Category: เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์

ทำไมคนไทยนิยมไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์?

ในปัจจุบันหนึ่งในประเทศที่ผู้ปกครองมักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ด้วยหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนที่ใจดี สภาพแวดล้อม ระยะทางที […]