลัยมีพื้นที่แคมปัสขนาดใหญ่ […]

Colorado State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Colorado State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งในปี 1870 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของรัฐ Colorado มีเด็กนักเรียนปริญญาตรีทั้งสิ้นประมาณ 25,000 คน โดยมหาวิทยาลัย Colo […]

DePaul University – UG – (Studygroup)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

DePaul University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 22,000 คน และมีอัตรานักเรียนต่างชาติเพียงแค่ 7% เท่านั้น และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ […]

Drew University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

การเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีนั้นไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของวิชาการหรือการจัดอันดับ แต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและแสวงหาประสบการณ์ต่างๆ ซึ่ง Drew University สามารถตอบโจทย์ได้ Drew University เป็นหนึ่งใน Liber […]

Florida Atlantic University Global Student Success Program

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Florida Atlantic University หรือ FAU ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในรัฐ Florida มีพื้นที่กว้างขวางประมาณสองพันกว่าไร่ ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับกายอมรับทางด้านวิชาการโดยถูกจัดให้อยู่ในมห […]

Florida International University – FIU (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Florida International University (FIU) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของสหรัฐอเมริกา และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของรัฐฟลอริด้า ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในหลาก […]

Fraser International College

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Fraser International College ตั้งอยู่ในเมือง Burnaby, British Columbia ประเทศแคนาดา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ Simon Fraser University นักเรียนสามารถเรียนกับ Fraser International College เพื่อเตรียม […]

George Mason University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย George Mason University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งในปี 1949 แต่เดิมถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Virginia หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน […]

Hofstra University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Hofstra เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Long Island รัฐ New York โดยตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองนิวยอร์กซิตี้ประมาณ 40 นาที และมหาวิทยาลัยนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. […]

Illinois State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Illinois State University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐ Illinois ก่อตั้งในปี 1857 มีนักเรียนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้นประมาณ 18,000 คน เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายมากกว่า 165 สาขาวิชาในระดับปริ […]

International College of Manitoba (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

International College of Manitoba หรือชื่อย่อ ICM ตั้งอยู่ใน University of Manitoba ที่อยู่ที่เมือง Winnipeg มณฑล Manitoba และได้กำหนดให้เป็นเหมือนศูนย์เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย โ […]

Louisiana State University (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Louisiana State University หรือที่รู้จักกันในชื่อ LSU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตัวมหาวิทยาลัยถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1860 ตั้งอยู่ในเมือง Baton Rouge เมืองหลวงของรัฐ Louisiana และตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่าง […]

Marshall University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Marshall University ก่อตั้งขึ้นในปี 1837 โดยในปัจจุบันมีอายุมากกว่า 180 ปี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐที่นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 200 สา […]

Mercer University (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Mercer University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1833 ปัจจุบันมี 4 วิทยาเขต ได้แก่ Macon, Atlanta, Columbus และ Savannah โดยมีวิทยาเขต Macon เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีจำนวนนักศึ […]

Northeastern University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Northeastern University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้านของการวิจัย ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรี,ปริญญาโทและปริญญาเอก มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 20, […]

Oregon State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของคนไทย Oregon State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งในปี 1868 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีโทและเอก มีนักเรียนปริญญาตรีประมาณ 25,000 คน และมีหลักสู […]

Pace University (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Pace University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งในปี 1906 ปัจจุบันมีอยู่ 2 วิทยาเขต คือ New York campus และ Westchester campus โดยมีวิทยาเขตที่นิวยอร์กเป็นวิทยาเขตหลัก ทำการเปิดสอนมากมายหลายร้อยสาขา ในระด […]

Queens College Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Queens College ตั้งขึ้นเมื่อปี 1937 และตั้งอยู่ในเมือง Queens รัฐนิวยอร์คบนพื้นที่กว่าสองร้อยไร่ ถึงแม้จะอยู่ในเมืองใหญ่แต่สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติภายในบริเวณมหาวิทยาลัยยังคงอยู่อย่างสวยงาม รัฐนิวยอร์คถ […]

Richard Bland College of William & Mary Global Student Success Program

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Richard Bland College (RBC) of William & Mary มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการโอนย้ายไปยังสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ กว่า 40 แห่งในรัฐเวอร์จิเนีย แนะนำเป็นอย่างยิ่ […]

Roosevelt University (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Roosevelt University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประธานาธิบดี Franklin Roosevelt ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 โดยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก โดย […]

Saint Louis University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Saint Louis University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1818 มีนักเรียนประมาณ 7,500 คน โดยใช้ระบบการศึกษาแบบ 2 Semesters และติดอันดับ 94 ของอันดับ Best College ในปี 2018 มหาวิทยาลัย Sa […]

Suffolk University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

หากน้องๆ กำลังหามหาวิทยาลัยชื่อดังที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตั้น Suffolk University มักจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมอยู่เสมอ มหาวิทยาลัย Suffolk University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งข […]

Texas A&M University-Corpus Christi (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Texas A&M at Corpus Christi ก่อตั้งในปี 1947 โดยแต่เดิมมีชื่อว่า University of Corpus Christi อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม Texas A&am […]

The University of Kansas – KU (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Kansas (KU) อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1854 ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 28,000 คน สำหรับสาขาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษา ได้แก่ Pharmacy […]

The University of Mississippi (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Mississippi เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1848 ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford รัฐ Mississippi ซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้ของประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 24,000 คน ทำการสอนในระดั […]

The University of Tulsa (KAPLAN)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Tulsa เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ทำการก่อตั้งขึ้นในปี 1824 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 4,400 คน มีหลักสูตรและสาขาให้เลือกมากกว่า 100 สาขา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี, ปริญญาโท, […]

The University of Utah (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Utah เป็็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยและใหญ่ที่สุดของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมือง Salt Lake รัฐ Utah ก่อตั้งขึ้นในปี 1850 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 25,000 คน ทำก […]

UMass Boston Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of Massachusetts (UMass) Boston Navitas Global Student Success Program (GSSP) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองอีกทางเลือกสำหรับการเข้าเรียนในระดับท๊อปในสถาบันชั้นนำแห่งหนึ่งของ […]

UMass Dartmouth Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

UMass Dartmouth Navitas Global Student Success Program (GSSP) ก่อตั้งขึ้นในปี 1895 และอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Massachusetts ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 8,500 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งนึงในเมือง Massa […]

UMass Lowell Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

UMass Lowell Navitas Global Student Success Program ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีนักศึกษามากมายกว่า 17,000 คนที่ได้จบจากการศึกษาที่นี่และเป็นที่ยอมรับ นักศ […]

University of Alabama at Birmingham (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย University of Alabama at Birmingham เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยในระบบ University of Alabama โดยมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นศูนย์วิจัยทางด้านการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 เปิด […]

University of Central Florida – UCF (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of Central Florida (UCF) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 เดิมใช้ชื่อว่า Florida Technological University โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยพัฒนาหน่วยงานด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกา(Na […]

University of Dayton (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย University of Dayton เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1850 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Dayton รัฐ Ohio ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกของประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน และทางมหาวิทยาลัยมีหลั […]

University of Idaho Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

The University of Idaho หรือที่รู้จักกันว่า The U of I ก่อตั้งขึ้นในปี 1889 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองนี้ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Moscow ในรัฐ Idaho ติดกับรัฐ Washington และรัฐใกล้เ […]

University of Illinois at Chicago – UIC (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of Illinois at Chicago (UIC) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งในปี 1913 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง Chicago และยังใหญ่ที่สุดของรัฐ Illinois อีกด้วย มหาวิทยาลัย UIC มีโรงเรียนแพ […]

University of New Hampshire Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of New Hampshire ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 ตั้งอยู่ในรัฐ New Hampshire และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ติดหนึ่งในหนึ่งร้อยของมหาวิทยาลัยในอเมริกา ทางมหาวิทยาลัยมีความโดนเด่นในด้านวิชาการเป็นอย่างมาก […]

University of Rhode Island (ONCAMPUS)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Rhode Island เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ Rhode Island เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดไม่ใหญ่ โดยมีนักเรียนประมาณ 16,000 คน ก่อตั้งในปี 1892 แต่เดิมถูกตั้งขึ้นสำหรับการเป็นโรงเรียนกสิ […]

University of South Carolina – USC (Shorelight)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of South Carolina (USC) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีอายุเก่าแก่กว่า 217 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษากว่า 50,000 คน มีสาขาระดับปริญญาตรีกว่า 100 สาขา ซึ่งมี สาขา International Business ที่ […]

University of South Florida (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย University of South Florida อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐฟลอริด้า เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 และเป็นมหาวิทยาลัยในระบบของ State University ของรัฐฟลอริด้า ปัจจุบันมีนักเ […]

University of the Pacific (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of the Pacific เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก่อตั้งในปี 1851 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Stockton เมืองทางตอนเหนือของรัฐ California มีพื้นที่ทั้งหมด 175 เอเคอร์ ปัจจุบันทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี, ปร […]

University of Vermont (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยขนาดกลางชั้นนำแถบ New England มหาวิทยาลัย University of Vermont แปลมาจากภาษาละตินจะได้ความว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูเขาสีเขียว เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในฐานะที่ […]

Virginia Commonwealth University Global Student Success Program (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Virginia Commonwealth University หรือ “VCU” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1838 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของรัฐเวอร์จิเนีย ตั้งอยู่ในเมืองริวมอนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 30,000 คนจากทั่วโลก […]

Washington State University (INTO)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Washington State University ก่อตั้งขึ้นในปี 1890 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของรัฐ Washington รองจาก University of Washington โดยมหาวิทยาลัย Washington State University แห่งน […]

West Virginia University (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย West Virginia University ก่อตั้งขึ้นในปี เป็นมหาวิทยาลัยที่คุณจะหลงรัก ด้วยแคมปัสที่สวยงาม คุณภาพการเรียนการสอนที่ไม่เป็นรองใคร โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 100 Public Universities ของ […]