Up Education

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ - เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ
เมือง AuckLand, Wellingtion
Year / Grade ม.5 ขึ้นไป
ประเภทโปรแกรม Foundation Program
หลักสูตร Foundation
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก
ระยะเวลา 20-72 สัปดาห์ขึ้นไป
สถาบันชันนำของประเทศ นิวซีแลนด์
ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 3 แห่ง ใน 2 เมืองใหญ่ โปรแกรมที่ให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานทั้งภาษาอังกฤษ การเรียน วิชาการ และการปรับวุฒิการศึกษา ให้พร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยปีที่ 1 น้องๆ สามารถวางแผนการเรียนได้หลายแบบ เพราะมีหลายสาขาให้เลือกเรียนอีก พร้องการดูแลตลอดระยะเวลาการเรียน
มีแคมปัสใหญ่ 3 ที่ ให้เลือกระหว่างเมือง Auckland 2 ที่ และ Wellingtion 1 ที่
คอร์ส และระยะเวลาการเรียนแบ่งตามผลการเรียน และระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อคุณภาพการเรียนที่ดีเยี่ยม และคุณครูจะได้ดูแลได้ทั่วถึง มี Academic English สำหรับนร.ที่พื้นฐานไม่แน่น
สามารถเข้าไปใช้ Facility ในมหาลัยได้
สถาบันชันนำของประเทศ นิวซีแลนด์
ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 3 แห่ง ใน 2 เมืองใหญ่ โปรแกรมที่ให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานทั้งภาษาอังกฤษ การเรียน วิชาการ และการปรับวุฒิการศึกษา ให้พร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยปีที่ 1 น้องๆ สามารถวางแผนการเรียนได้หลายแบบ เพราะมีหลายสาขาให้เลือกเรียนอีก พร้องการดูแลตลอดระยะเวลาการเรียน
มีแคมปัสใหญ่ 3 ที่ ให้เลือกระหว่างเมือง Auckland 2 ที่ และ Wellingtion 1 ที่
คอร์ส และระยะเวลาการเรียนแบ่งตามผลการเรียน และระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อคุณภาพการเรียนที่ดีเยี่ยม และคุณครูจะได้ดูแลได้ทั่วถึง มี Academic English สำหรับนร.ที่พื้นฐานไม่แน่น
สามารถเข้าไปใช้ Facility ในมหาลัยได้

• 90% สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เลือกใว้ได้

• มีหลายสาขาวิชาที่ติด Top World Ranking

คอร์ส และระยะเวลาการเรียนแบ่งตามผลการเรียน และระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อคุณภาพการเรียนที่ดีเยี่ยม และคุณครูจะได้ดูแลได้ทั่วถึง

UPEducation-OnlineMarketingCampaignforNZinstitutions-GentEdutainment_Page_08
UPEducation-OnlineMarketingCampaignforNZinstitutions-GentEdutainment_Page_06
UPEducation-OnlineMarketingCampaignforNZinstitutions-GentEdutainment_Page_07
UPEducation-OnlineMarketingCampaignforNZinstitutions-GentEdutainment_Page_05
UPEducation-OnlineMarketingCampaignforNZinstitutions-GentEdutainment_Page_09
previous arrow
next arrow