แนะนำ 10 อันดับ มหาลัยในอังกฤษ สำหรับคนเรียนต่อปริญญาตรี

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม สำหรับไปเรียนต่อปริญญาตรีในอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่มีมหาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงหลากหลายสาขาวิชาสำหรับเรียนต่อปริญญาตรี โดยมหาลัยที่อังกฤษมีหลากหลายศาสตร์ แล้วยังเป็นจุดหมายของการเลือกเรียนต่อของนักศึกษานานาชาติ เพราะการเรียนต่อระดับปริญญาตรีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันทั้งสิ้น ใครหลาย ๆ คน มองหาสถานศึกษาชั้นนำอย่างมหาลัยดังในอังกฤษ เพื่อเรียนต่อตามความถนัดของตนเอง หรือในสาขาวิชาที่ชื่นชอบ โดยจุดมุ่งหมายด้านการเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษเป็นอันดับต้นๆ ของนักศึกษาทั่วโลกเลยก็ว่าได้ และส่วนสำคัญอย่างระบบการศึกษาของอังกฤษ ถือว่าเป็นต้นแบบของระบบการศึกษามาอย่างยาวนาน

วันนี้เราจะมาแนะนำ 10 อันดับมหาลัยชื่อดังในอังกฤษ เรียงลำดับยอดนิยมอ้างอิงจากผลการจัดอันดับของมหาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษจาก Mastersportal


1. University of Oxford

มหาวิทยาลัย Oxford มหาลัยชั้นนำของอังกฤษ

มหาลัยในอังกฤษอย่าง University of Oxford ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมายาวนานและมีความเก่าแก่ที่สุด นับได้ว่าเป็นต้นแบบของระบบการศึกษาอุดมศึกษาของมหาลัยประเทศอังกฤษ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมีหลากหลายศาสตร์และสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ กฎหมาย ฯลฯ มหาลัยแห่งนี้นับว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักศึกษาทั่วโลก มีอัตราการแข่งขันสูงทั้งในการสอบเข้า และการเรียนการสอน ถือว่าเป็นมหาลัยในลอนดอนที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาลัยที่ดีที่สุดจากทั่วโลกและมีคุณภาพด้านระบบการศึกษา และคุณภาพงานวิจัยด้วย


2. University of Cambridge

University of Cambridge มหาลัยเก่าแก่อันดับต้น ๆ

University of Cambridge เป็นมหาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ อีกแห่งหนึ่ง แล้วยังเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่เปิดสอนมายาวนานมากกว่า 800 ปี มีคุณภาพทางด้านงานวิจัย และมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก Cambridge เป็นมหาวิทยาลัยดังในอังกฤษที่มีวิทยาลัยมากถึง 31 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้เข้าศึกษาต่อที่เพิ่มมากขึ้น แต่ละวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา และการบริหารงานที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนด้วย จำเป็นต้องพิจารณาเลือกวิทยาลัยเรียนต่ออังกฤษที่มีความเหมาะสมกับตนเองเช่นกัน


3. Imperial College London

Imperial College London มหาลัยวิจัยเด่น ใจกลางลอนดอน ขอบคุณรูปภาพจาก CNN

Imperial College London เป็นมหาลัยชื่อดังในอังกฤษอีกแห่งหนึ่ง แล้วยังถือว่าเป็นมหาลัยในอังกฤษชั้นนำอันดับดีที่สุด โดยมหาลัยแห่งนี้มีจุดเด่นทางด้านผลงานการวิจัย ได้รับรางวัลโนเบล รวมทั้งรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวนมาก มีหลักสูตรที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นมหาลัยที่มีระบบการศึกษาที่ดี ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้มีความต้องการตลาดแรงงานของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากที่นี่สูง


4. University College London (UCL)

University College London

University College London (UCL) จัดเป็นมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัย น่าสนใจเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ แล้วยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ลอนดอน ตั้งใจอยู่กลางเมือง มีสภาพแวดล้อมที่ดี การเดินทางสะดวก มีวัฒนธรรมหลากหลาย มีการเปิดสอนหลายสาขาวิชาได้แก่ แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์และวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมความรู้จากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันอีกด้วย ทำให้นักศึกษามีการเรียนที่มีแนวคิดใหม่ ๆ มีมุมมองการศึกษาที่แตกต่างออกไป


5. The University of Edinburgh

The University of Edinburgh มหาวิทยาลัยเก่าแก่ อยู่แถบสกอตแลนด์

The University of Edinburgh ถือได้ว่าเป็นมหาลัยชื่อดังในอังกฤษที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังศูนย์กลางทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของสกอตแลนด์ ด้านการเปิดสอนมีทั้งหมด 22 คณะ มีจุดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งการค้นพบนวัตกรรมด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีภาควิชาวรรณกรรมที่มีความเก่าแก่มาอย่างยาวนาน มากไปกว่านั้นยังได้รับความนิยมด้านมนุษยศาสตร์ที่มีอัตราคะแนนสูง รวมไปถึงยังเป็นมหาลัยในอังกฤษแห่งแรกที่เปิดสอนภาควิชาปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยก็ว่าได้


6. King’s College London

King's College London มหาลัยวิจัย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

King’s College London ตั้งอยู่ใจกลางลอนดอน จัดเป็นมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง มหาลัยแห่งนี้ มุ่งเน้นการคุณภาพการทำงานวิจัยแบบเข้มข้น จึงเป็นศูนย์กลางของการทำวิจัย รวมไปถึงยังเป็นศูนย์กลางด้านเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และด้านสาธารณสุขศาสตร์ มีศูนย์วิจัยด้านการแพทย์ถึง 6 แห่งเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นมหาลัยดังอังกฤษที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาอื่นทั่วโลกถึง 150 แห่ง มีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับนักศึกษานานาชาติ จึงเป็นมหาลัยลอนดอนที่ได้รับความนิยมของนักศึกษาต่างชาติ เพราะมีการเรียนภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนในการเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษา


7. University of Manchester

University of Manchester มหาลัยชื่อดัง วิชาการเด่น วิจัยเยี่ยม

University of Manchester ตั้งอยู่เมือง Manchester  โดยเป็นหนึ่งมหาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร มีสาขาที่โดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง มานุษยวิทยาสังคม พยาบาลศาสตร์ เป็นต้น มหาลัยดังอังกฤษนี้มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการและการวิจัยที่ยอดเยี่ยมติดอันดับ นอกจากนี้ยังเป็นมหาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อปริญญาตรีประเทศอังกฤษ  มีการจัดสวัสดิการดูแลนักศึกษาอย่างเต็มที่ มีการช่วยเหลือทางการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา


8. University of Bristol

University of Bristol มหาวิทยาลัยวิจัย ได้รับการยอมรับนานาชาติ

University of Bristol ถือว่าเป็นมหาลัยในอังกฤษที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติด้านการศึกษาระดับโลก โดยBristol จะมีชื่อเสียงด้าน แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษาต่างชาติทั่วโลก จัดเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเลยก็ได้ มีนักศึกษา นักวิชาการจากทั่วทุกมุมโลก มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มากไปกว่านั้นยังมีการเรียนการสอนแบบควบคู่ซึ่งจะได้รับปริญญาถึง 2 ใบจากการจบการศึกษา ซึ่งมหาลัยวิทยาลัย Bristol มีศักยภาพด้านการวิจัยมีนวัตกรรมในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ทั้งปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น


9. University of Glasgow

มหาวิทยาลัย Glasgow เน้นคุณภาพงานวิจัย ศูนย์รวมนักศึกต่างชาติ

University of Glasgow นับว่าเป็นมหาลัยที่มีการก่อตั้งมายาวนานอีกแห่งหนึ่ง มหาลัยในอังกฤษแห่งนี้มุ่งเน้นงานวิจัย มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสูง รวมทั้งยังเป็นมหาลัยนานาชาติ มีนักศึกษาจาก 140 ประเทศ นักศึกษาเลือกเข้าเรียนต่อหลักสูตรกว่า 600 หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาลัย อีกทั้งยังได้สามารถให้การดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา บริการสนับสนุนนักศึกษาในหลายด้าน มีอัตราการจ้างงานหลังสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี มั่นใจได้ว่าจบแล้วมีความพร้อมในการทำงานได้ทันทีนั่นเอง


10. University of Birmingham

มหาวิทยาลัย Birmingham มหาลัยขนาดใหญ่ ชั้นนำระดับโลก

University of Birmingham  เป็นหนึ่งมหาลัยในอังกฤษ ที่มีขนาดใหญ่ มีนักศึกษาจากทั่วทุกประเทศ โดยมหาลัยแห่งนี้จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รวมทั้งได้รับการยอมรับในสาขาต่าง ๆ เช่นกัน สำหรับการวิจัยก็มีความโดดเด่น ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรจำนวนมาก มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับพื้นฐานสำหรับการเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยที่มีความหลากหลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นสาขาการพัฒนาและการเมืองระหว่างประเทศ รวมไปถึงสาขาการพยาบาลด้านสุขภาพจิตด้วย


ข้อดีของการไปเรียนต่อมหาลัยในอังกฤษ

การเลือกเรียนต่ออังกฤษมหาลัยไหนดี เลือกเรียนต่อปริญญาตรีประเทศอังกฤษดีไหม เรามาดูข้อดีของการไปเรียนต่อมหาลัยในอังกฤษกันดีกว่าว่าข้อดีอะไรที่ช่วยเราเลือกเรียนต่ออย่างมีเป้าหมาย

1. ได้เข้าศึกษาในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด

มหาลัยในอังกฤษ นับว่าเป็นสถานศึกษาที่มีระบบการศึกษาต้นกำเนิดและดีที่สุด รวมทั้งมีสาขาวิชาที่เปิดมายาวนาน มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ ถือว่าการเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษคุ้มค่าในการตัดสินใจ เพื่อเลือกสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด

2.มีการพัฒนาทักษะทางภาษาดีขึ้น

ตั้งแต่การเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน จะต้องมีการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนในทุกวัน ทำให้เรามีการพัฒนาทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น มีความเข้าใจในการใช้ภาษามากขึ้นด้วย

3.ได้รับความรู้ และมีประสบการณ์ในทางสาขาวิชาที่ศึกษาต่อระดับดี

การตัดสินใจเลือกเรียนต่อมหาลัยในอังกฤษ เกือบทุกสถาบันถูกจัดอันดับยอดนิยม มีการเรียนการสอน และการวิจัยที่ดีเยี่ยม ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนจะต้องได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาได้อย่างเต็มที่แน่นอน

4.มีการพัฒนาการปรับตัวการเข้าสังคม ทำความรู้จักกับเพื่อนนานาชาติ

มหาลัยในอังกฤษ นับได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเลือกเรียนต่อของนานาชาติ ทำให้คนหลากหลายประเทศและแตกต่างวัฒนธรรม ทำให้เราต้องมีการรู้จักปรับตัว มีวิธีการเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และเตรียมพร้อมการทำงาน

5.ได้พัฒนากระบวนการคิดใหม่ ๆ

เลี่ยงไม่ได้ว่าสังคมที่มีผู้คนมาจากทั่วทุกมุมโลก มีวัฒนธรรม มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทำให้เราได้เรียนรู้การคิดนอกกรอบ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองมีการพัฒนาตนเองไปทางที่ดีขึ้น ทำให้ได้รับโอกาสดีในหลายๆ ด้าน


อยากไปเรียนต่อปริญญาตรีประเทศอังกฤษ ทำอย่างไร

อยากเรียนต่อมหาลัยในอังกฤษ สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 หรือเทียบเท่า และสนใจที่จะไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ ด้วยหลักสูตรระบบการศึกษาของอังกฤษจะต้องจบการศึกษาที่ Year 13 แต่สำหรับประเทศไทยมีเพียงแค่ม.6 หรือ Year 12 เท่านั้น

จึงมีการมีหลักสูตรปรับวุฒิการศึกษาให้เพียงพอต่อการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มีการเตรียมความพร้อมทั้งภาษาอังกฤษและวิชาการในการเข้าเรียนปริญญาตรี ซึ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง 3 ปี

ทำให้การเรียนหลักสูตรปรับวุฒิการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ไม่เสียเวลาเพิ่มเติมใด ๆ จึงเป็นที่นิยมของที่จะเลือกไปเรียนต่อปริญญาตรีประเทศอังกฤษ  แต่ถ้าหากมีเกรดเฉลี่ยดี มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถเรียนหลักสูตร International Year One Programs เพียง 9 เดือน ก็เข้าเรียนต่อปริญญาตรีในมหาลัยปีที่ 2 เลย หากน้อง ๆ มีความสนใจก็สามารถเข้ามาปรึกษาการเรียนต่อระดับปริญญาตรีประเทศอังกฤษ กับ Gent Study Abroad ได้เลย


สรุปเกี่ยวกับมหาลัยในอังกฤษ

มหาลัยในอังกฤษ เกือบจะทุกแห่งเป็นมหาลัยที่มีระบบการศึกษาที่ดี มีชื่อเสียงในสาขาวิชาต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ทำให้เราสามารถเลือกแล้วพิจารณาต่อได้ว่าจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแห่งไหน ตามจุดเด่นของสาขาวิชาที่จะเลือกเรียน โดยมหาลัยในอังกฤษค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ถือว่าคุ้มค่าต่อการเลือกเรียนต่อ แล้วยังมีทุนการศึกษาจำนวนมากให้กับนักศึกษาต่างชาติเช่นกัน ถ้ายังต้องการข้อมูลตัดสินใจ Gent Study Abroad เรายินดีให้บริการแนะนำมาปรึกษาเลยได้เลยค่ะ สนใจ ติดต่อ 062-656-5996 หรือแอดไลน์ @gentedutainment