Bachelor’s Degree คืออะไร ถ้าอยากเรียนต่อ ต้องรู้เรื่องนี้ก่อน

Bachelor’s Degree คืออะไร

หากน้อง ๆ กำลังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งอีกไม่นานกำลังจะเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลว่า จะเรียนต่ออย่างไรดี ซึ่งในปัจจุบันมีคณะและมหาวิทยาลัยให้เลือกเรียนมากมาย และหลาย ๆ คน มักจะเคยได้ยินและสงสัยว่า Bachelor Degree คืออะไร

เพราะปกติ เราอาจจะได้ยินแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในภาษาไทย แล้วคำว่า Bachelor Degree คืออะไรล่ะ เมื่อเทียบกับภาษาไทยที่เรารู้จัก ดังนั้น วันนี้ เราจะมารู้จักกันว่า Bachelor Degree คืออะไร


Bachelor’s Degree คืออะไร?

ก่อนที่เราจะรู้ว่า Bachelor Degree คืออะไร เราต้องย้อนมาดูคำศัพท์กันก่อน โดยคำว่า “Bachelor” ในภาษาอังกฤษนั้น หมายถึง ผู้ชายที่ไม่ได้เป็นผู้เยาว์แต่ยังไม่เคยแต่งงาน จึงได้มีการนำคำนี้ มาใช้เรียกแทนผู้เรียนที่มีช่วงอายุดังกล่าว ซึ่งในบางประเทศก็จะใช้คำว่า Baccalaureate Degree ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการให้ปริญญาเป็นแห่งแรก

ดังนั้น Bachelor Degree คือ ปริญญาใบแรกที่นักศึกษาได้รับจากการเรียน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 4 – 5 ปี โดยไม่นับรวมใบปริญญาที่ได้มาจากการเรียนที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่านั้น ซึ่งจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น อนุปริญญา (Associate’s Degree) เป็นต้น

Degree คืออะไร

เมื่อเรารู้แล้วว่า Bachelor Degree คือ ปริญญาใบแรกที่ได้รับ หรือก็คือ ปริญญาตรีนั่นเอง แต่บางครั้ง เรายังได้ยินคำว่า Diploma ด้วย อ้าว แล้วระหว่าง Diploma และ Degree คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร เรามาดูกัน

Diploma คือ วุฒิในระดับอนุปริญญา เป็นการเน้นสอนปฏิบัติแบบลงมือทำจริงในแต่ละสาขาอาชีพ คือเป็นการเรียนพร้อมกับลงมือทำแบบเจาะลึก เหมาะกับคนที่เน้นสายอาชีพ ถ้าเทียบกับระบบการศึกษาของประเทศไทยก็คือวุฒิระดับปวช. ปวส. นั่นเอง

ส่วน Degree คือ วุฒิระดับปริญญา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นการเรียนต่อในระดับสูง หลักสูตรจะเป็นแบบทฤษฎีและปฏิบัติ สอนทั้งความรู้พื้นฐานในสาขาที่เราสนใจ รวมถึงความรู้เสริมทางด้านอื่น ๆ เผื่อให้เป็นทางเลือก ถ้าเราสนใจก็สามารถเลือกเป็นวิชาเอกได้ด้วย

เมื่อเรารู้ความหมายแล้วว่า Bachelor Degree คืออะไร ก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะศึกษาข้อมูลต่อ ไม่ว่า จะเลือกเรียนที่ประเทศไทยหรือเรียนต่อที่ต่างประเทศ เพราะหลายคน เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้ว ก็มักจะสนใจและเลือกไปเรียนต่ออังกฤษ เพื่อพัฒนาตัวเอง


Undergraduate, Bachelor’s Degree และ Higher Education ต่างกันอย่างไร

Bachelor’s Degree

จากที่เราทราบแล้วว่า Bachelor Degree คือ ปริญญาใบแรกที่นักศึกษาได้รับจากการเรียน และถ้าเราสนใจที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เราก็อาจจะเจอคำศัพท์เกี่ยวกับการเรียนอีกหลายคำที่มีความหมายคล้ายกัน คือ Undergraduate, Bachelor’s Degree และ Higher Education 

โดยทั้ง 3 คำนี้ มีความหมายโดยรวม คือ ระดับการศึกษาหลังจากมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป ซึ่งมักจะหมายถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั่นเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Undergraduate

คำว่า Undergraduate มาจากคำว่า Under ที่แปลว่า “ใต้หรือด้านล่าง” กับคำว่า Graduate ที่แปลว่า “จบการศึกษา” เมื่อนำทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงได้ความหมายว่า “การศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าบัณฑิตศึกษา” หรือก็คือ การศึกษาที่นักศึกษายังไม่เคยได้รับใบปริญญาใบแรกหรือปริญญาตรีมาก่อน

ดังนั้น ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จึงถูกเรียกรวม ๆ ว่า Graduate Study หรือการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะหรือที่เรียนก็จะถูกยกระดับไปเป็น Graduate School ไปโดยปริยาย

Bachelor’s Degree

Bachelor Degree คือ ปริญญาใบแรกที่นักศึกษาได้รับจากการเรียน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 4 – 5 ปี โดยไม่นับรวมใบปริญญาที่ได้มาจากการเรียนที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่านั้น ซึ่งจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น อนุปริญญา (Associate’s Degree) เป็นต้น

Higher Education

Higher Education หมายถึง การศึกษาในระดับหลังมัธยมปลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือการศึกษาระดับวิชาชีพขั้นสูง (Vocational School)

นอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่อาจทำให้สับสนได้ง่าย เช่น 

•  Post-Secondary Education คือ การศึกษาในระดับหลังจากมัธยมศึกษา ซึ่งอาจะหมายถึง ระดับปวส.หรือปริญญาตรีก็ได้
•  Secondary Education คือ การศึกษาในระดับมัธยม
•  Elementary หรือ Primary Education คือ การศึกษาในระดับประถม 

ทีนี้ เราก็ทราบความหมายของคำศัพท์ในเรื่องระดับการศึกษาต่าง ๆ ไปแล้ว การจะไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ หรือเรียนต่อปริญญาตรี อเมริกาก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


หลักสูตรการเรียนในภาษาอังกฤษ

เมื่อน้อง ๆ ตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้ว ทีนี้ เราก็ต้องมาดูว่า เราจะเลือกเรียนหลักสูตรอะไรที่ตรงกับความต้องการของเราบ้าง แล้วหลักสูตรต่าง ๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Bachelor Degree คืออะไร มีชื่อเรียกอะไรบ้าง ลองมาดูกัน

ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Degrees)

•  BACHELOR OF ACCOUNTING (B.Acct.)
•  BACHELOR OF ARCHITECTURE (B.Arch.)
•  BACHELOR OF ARTS (B.A.)
•  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A.)
•  BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)
•  BACHELOR OF EDUCATION (B.Ed.)
•  BACHELOR OF SCIENCE (B.S.)
•  DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE (D.V.M.)
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

ระดับปริญญาโท (Graduate Degrees)

•  MASTER OF HOME ECONOMICS (M.H.E.)
•  MASTER OF ARTS (M.A.)
•  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.)
•  MASTER OF ENGINEERING (M.Eng.)
•  MASTER OF EDUCATION (M.Ed.)
•  MASTER OF SCIENCE (M.S.)
ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ระดับปริญญาเอก (Graduate Degrees)

•  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.)
•  DOCTOR OF ENGINEERING (D.Eng.)
•  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.)
•  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)

คณะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

คณะต่าง ๆ ใน bachelor degree

นอกจากหลักสูตรในชื่อเรียกภาษาอังกฤษแล้ว ชื่อคณะต่าง ๆ ในระดับ  Bachelor Degree คืออะไร มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษอย่างไร เวลาที่เราจะสมัครเรียนต่อปริญญาตรีประเทศอังกฤษจะได้เลือกได้ตามความต้องการของเรา

•  คณะเกษตรศาสตร์
•  คณะทันตแพทยศาสตร์
•  คณะนิติศาสตร์
•  คณะนิเทศศาสตร์
•  คณะบริหารธุรกิจ
•  คณะประมง
•  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
•  คณะแพทยศาสตร์
•  คณะเภสัชศาสตร์
•  คณะมนุษยศาสตร์
•  คณะรัฐศาสตร์
•  คณะวนศาสตร์
•  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
•  คณะวิทยาศาสตร์
•  คณะวิศวกรรมศาสตร์
•  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
•  คณะศิลปศาสตร์
•  คณะศึกษาศาสตร์
•  คณะเศรษฐศาสตร์
•  คณะสหเวชศาสตร์
•  คณะสังคมศาสตร์
•  คณะสัตวแพทยศาสตร์
•  คณะอักษรศาสตร์
•  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
Faculty of Agriculture
Faculty of Dentistry
Faculty of Law
Faculty of Communication Arts
Faculty of Business Administration
Faculty of Fisheries
Faculty of Commerce and Accountancy
Faculty of Medicine
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Faculty of Humanities
Faculty of Political Scienc
Faculty of Forestry
Faculty of Journalism and Mass Communication
Faculty of Science
Faculty of Engineering
Faculty of Architecture
Faculty of Liberal Arts
Faculty of Education
Faculty of Economics
Faculty of Allied Health Sciences
Faculty of Social Sciences
Faculty of Veterinary Medicine
Faculty of Arts
Faculty of Agro-Industry


BS Degree และ BA Degree คืออะไร? ต่างกันอย่างไร

เมื่อเรารู้แล้วว่า Bachelor Degree คือ ปริญญาใบแรกที่นักศึกษาได้รับจากการเรียน แต่ในระดับปริญญาก็ยังมีตัวย่อที่ตามมา แล้วสร้างความสงสัยให้เราอยู่ดีว่า BS Degree และ BA Degree คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร

BS Degree

BS Degree ย่อมาจาก Bachelor of Science ซึ่งหมายถึง วิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นปริญญาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี เช่น

•  ชีววิทยา
•  เคมี
•  ฟิสิกส์
•  เทคโนโลยีสารสนเทศ
•  คณิตศาสตร์
•  การพยาบาล
•  วิศวกรรมศาสตร์
•  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
•  วิทยาการคอมพิวเตอร์

เรียกได้ว่า BS Degree เป็นการเน้นให้นักศึกษาเรียนทฤษฎีและปฏิบัติที่ลงลึกในรายวิชาของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์และความเข้าใจในรายละเอียด ซึ่งใช้เวลาเรียนประมาณ 3 – 5 ปี

BA Degree

BA Degree ย่อมาจาก Bachelor of Arts ที่หมายถึง ศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยสาขาวิชาส่วนใหญ่ในสาขามนุษยศาสตร์ เช่น

•  มานุษยวิทยา
•  ประวัติศาสตร์ศิลปะ
•  ภาษาอังกฤษ
•  ภาษาสมัยใหม่
•  ภาษาต่างประเทศ
•  ประวัติขององค์กร
•  ปรัชญา
•  สังคมวิทยา
•  ศิลปะดนตรี
•  การสื่อสาร

ดังนั้น ศิลปศาสตรบัณฑิตจึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะความรู้ต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร การเขียน เป็นต้น ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 – 4 ปี

ความเหมือนและความแตกต่าง BS Degree และ BA Degree

นักศึกษาทั้ง 2 Degree จะต้องได้เรียนอย่างน้อย 120 หน่วยกิต เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะจริง ๆ แล้ว การเรียนทั้ง 2 แบบ คือ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงองค์ความรู้ที่จะได้รับ

โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง เพราะแต่ละแบบก็มีแนวทางการพัฒนาตนและเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกัน สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้เช่นเดียวกัน 

สรุป

bachelor degree คือ ปริญญาใบแรก

Bachelor Degree คือ ปริญญาใบแรกที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนจากมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรและคณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย หรือเรียนต่อในต่างประเทศ น้อง ๆ ก็ควรจะเลือกลงเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและถนัด แต่ถ้าสนใจที่จะเรียนต่อในต่างประเทศก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดี หรืออาจจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนในการเรียนต่อก็ได้

หากสนใจจะเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศสามารถมาใช้บริการเอเจนซี่ ของ Gent โดยพี่ๆในเอเจนซี่จะช่วยดูแลขั้นตอนการสมัครวีซ่า และการเตรียมเอกสารทุกขั้นตอนในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องๆจะเข้าไปเรียน หากน้องๆสนใจจะไปเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศในโครงการของพวกเรา สามารถติดต่อทาง Gent ได้ที่ เบอร์โทร (+66) 088 884 5004 หรือแอดไลน์ @gentedutainment ตลอด 24 ชม.