เรียนต่อต่างประเทศ

Curtin College (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Curtin College เป็นเส้นทางสู่ระดับปริญญาตรีที่ Curtin University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย หากคุณมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้าเรียนที่ Curtin University โดยตรง ประกาศน […]

Deakin College (Geelong Waterfront Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Deakin College Deakin College เป็นเส้นทางสู่ Deakin University ซึ่งการเรียนที่ Deakin นั้นจะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเราได้ส่งมอบนวัตก […]

Deakin College (Geelong Waurn Ponds Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Deakin College Deakin College เป็นเส้นทางสู่ Deakin University ซึ่งการเรียนที่ Deakin นั้นจะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเราได้ส่งมอบนวัตก […]

Deakin College (Melbourne Burwood Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Deakin College เป็นเส้นทางสู่ Deakin University ซึ่งการเรียนที่ Deakin นั้นจะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเราได้ส่งมอบนวัตกรรมผ่านการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ัรับประสบการณ์เชิง […]

Edith Cowan College (Joondalup campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Edith Cowan College Edith Cowan College เส้นทางสู่ระดับปริญญาตรีที่ Edith Cowan University ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบเร่งรัดของ Edith Cowan College ที่ใช้พื้นฐ […]

Edith Cowan College (Mt. Lawley campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Edith Cowan College Edith Cowan College เส้นทางสู่ระดับปริญญาตรีที่ Edith Cowan University ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบเร่งรัดของ Edith Cowan College ที่ใช้พื้นฐ […]

Eynesbury College (Coglin Street Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Eynesbury College (Coglin Street Campus) Eynesbury College เป็นผู้บุกเบิกรูปแบบการสอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย เราเปิดสอนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในระด […]

Eynesbury College (Franklin Street Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Eynesbury College Eynesbury College เป็นผู้บุกเบิกรูปแบบการสอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย เราเปิดสอนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ […]

Griffith College (Gold Coast Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Griffith College Griffith College เรามีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษา Griffith เราเริ่มการเรียนการสอนมามากกว่า 40 ปี เราได้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเ […]

Griffith College (Mt Gravatt Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Griffith College Griffith College เรามีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษา Griffith เราเริ่มการเรียนการสอนมามากกว่า 40 ปี เราได้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเ […]

James Cook University College (Cairns Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – James Cook University College James Cook University อยู่ในอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย มีความเป็นเลิศในด้านการสอนและการวิ […]

James Cook University College (Townsville Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

James Cook University อยู่ในอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย มีความเป็นเลิศในด้านการสอนและการวิจัยนักศึกษามากกว่า 22,000 คน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ 7,000 คนจากกว่า 1 […]

La Trobe College Australia (Melbourne Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – La Trobe College Australia La Trobe College Australia เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและเส้นทางการศึกษาทางเลือกสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ La Trobe University วิทยาลั […]

La Trobe College Australia (Sydney Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – La Trobe College Australia La Trobe College Australia เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและเส้นทางการศึกษาทางเลือกสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ La Trobe University วิทยาลั […]

La Trobe University Sydney Campus (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – La Trobe University La Trobe University (Sydney Campus) La Trobe University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยบุกเบิกของออสเตรเลีย ที่มีมานานกว่า 50 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยแห่ […]

Newcastle International College (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Newcastle International College Newcastle International College (NIC) คือเส้นทางสู่การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยใน University of Newcastle มี Foundation Program (F […]

South Australian Institute of Business and Technology (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – South Australian Institute of Business and Technology South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าเรียนต่อหลักสูตร […]

Sydney Institute of Business and Technology (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – Sydney Institute of Business and Technology Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) เปิดสอนหลักสูตร Pathway ตรงสู่ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยเกณฑ์การเข้าศึก […]

The Australian National University – ANU (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย The Australian National University (ANU) ก่อตั้งโดยรัฐบาลของออสเตรเลียในปี 1946 เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของง […]

University of Canberra College (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย – University of Canberra College University of Canberra College (UC College) เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยได้ เรามีค […]