เรียนต่อต่างประเทศ

Recommend
Scholarship
Promotion

NCUK

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

สถาบันเปิดสอน Foundation Program ที่พิเศษด้วย การเรียนปรับพื้นฐานในไทย 1 ปี และต่อต่างประเทศ 2-3 ปี ช่วยเตรียมความพร้อมทั้งภาษา การเรียน การปรับตัว มีมหาลัยรองรับ และคอร์สเรียนให้เลือกตามความสนใจ เปิด […]

Recommend
Scholarship
Promotion

Up Education

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

สถาบันชันนำของประเทศ นิวซีแลนด์ ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 3 แห่ง ใน 2 เมืองใหญ่ โปรแกรมที่ให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานทั้งภาษาอังกฤษ การเรียน วิชาการ และการปรับวุฒิการ […]

Auckland University of Technology (ACG)

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ก่อตั้งในปี 1895 ในชื่อเดิมที่เป็น Auckland Technical School โดยปัจจุบันถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบไปด้วย 3 แคมปัส […]

Waikato Institute of Technology (Wintec)

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ – Waikato Institute of Technology (Wintec) Waikato Institute of Technology (Wintec) เป็นสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (Certificate), […]

WelTec – Wellington Institute of Technology

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

WelTec ชื่อเต็มคือ Wellington Institute of Technology เป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ เดิมทีก่อตั้งเมื่อค.ศ.1904 และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนมาถึงปัจจุบัน สถาบันมีนักศึกษาประมาณ 8,000 คน และมีห […]

University of Auckland (ACG)

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย University of Auckland ก่อตั้งแต่ในปี 1883 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและมีอันดับที่สูงที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับการจัดอันดับในลำดับที่ 81 ของ QS World University ในปี 2017 ในปัจ […]

Victoria University of Wellington (ACG)

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ก่อตั้งในปี 1897 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ในด้านคุณภาพของงานวิจัย นอกจากนั้นยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 219 ขอ […]