เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ (Bachelors Degrees in United Kingdom)

เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ (Bachelors Degrees in United Kingdom)

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ ถือเป็นประสบการณ์การเรียนอังกฤษกับดินแดนเจ้าของภาษาระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ผู้คนในประเทศที่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ และวัฒนธรรมอันดีงามที่ถูกปลูกฝังจนเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทั่วโลกต่างยอมรับกัน ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเรียนนานาชาติต่างให้ความสนใจกับการเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ และต่อปอโทเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษถือเป็นด่านสำคัญของชีวิตนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาในดินแดนผู้ดีอังกฤษในการใช้เป็นใบเบิกเส้นทางเข้าสู่วงการทำงานบริษัทระดับชั้นนำทั่วประเทศในอนาคตอีกด้วย 

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ

เตรียมตัวเรียนปริญญาตรีอังกฤษอย่างไร ต้องรู้อะไรบ้าง

หากน้องๆสนใจจะเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษแต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทางพี่ๆของ Gent จะมาช่วยอธิบายการเตรียมเอกสารปริญญาตรีอังกฤษแบบเบื้องต้นว่า ขั้นตอนการไปเรียนอังกฤษเตรียมอะไรบ้าง เพื่อให้น้องๆสามารถไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษได้อย่างราบรื่น หากสนใจกระบวนการเตรียมตัวไปเรียนปริญญาตรีต่างประเทศตรงส่วนไหน อย่าลังเลที่ถาม สามารถปรึกษา Gent ได้เสมอเลย

สาขาและมหาวิทยาลัยที่สนใจจะเรียน ของปริญญาตรีที่อังกฤษ

สาขาและมหาวิทยาลัยที่น้องๆสนใจจะเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ ทางพี่ๆ Gent จะมาแนะนำสาขาการเรียนที่จบไปแล้วรับรองมีงานทำแน่นอน โดยสาขายอดฮิตมีทั้งหมด 8 สาขาด้วยกัน

 • Business and Management
 • Marketing / Marketing Communication
 • Accounting and Finance
 • Arts and Design
 • Fashion and Branding
 • Engineering / Pilot Engineering
 • Data Analytics / Business Analytics
 • Sport Science

เกรดเฉลี่ยจากมัธยม GPA

น้องๆคนไหนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และอยากจะเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ พี่ๆขอเสนอหลักสูตร Foundation Course สำหรับนักเรียนนานาชาติ 6-9 เดือน หรือประมาณ 2-3 เทอม ที่จะช่วยปรับพื้นฐานความรู้และพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่จะเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษโดยเฉพาะ และหลักสูตรนี้เน้นการสอนตามกลุ่มวิชาที่น้องๆสนใจจะไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษที่สามารถเรียนจบภายใน 3 ปีภายหลัง เงื่อนไขการเรียนภายใต้หลักสูตร Foundation หลักๆนั้นจะต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 ขึ้นไป ทั้งนี้เกณฑ์ในการรับขึ้นอยู่กับสาขาและมหาวิทยาลัยที่น้องๆต้องการจะเข้าเรียน

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไปเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

สำหรับเอกสารที่น้องๆต้องเตรียมตัวยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยสำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษนั้น มีทั้งหมด 4 เอกสารหลักๆได้แก่

 1. ผลการเรียนตอนมัธยมปลาย (Transcript)
  ผลการเรียนตอนที่น้องๆเรียนมัธยมปลาย โดยเอกสารต้องออกโดยสถาบันการศึกษาและเป็นภาษาอังกฤษ
 2. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS Academic UKVI
  ใบคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนจะไปศึกษาเรียนปตรีต่างประเทศกำหนด โดยน้องๆต้องสอบแบบ IELTS Academic UKVI
 3. Statement of Purpose หรือ SOP
  เอกสารฉบับย่อในการแนะนำตัวเองเพื่อนำเสนอกับทางมหาลัยในการประกอบการตัดสินใจเลือกผู้เรียนเข้ามาเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ ความยาวประมาณ 1-2 หน้า A4
 4. Letter of recommendation
  จดหมายที่สะท้อนความเชื่อถือในตัวเราจากคุณครูที่เคยสอนน้องๆที่จะเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ ค่าใช้จ่าย ราคาเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษเรื่มต้นอยู่ที่ 1.2 ล้านบาทขึ้นไป โดยค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมราคาค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับของน้อง แต่เป็นรายจ่ายที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าวีซ่าและค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคอร์สและมหาวิทยาลัยที่น้องๆเลือกเรียน

เมืองประเทศอังกฤษ

FAQs คำถามที่ถูกถามบ่อยสำหรับคนไปเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เกรดไม่ถึงเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษได้ไหม

ในกรณีที่น้องๆ ม.5 และ ม.6 สนใจไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษแต่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามที่กำหนด ไม่ต้องตกใจไป เพราะพี่ๆของ Gent เตรียมปูเส้นทางให้น้องๆไปเรียนต่อปริญญาอังกฤษด้วยหลักสูตร Foundation Course ที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ในคณะสาขาที่จะเข้าโดยเฉพาะ เพื่อให้น้องๆเอาใบคะแนนสอบ Foundation ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนี้เพื่อยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษในภายหลัง ระยะการเรียนหลักสูตร Foudation Course มีเวลา 6-9 เดือน แบ่งออกเป็น 2-3 เทอม

จบม.5 ไปเรียน Foundation ได้ไหม?

ถ้าน้องๆที่พึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 5 นั้นอยากเรียนอังกฤษที่อังกฤษนั้น สามารถเรียน หลักสูตร Foundation Course ได้เลย สำหรับการปูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • จบระดับมัธยมปีที่ 5 มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • อายุ 16.5 ปีขึ้นไปสำหรับการสมัครเข้าหลักสูตร Foundation course
 • คะแนนสอบ IELTS ต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 4.5 ขึ้นไป โดยทุกพาร์ทของการสอบ IELTS ทั้งการเขียน การอ่าน และการฟังต้องมีคะแนนทุกส่วน 4.0 เป็นต้นไป

มีวุฒิ GED ไปเรียนปริญญาตรีได้ไหม?

ได้แน่นอนเพราะ วุฒิ GED (General Educational Development) เป็นวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมปลาย และเป็นวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันศึกษาการเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศได้ทุกทั่วโลก โดยน้องๆต้องทำคะแนน GED อย่างน้อย 600 คะแนนเป็นต้นไป

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษมีทุนไหม?

เรียนอังกฤษทำอะไรบ้าง แล้วมีทุนสำหรับการไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษไหม? ทาง Gent ได้แนะนำทุนดีๆถายใต้โครงการมหาวิทยาลัยอังกฤษต่างๆให้น้องๆกัน

 • University of Hertfordshire : ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 4,000 ปอนด์
 • University of York : ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับคอร์ส Foundation สูงสุด 4,000 ปอนด์
 • Newcastle University : ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับคอร์ส Foundation 5,000 - 10,000 ปอนด์
 • University of Essex : ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับคอร์ส Foundation สูงสุด 3,000 ปอนด์
  นอกจากนี้ ในแต่ละสถาบันยังมีทุนให้นักเรียนต่างชาติมากมาย หากน้องๆสนใจที่จะไปเรียนต่อสถาบันไหน สามารถติดต่อพี่ๆ Gent ได้เลย

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษทำงานได้ไหม?

ในช่วงเรียนปริญญาตรีอยู่ สามารถทำได้โดยเงื่อนไขการทำงานนั้น น้องๆต้องมีวีซ่านักเรียนระยะยาวที่สามารถทำงานระหว่างภาคเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ โดยแบ่งภาคระยะเวลาการทำงานเป็น 2 แบบคือ

 • ทำในช่วงเปิดภาคเรียน สามารถทำได้สูงสุดถึง 20 ชม./สัปดาห์
 • ทำในช่วงปิดภาคเรียน สามารถทำได้สูงสุดถึง 40 ชม./สัปดาห์

เรียนจบปริญญาตรีที่อังกฤษแล้วทำงานต่อได้ไหม?

น้องๆที่จบการศึกษาเรียนปริญญาตรีสามารถงานได้ โดยทำการเปลี่ยนวีซ่านักเรียนระยะยาว เป็น Post Graduate Work Visa

ข้อสรุป

การเรียนอังกฤษดีอย่างไร ทำไมผู้ปกครองส่วนใหญ่ถึงส่งน้องๆไปเรียนปริญญาตรีอังกฤษหลังจบวุฒิม.5-6 กันซักส่วนใหญ่ เพราะการไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษนอกจากจะเป็นประเทศเจ้าของภาษาสากล ยังเป็นประเทศมีการศึกษาที่ดีที่สุด เหมาะสมแก่นักเรียนต่างชาติทั่วโลก เพราะการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในอังกฤษเป็นการันตีคุณภาพของน้องๆที่เรียนจบมา เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นที่หมายปองการเข้าทำงานบริษัทและองค์กรระดับประเทศต่างๆในอนาคตได้เป็นอย่างดี

นอกจากการเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษจะช่วยเพิ่มศักยภาพพื้นฐานภาษาอังกฤษแล้ว น้องๆยังจะได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาชั้นนำที่เป็นต้นแบบของการศึกษาทั่วโลกอีกด้วย ดังนั้นการเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษถือเป็นโอกาสทองที่น้องๆจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และจบออกมาเป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย

ดังนั้นหากสนใจจะเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษสามารถมาใช้บริการเอเจนซี่ ของ Gent โดยพี่ๆในเอเจนซี่จะช่วยดูแลขั้นตอนการสมัครวีซ่า และการเตรียมเอกสารทุกขั้นตอนในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยอังกฤษที่น้องๆจะเข้าไปเรียน หากน้องๆสนใจจะไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษในโครงการของพวกเรา สามารถติดต่อทาง Gent ได้ที่ เบอร์โทร (+66) 088 884 5004 หรือแอดไลน์ @gentedutainment ตลอด 24 ชม.

หากน้อง ๆ คนใดสนใจเรียนต่อประเทศอื่น ๆ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่นี่เลย

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกา