เรียนต่ออังกฤษเตรียมตัวอย่างไร ในการเป็นนักเรียนอังกฤษได้อย่างเต็มตัว

เรียนต่ออังกฤษเตรียมตัวอย่างไร

การไปเรียนต่ออังกฤษ คือโอกาสที่ดีของน้อง ๆ หลายคน ที่จะได้ไปเรียนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานและได้รับการรองรับ ได้รับการฝึกฝนกับคนอังกฤษ แบบตัวต่อตัว เพื่อพัฒนาศักยภาพการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างชำนาญ สำหรับประยุกต์การทำงานภายในอนาคตข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังเป็น นักเรียนมัธยม นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือน้องที่มีความสนใจเรียนภาษาที่อังกฤษโดยเฉพาะ พี่ ๆ จาก Gent จะมาแนะนำการเตรียมตัวเรียนต่ออังกฤษตั้งแต่ต้นจนจบภายในบทความนี้กัน

รวมสิ่งที่ควรรู้สำหรับการเรียนต่ออังกฤษ ทุกรูปแบบ

สิ่งสำคัญสำหรับน้อง ๆ ที่อยากจะไปเรียนต่ออังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร หรือ UK อันดับแรกคือ การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศเจ้าของภาษาที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และต้นแบบการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คน มีลักษณะแตกต่างไปตามภูมิภาค โดยทาง Gent เองจึงอยากแนะนำการเตรียมความพร้อมของน้อง ๆ ที่อยากไปเรียนต่ออังกฤษให้เหมาะสมก่อน

ทำไมหลายคนถึงอยากเรียนต่ออังกฤษที่ต่างประเทศ

เนื่องจากการเรียนต่ออังกฤษในแต่ละภาคพื้นที่ มีพื้นฐานการดำรงวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน จึงทำให้น้อง ๆ ที่เริ่มต้นเป็นนักเรียนอังกฤษในเมืองต่าง ๆ มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากการเรียนต่ออังกฤษคือประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเอง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ระบบการศึกษาเรียนต่ออังกฤษ

ด้วยความที่ประเทศอังกฤษ มีระบบการเรียนการสอนที่เป็นรากฐานตัวอย่างที่ดีแก่ทั่วทั้งโลก ทำให้หลาย ๆ ประเทศได้นำระบบการศึกษาของอังกฤษ ไปประยุกต์กับการสอนแก่ โรงเรียน และมหาลัยต่างประเทศ ดังนั้นการเรียนต่ออังกฤษ จึงเป็นตัวเลือกประเทศอันดับต้น ๆ ที่ควรไปเรียนสูง เพราะมีหลักสูตรการสอนที่มีคุณภาพ พร้อมช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ดี พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอีกด้วย

ได้พบเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย

น้อง ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยม ปริญญาตรี หรือปริญญาโทนั้น จะได้ซึมซับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอังกฤษแต่ละภาครัฐที่แตกต่างกันออกไป ทำให้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ พร้อมเข้าใจภูมิฐานชีวิตผู้คนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

ทำงานและเรียนพร้อมกันได้

หากเป็นน้อง ๆ ที่กำลังกำลังเรียนภาษาที่อังกฤษจะไม่สามารถทำงาน Part-Time กับเรียนไปพร้อมกันได้ แต่ถ้าเป็นนักศึกษาเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ หรือบัณฑิตที่กำลังศึกษาปริญญาโทอังกฤษจะสามารถทำงาน Part-Time ได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การเรียนต่อที่อังกฤษ คนนิยมเรียนอะไรบ้าง

การเรียนต่อที่อังกฤษ คนนิยมเรียนอะไร

โดยทั่วไป น้อง ๆ ส่วนใหญ่ที่เรียนต่ออังกฤษ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ

น้อง ๆ กลุ่มนี้ จะมีจุดประสงค์ในการฝึกภาษาที่อังกฤษในประเทศอังกฤษโดยเฉพาะ เนื่องจากพวกเขาต้องการฝึกฝนทักษะการพูดเป็นหลัก พร้อมเพิ่มทักษะความมั่นใจในการพูดกับคนต่างชาติหรือคนในอังกฤษโดยเฉพาะ พร้อมนำทักษะภาษาอังกฤษนี้ไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลาเรียนภาษาที่อังกฤษจะอยู่ที่ 1-11 เดือน

2. เรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

นักเรียนที่ศึกษามัธยมเรียนต่ออังกฤษ จัดเป็นกลุ่มที่ผู้ปกครองนิยมให้น้อง ๆ ไปปูพื้นฐานวิชาการตั้งแต่ในวัยรุ่น และเพื่อฝึกทักษะการพูด การเขียน การอ่าน และการฟังภาษาอังกฤษฉบับวิชาการแบบเบื้องต้น เพื่อพัฒนา 4 ทักษะในการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในอนาคต ระยะเวลาการเรียนต่ออังกฤษในระดับชั้นมัธยมจะอยู่ที่ 7 ปี

3. เรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ

น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือจบการศึกษาวุฒิมัธยมปลาย มีความสนใจอยากจะเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับหลักสูตรนานาชาติโดยเฉพาะ ระยะเวลาเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ 3 ปี

4. เรียนปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ

บัณฑิตที่มีความสนใจการศึกษาเรียนต่ออังกฤษในสาขาวิชาเฉพาะทาง มุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและภาคปฎิบัติแบบเข้มข้น ระยะเวลาเรียนต่ออังกฤษในระดับปริญญาโทจะอยู่ที่ 1 ปีเท่านั้น

อยากเรียนต่ออังกฤษที่ UK ควรเตรียมตัวอย่างไร

เรียนต่ออังกฤษที่ UK ควรเตรียมตัวยังไง

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนต่ออังกฤษ มีอะไรบ้าง

การไปเรียนต่ออังกฤษ จะถูกแบ่งการเตรียมเอกสาร 2 หมวดหมู่หลัก ๆ ได้แก่
เอกสารสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนในระดับมัธยมอังกฤษ มีดังนี้

  • ใบเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมปลายปัจจุบันฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) โดยเกณฑ์ในการรับของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโรงเรียนประจำ อังกฤษที่น้องๆต้องการสมัคร

เอกสารสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อมหาลัยในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทอังกฤษหรือต่างประเทศ มีดังนี้

  • ใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)
  • ใบคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS Academic UKVI
  • เอกสาร Statement of Purpose (SOP) สำหรับการแนะนำตัวเองให้กับทางมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนต่ออังกฤษ
  • ใบจดหมาย Letter of recommendation จากบุคคลที่เคยสอนผู้เรียน สำหรับการแสดงความเชื่อถือการไปเรียนต่ออังกฤษ

เอเจนซี่สำคัญอย่างไรในการเริ่มต้นเรียนต่ออังกฤษใน UK

Gent เป็นเอเจนซี่ที่ให้คำปรึกษาในการไปเรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ ที่ช่วยดูแลตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่ออังกฤษ เพื่อให้น้องๆที่เรียนภาษาที่อังกฤษ จนน้องๆสามารถเรียนจบจากอังกฤษได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยทางพี่ ๆ มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมของน้อง ๆ ก่อนไปเรียนต่ออังกฤษ ดังนี้

ช่วยค้นหาหลักสูตรต่างๆสำหรับการเรียนต่อที่อังกฤษ

พี่ ๆ จากทาง Gent จะช่วยค้นหาหลักสูตรสำหรับการเรียนต่ออังกฤษ ให้เหมาะสมกับตัวตนของผู้เรียนเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่ การหาหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสม และช่วยแนะนำสถาบันที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักเรียนว่าอยากเรียนที่อังกฤษในเมืองไหน รวมถึงแนะนำว่าลักษณะของคนอังกฤษแต่ละที่เป็นอย่างไร

ให้คำปรึกษาในทุกเรื่องสำหรับการเรียนที่ประเทศอังกฤษ

ไม่ว่าจะเป็นคำถามก่อนไปเรียนต่ออังกฤษ หรือช่วงระหว่างศึกษาในต่างประเทศ ทางพี่ ๆ จาก Gent จะเตรียมตัวคอยให้คำปรึกษากับน้อง ๆ อยู่เสมอ

ดููแลเรื่องการสมัครและลงทะเบียนต่างๆในการเรียนต่อที่อังกฤษ

ทางพี่ ๆ ของ Gent จะคอยจัดการลำดับการดำเนินการเอกสารการไปเรียนต่ออังกฤษอย่างมีระเบียบ ครบถ้วน ไม่ตกหล่น พร้อมให้รายละเอียดการสมัครและการลงทะเบียนแบบมีแบบแผน

ช่วยจัดแจงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเรียนต่ออังกฤษ

ทางพี่ ๆ ใน Gent จะคอยสรุปยอดค่าใช้จ่ายการไปเรียนต่ออังกฤษแต่ละงวดแบบคร่าว ๆ ให้กับทางผู้ปกครองแบบชัดเจน ตรงไปตรงมา จะไม่การเพิ่มค่าใช้จ่ายหลังการบริการหลังขายแน่นอน

ดูแลด้วยบุคลากรมืออาชีพประสบการณ์กว่า 10 ปี

ด้วยประสบการณ์ดูแลน้อง ๆ ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ หรืออเมริกา ทาง Gent ได้ให้บริการ ดูแลความเป็นอยู่ของน้อง ๆ ภายใต้โครงการมามากกว่า 10 ปี ดังนั้นแล้ว ทาง Gent สามารถแนะนำหลักสูตรและค้นหาสิ่งที่อยากเรียนได้อย่างตรงตามเป้าหมายของนักเรียน

ค่าครองชีพในการเรียนต่ออังกฤษใน UK

ค่าครองชีพในการเรียนต่ออังกฤษ
ค่าใช้จ่ายการไปเรียนต่ออังกฤษ โดยรวมจะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1.5 – 2 ล้านบาทต่อ 1 ปี ซึ่งมีการแบ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

ค่าที่พัก

ค่าที่พักแบบ หอพัก หรือ พักแบบ Host Family ระหว่างเรียนต่ออังกฤษในคอร์สเรียนภาษาหรือระดับปริญญา ค่าที่พักเฉลี่ยโดยรวม เริ่มต้นราคาอยู่ที่ 20,000 บาท/เดือน เป็นต้นไป

ค่ากิน

ค่าอาหารมื้อเช้า กลาง และเย็นของน้อง ๆ ที่เรียนต่ออังกฤษ อยู่ในราคาเฉลี่ย 7,000-9,000 บาท/เดือน

ค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป-กลับในระหว่างศึกษาเรียนต่ออังกฤษ จะอยู่ในราคาประมาณ 4,000 บาท/เดือน

ค่าเที่ยว

ค่าใช้จ่ายสำหรับไปเที่ยวจะเฉลี่ยอยูที่ 5,000-7,000 บาท/เดือน

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนต่ออังกฤษที่ UK

การไปเรียนที่สหรัฐราชอาณาจักร หรือ UK คือ การศึกษาให้น้อง ๆ เป็นนักเรียนอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ใช้ในการประยุกต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยค่าใช้จ่ายโดยรวมแต่ละระดับการศึกษาเรียนต่ออังกฤษทาง ๆ พี่จากทาง Gent ได้สรุปคร่าว ๆ ไว้แล้ว มีดังนี้

เรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ ค่าใช้จ่าย

เรียนมัธยมที่อังกฤษ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 1.5 – 2 ล้านบาท/ปี โดยที่อังกฤษในระดับมัธยมจะแบ่งภาคเรียนเป็น 3 เทอม ได้แก่ ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Term), ฤดูใบใบผลิ (Spring Term) และภาคฤดูร้อน (Summer Term)

เรียนปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ ค่าใช้จ่าย

เรียนปริญญาตรีอังกฤษ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 1-1.5 ล้านต่อปี โดยราคาเรียนต่ออังกฤษระดับปริญญาตรีขึ้นอยู่กับคอร์สเรียนและมหาวิทยาลัยที่เลือก รวมถึงที่พักและค่าครองชีพในแต่ละเมืองด้วย

เรียนต่อปริญญาตรีโทในประเทศอังกฤษ ค่าใช้จ่าย

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษค่าใช้จ่ายจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1-2 ล้านบาท/ปี โดยราคาที่ประมาณไว้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย และเมืองที่น้อง ๆ เรียนต่ออังกฤษเลือกไว้

เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ ค่าใช้จ่าย

เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นประมาณ 120,000 บาท/เดือน โดยราคานี้ขึ้นอยู่กับสถาบันที่น้อง ๆ จะไปฝึกภาษาเรียนต่ออังกฤษอีกที

รีวิวชีวิตในการเรียนต่ออังกฤษ

ชีวิตของน้อง ๆ ที่เรียนภาษาที่อังกฤษในฐานะนักเรียนนานาชาติ จัดเป็นการเรียนกับเจ้าของภาษาแบบเข้มข้น พร้อมมีหลักสูตรหลักหลายตัวเลือก ดังนั้นแล้วการเรียนต่ออังกฤษจึงถือว่าตอบโจทย์ให้กับเด็กไทยเป็นอย่างมาก ด้วยประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ได้รวบรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย พร้อมเป็นประเทศที่เปิดคนต่างชาติมาอยู่ร่วมใช้ชีวิตได้อย่างกลมกลืน

หากเรียนต่อที่อังกฤษ จะสามารถทํางานได้ไหม ?

น้อง ๆ เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะศึกษาเรียนต่ออังกฤษนั้น สามารถทำงานแบบ Part-Time ได้ในเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น

สรุป

สรุปการเรียนต่ออังกฤษ

หากมีข้อสงสัยการเรียนเรียนต่ออังกฤษ ในระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือฝึกเรียนภาษา น้อง ๆ สามารถติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน Gent เพื่่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศได้ที่ Gent Study Abroad 062-656-5996 หรือแอด Line @gentedutainment ตลอด 24 ชม.