เรียนต่อต่างประเทศ

Curtin College (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Curtin College เป็นเส้นทางสู่ระดับปริญญาตรีที่ Curtin University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย หากคุณมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้าเรียนที่ Curtin University โดยตรง ประกาศน […]

Deakin College (Geelong Waterfront Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Deakin College เป็นเส้นทางสู่ Deakin University ซึ่งการเรียนที่ Deakin นั้นจะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเราได้ส่งมอบนวัตกรรมผ่านการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ัรับประสบการณ์เชิง […]

Deakin College (Geelong Waurn Ponds Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Deakin College เป็นเส้นทางสู่ Deakin University ซึ่งการเรียนที่ Deakin นั้นจะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเราได้ส่งมอบนวัตกรรมผ่านการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ัรับประสบการณ์เชิง […]

Deakin College (Melbourne Burwood Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Deakin College เป็นเส้นทางสู่ Deakin University ซึ่งการเรียนที่ Deakin นั้นจะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเราได้ส่งมอบนวัตกรรมผ่านการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ัรับประสบการณ์เชิง […]

Edith Cowan College (Joondalup campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Edith Cowan College เส้นทางสู่ระดับปริญญาตรีที่ Edith Cowan University ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบเร่งรัดของ Edith Cowan College ที่ใช้พื้นฐานของหลักสูตร ECU และเทียบเท่ากับปีแรกของระดับปริญญาตรีจาก […]

Edith Cowan College (Mt. Lawley campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Edith Cowan College เส้นทางสู่ระดับปริญญาตรีที่ Edith Cowan University ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบเร่งรัดของ Edith Cowan College ที่ใช้พื้นฐานของหลักสูตร ECU และเทียบเท่ากับปีแรกของระดับปริญญาตรีจาก […]

Eynesbury College (Coglin Street Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Eynesbury College เป็นผู้บุกเบิกรูปแบบการสอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย เราเปิดสอนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออนุปริญญา เรายังคงให้ความสำคัญอย่างมากกับการเข้าสู่มหาวิท […]

Eynesbury College (Franklin Street Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Eynesbury College เป็นผู้บุกเบิกรูปแบบการสอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย เราเปิดสอนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออนุปริญญา เรายังคงให้ความสำคัญอย่างมากกับการเข้าสู่มหาวิท […]

Griffith College (Gold Coast Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Griffith College เรามีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษา Griffith เราเริ่มการเรียนการสอนมามากกว่า 40 ปี เราได้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียอย่างลึกซึ้ง มีการใส่ใจต่อสังคมและตระหนักถึงสิ่งแวดล้ […]

Griffith College (Mt Gravatt Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Griffith College เรามีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษา Griffith เราเริ่มการเรียนการสอนมามากกว่า 40 ปี เราได้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียอย่างลึกซึ้ง มีการใส่ใจต่อสังคมและตระหนักถึงสิ่งแวดล้ […]

James Cook University College (Cairns Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

James Cook University อยู่ในอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย มีความเป็นเลิศในด้านการสอนและการวิจัยนักศึกษามากกว่า 22,000 คน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ 7,000 คนจากกว่า 1 […]

James Cook University College (Townsville Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

James Cook University อยู่ในอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย มีความเป็นเลิศในด้านการสอนและการวิจัยนักศึกษามากกว่า 22,000 คน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ 7,000 คนจากกว่า 1 […]

La Trobe College Australia (Melbourne Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

La Trobe College Australia เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและเส้นทางการศึกษาทางเลือกสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ La Trobe University วิทยาลัยแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยในเมลเบิร์นมาตั้ […]

La Trobe College Australia (Sydney Campus) (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

La Trobe College Australia เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและเส้นทางการศึกษาทางเลือกสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ La Trobe University วิทยาลัยแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยในเมลเบิร์นมาตั้ […]

La Trobe University Sydney Campus (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

La Trobe University (Sydney Campus) La Trobe University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยบุกเบิกของออสเตรเลีย ที่มีมานานกว่า 50 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 ที่เปิดในรัฐวิกตอเรีย ซึ่งเติบโตขึ้นและรองรับนักศึกษ […]

Newcastle International College (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Newcastle International College (NIC) คือเส้นทางสู่การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยใน University of Newcastle มี Foundation Program (FP) ที่จะนำคุณไปสู่กว่า 100 สาขาในระดับปริญญาตรี รวมไปถึงคณะแพทยศาสตร์ ซ […]

South Australian Institute of Business and Technology (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ University of South Australia (UniSA) หลักสูตรประกาศนียบัตรของ SAIBT นั้นเท […]

Sydney Institute of Business and Technology (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) เปิดสอนหลักสูตร Pathway ตรงสู่ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยเกณฑ์การเข้าศึกษาที่ยืดหยุ่นนักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ที่ SIBT จากนั้นสามารถเ […]

The Australian National University – ANU (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย The Australian National University (ANU) ก่อตั้งโดยรัฐบาลของออสเตรเลียในปี 1946 เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของง […]

University of Canberra College (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of Canberra College (UC College) เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยได้ เรามีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมทั้งให้กับนักเรียนออสเตรเลียและนักเรีย […]

University of Canterbury International College (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of Canterbury International College (UCIC) นำเสนอหลักสูตร Pathway สู่การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของ University of Canterbury UCIC เสนอโปรแกรมโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย University […]

University of Sydney (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

University of Sydney ได้รับการยอมรับในฐานะมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยในปัจจุบันได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก นอกจากนั้น University of Sydney ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใ […]

University of Western Australia – UWA (Study Group)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย University of Western Australia (UWA) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการวิจัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1911 และเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Group of 8 ทั้งนี้ University of Western Australia มีศิ […]

Western Sydney University International College (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Western Sydney University International College เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยของคุณเริ่มต้นด้วยมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมของหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งในหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรปูพื้นการศึกษา ที่ Wester […]

Western Sydney University Sydney City Campus (Navitas)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

Western Sydney University เป็นสถาบันที่ติดอันดับหนึ่งในสองของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มาตรฐานระดับสูง มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมอบมุมมองที่ดีระดับโลกสำหรับการศึกษา […]