เปิดทางเลือกใหม่! เรียนจบมัธยมต่างประเทศได้ภายใน 1 ปี ทำได้จริงหรือ?

เรียนมัธยมต่างประเทศจบได้ใน 1 ปี ทำได้จริงหรือ?

ขอแนะนำทางเลือกสำหรับน้องๆ ที่อยากไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ แล้วเรียนจบภายใน 1 ปี 

ในปัจจุบัน มีน้องๆ หลายคนที่ไม่อยากเรียนอยู่ในระบบการศึกษา หรืออาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศและไม่อยากกลับเข้าไปเรียนในระบบการศึกษา หรือแม้แต่อาจจะมีเกรดที่ไม่ดีนัก และกำลังมองหาทางเลือกในการเรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาในระดับมัธยม น้องๆ หลายคนอาจจะเลือกที่จะไปสอบ GED ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษานอกระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การจบด้วยวุฒิ GED เพื่อนำไปใช้สมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็อาจจะมีข้อจำกัด โดยบางสถาบันอาจจะรับ GED แต่อาจจะมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำ หรือบางสถาบันอาจจะไม่รับวุฒิ GED เลย นอกจากนั้นการจบด้วยวุฒิ GED ทำให้น้องๆ พลาดในการเรียนในเนื้อหาที่สำคัญในบางวิชา ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญในการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

ทาง GENT มีข้อแนะนำสำหรับน้องๆ ที่อยากไปเรียนในต่างประเทศและสามารถจบได้วุฒิมัธยมศึกษา และสามารถนำมาสมัครใช้ศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน) ซึ่งนั่นก็คือการไปเรียนต่อ Year 12 (NCEA Level 2) ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความสวยงาม ปลอดภัย และที่สำคัญ มีความยืดหยุ่นของระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์นักเรียนที่มีความถนัดและความต้องการในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยน้องๆ จะต้องทำการเก็บหน่วยกิตดังนี้

  1. สะสมหน่วยกิตวิชาทั่วไปให้ครบ 80 หน่วยกิต
  2. ภายใน 80 หน่วยกิตนั้น จะต้องมีอย่างน้อย 10 หน่วยกิตสำหรับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ (Numeracy) และอีก 10 หน่วยกิตที่เกี่ยวข้องกับทักษะภาษาอังกฤษ (Literacy)
  3. หากต้องการให้ทางสถานทูตทำการโอนเกรดให้เป็นระบบ GPA 4.00 เหมือนของประเทศไทย จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนมากกว่า 90 หน่วยกิต

โดยหากน้องๆ สามารถเก็บหน่วยกิตตามเงื่อนไขข้างต้นได้ครบถ้วน น้องๆ ก็จะได้วุฒิที่เรียกว่า NCEA Level 2 ซึ่งเทียบเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

อย่างไรก็ตาม หากน้องๆ ต้องการสมัครเรียนปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ น้องๆ อาจจะต้องเรียน Year 13 เพื่อให้ได้วุฒิ NCEA Level 3 หรืออาจจะเป็นหลักสูตร University Foundation เพื่อนำวุฒิดังกล่าวในการไปสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

โดยสามารถดูรายละเอียดเรื่องหลักสูตรระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์แบบคลิปเต็มได้ที่ลิ้งค์ด้านล้าง

สำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆ ที่ต้องการให้ทาง GENT เป็นผู้ดำเนินการวางแผนการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ตลอดจนการวางแผนการเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศ ทาง GENT ยินดีและพร้อมให้ข้อมูลเบ็ดเสร็จและครบถ้วนสำหรับผู้ปกครองและน้องๆ ทุกคน เพราะ GENT เป็นเพียงไม่กี่เอเจนซี่ชั้นนำในประเทศไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ โดยทาง GENT เป็นเพียงเอเจนซี่จากประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอเจนซี่ยอดเยี่ยมสำหรับระดับมัธยมศึกษา Study and Travel Secondary School Awards ในปี 2022 อีกด้วย