Mercer University (SHORELIGHT)

เรียนต่อปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา - เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ
เมือง Macon, Georgia
หลักสูตร UG - Architecture, UG - Art, UG - Business, UG - Computer Science, UG - Engineering, UG - Humanities, UG - Languages, UG - Law, UG - Literatures and Cultures, UG - Media, UG - Science, UG - Social Studies
ประเภทโรงเรียน เอกชน
ประเภทที่พัก หอพัก

Mercer University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1833 ปัจจุบันมี 4 วิทยาเขต ได้แก่ Macon, Atlanta, Columbus และ Savannah โดยมีวิทยาเขต Macon เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 8,800 คน เปิดทำการสอนในระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท คณะที่มีชื่อเสียงที่สุดคือคณะ Business และทางมหาวิทยาลัยยังมีคลับกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 140 คลับ รวมไปถึงกีฬามากมายหลายชนิดให้เลือกเข้าร่วม

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Macon รัฐ Georgia เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐที่เป็นที่นิยมของนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากมีอัตราค่าครองชีพที่ไม่สูง สภาพอากาศเย็นสบายและอบอุ่น โดยเมือง Macon ตั้งอยู่ในใจกลางของรัฐจอร์เจีย และเนื่องจากเมืองนี้ถูกรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายที่มีชื่อเสียง จึงทำให้มีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาเลือกทำยามว่าง นอกจากนี้ตัวมหาวิทยาลัยยังมีพื้นที่กว่า 150 เอเคอร์ จึงประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและกิจกรรมกีฬาหลายชนิดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม

• #153 National Universities – (US News and World Report, 2019)

• #34 Best Undergraduate in Teaching – (US News and World Report, 2019)

• 52 Best Undergraduate Engineering Programs – (US News and World Report, 2019)

Undergraduate

• School of Business and Economics
• College of Education
• School of Engineering
• College of Health Professions
• School of Law
• College of Liberal Arts
• School of Medicine
• School of Music
• College of Nursing
• College of Professional Advancement
• College of Pharmacy
• School of Theology

mercer5
mercer6
mercer7
mercer
mercer2
mercer4
mercer5
mercer6
mercer7
mercer
mercer2
mercer4
previous arrow
next arrow