เรียนภาษาที่อเมริกา เตรียมตัวอย่างไร เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างมีความมั่นใจ

เรียนภาษาที่อเมริกา

นอกจากการเรียนภาษาที่อังกฤษ การเรียนภาษาที่อเมริกา จัดเป็นหนึ่งในประเทศควรแก่การไปฝึกภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ด้วยสภาพสังคมหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยในประเทศนั้น มีความหลากหลายทางด้านความคิดที่กว้างขวาง ที่เปิดประสบการณ์ให้น้อง ๆ ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีนี้มาประยุกต์ปรับใช้แนวทางชีวิตได้ในภายหลัง

นอกจากนี้อเมริกาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มาก แต่พื้นที่มีภูมิอากาศที่แตกต่างกันสุดขั้ว ทำให้น้อง ๆ มีตัวเลือกรัฐที่ตัวเองสนใจไปเรียนภาษาที่อเมริกาได้อย่างเสรี อีกทั้งระหว่างเรียนในประเทศอเมริกา น้อง ๆ สามารถไปท่องเที่ยวเพื่อเปิดตากับบรรยากาศในต่างประเทศได้อย่างสนุกสนาน เพราะแต่ละพื้นที่ของอเมริกานั้น มีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และผู้คนในแต่ละรัฐที่แตกต่างกันไป ทำให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้ขนบธรรมเนียมแต่ละพื้นที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ความคิดได้อย่างลงตัว

ดังนั้นหากน้อง ๆ สนใจและอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรียนเรียนภาษาที่อเมริกา ในรัฐแต่ละสถาบันไหนดี? ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? มีหลักสูตรกี่เดือนนั้น ทางพี่ ๆ จาก GENT Edutainment จะมาแนะนำการเตรียมตัวได้ในบทความนี้กัน

เรียนภาษาที่อเมริกา อัพเกรดภาษาอังกฤษทุกด้านของน้อง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การไปเรียนต่ออเมริกา นั้นเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากอเมริกาเป็นประเทศที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอเมริกาให้สิทธิเสรีภาพแก่น้อง ๆ ในการโชว์ความสามารถในการแสดงออกทางด้านความคิด การสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ต่อการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากประเทศอเมริกา เป็นแหล่งรวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็น ชาวอเมริกาแท้ ชาวยุโรป ชาวเอเชีย ชาวตะวันออกกลาง ให้ถูกอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ แม้จะมีทัศนคติการใช้ชีวิตที่แตกต่างก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได้

อีกทั้งการเรียนภาษาที่อเมริกามีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่คุ้มค่า และมีคอร์สการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอับดับต้น ๆ ของโลก นับได้ว่าใครมาเรียนภาษาหรือมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้นคุ้มค่าแก่การมาประอเมริกาแน่นอน  แถมยังได้สำเนียงสไตล์ชาวอเมริกันสุดคลาสสิคติดตัวกับไปด้วย นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าแก่น้อง ๆ ทีเดียว 

คอร์ส เรียนภาษาที่อเมริกา มีกี่ประเภท

คอร์สเรียนภาษาที่อเมริกา

โดยทั่วไป คอร์สเรียนภาษาที่อเมริกาแบ่งออกมาเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

1.General English

หลักสูตร General English เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไป ที่ช่วยปรับพื้นฐานการพูด(Speaking) การฟัง (Listening) และการเขียน (Writing) ของน้อง ๆ ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในอเมริกาได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถนำไปปรับการฝึกฝนในพื้นที่สถานศึกษา ที่ทำงาน และการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งทางคอร์สแบ่งระดับการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อง ๆทั้งหมด 6 ระดับด้วยกัน ได้แก่

 • ระดับที่ 1 Elementary การฝึกเรียนภาษาอังกฤษ อเมริกาแบบเริ่มต้น เป็นการสอนให้น้อง ๆ ฝึกการสนทนาทั่วไป ๆ กับผู้คนในอเมริกาในชีวิตประจำวัน
 • ระดับที่ 2 Pre-Intermediate การฝึกปูพื้นฐานเพื่อให้น้อง ๆ ให้คิดโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและต่อคำศัพท์ที่จะพูดคุยแบบทั่วๆไป 
 • ระดับที่ 3 Intermediate การฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงลึกมากขึ้น โดยมีการใช้คำศัพท์และรูปประโยคที่หลากหลายคำแต่มีความหมายใกล้เคียงกัน
 • ระดับที่ 4 Upper Intermediate การฝึกภาษาอังกฤษระดับสูงมีการใช้คำศัพท์ และระดับการใช้ภาษาไม่ทางการ กึ่งทางการ และแบบทางการ พร้อมกับการวางโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • ระดับที่ 5 Advanced การสนทนาภาษาอังกฤษระดับคล่องแคล่ว สามารถประยุกต์การพูดได้หลากหลายสถานการณ์เพื่อพูดคุยกับบุคคลแต่ละประเภทได้อย่างสุภาพ
 • ระดับที่ 6 Proficient การพูดและสนทนาภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถต่อยอดในการใช้ภาษาในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือการทำงานในต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ

2.Academic English

หลักสูตร  Academic English เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ อเมริกาแบบวิชาการ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนภาษาที่อเมริกาเพื่อเข้าปริญญาตรี โท และทำงานที่อเมริกาในอนาคต โดยคอรส์เรียนนี้จะช่วยปรับพื้นฐานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการ (Academic writing) การปรับใช้คำศัพท์ (Vocabulary) การฟัง (Listening) การวิเคราะห์ (Analysis) และเขียนวิจัย (Thesis) ได้เป็นอย่างดี

เพื่อนำทักษะที่เรียนรู้ ไปเตรียมตัวสอบ IELTS ในยื่นคะแนนสถาบันที่ต้องการไปเรียนภาษาที่อเมริกาต่อในปริญญาตรีและปริญญาโท  

โดยแบ่งระดับหลักสูตรเป็น 4 คอร์สหลักๆได้แก่ 

 • ระดับที่ 1 Upper-Elementary หลักสูตรผสมกับ General English การันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 3.5 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 2 Pre-Intermediate หลักสูตรการันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 4.0 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 3 Intermediate หลักสูตรการันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 5.0 ขึ้นไป
 • ระดับที่ 4 Upper-Intermediate หลักสูตรการันตีการยื่น IELTS ด้วยคะแนน 6.0 ขึ้นไป

3.Business English

หลักสูตร Business English เป็นคอร์สที่เน้นการเรียนฟัง พูด อ่าน และการเขียนสายธุรกิจ เพื่อฝึกผู้เรียนสามารถสนทนาการค้าขาย การตลาด การเจรจา การติดต่อผ่านอีเมลล์ การจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีความชำนาญ 

โดยคอรส์นี้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีคะแนน IELTS ระดับสูง เพื่อศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ อเมริกาในระดับมหาวิทยาลัย และจบมาทำงานทางด้านนี้ได้ในระดับมืออาชีพ ยกตัวอย่างเช่น นักธุรกิจ(Businessman) นักการตลาด (Marketing)  และเลขานุการ (Secretary) เป็นต้น

เรียนภาษาที่อเมริกา ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่

ระยะการเรียนภาษาที่อเมริกาแบบ General English , Academic English และ Business English ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นเรียนภาษาที่อเมริกา 3 เดือน , 6 เดือน และ 1 ปี โดยระยะของคอร์สที่เรียนอยู่นั้น ขึ้นอยู่กับน้อง ๆ เลือกระยะเพื่อจุดประสงค์ของตัวเองอีกเช่นกัน

โดยการเลือกระยะเวลาเรียนแต่ละคอร์สนั้น น้อง ๆ ควรตั้งเป้าหมายการเรียนภาษาที่อเมริกาเพื่อจุดประสงค์อะไรดังต่อไปนี้

 1. เรียนภาษาอังกฤษ อเมริกาเพื่อพัฒนาทักษะการพูด บุคลิก และการใช้ชีวิตต่างประเทศ 
 2. การเรียนภาษาที่อเมริกาเพื่อนำภาษาอังกฤษของตนเองสอบใบ TOEFL หรือ IELTS เพื่อนำผลสอบคะแนนนี้ไปยื่นศึกษาต่อมหาวิทยาลัย หรือองค์ในอเมริกาหรือต่างประเทศ
 3. เพื่อนำทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเพิ่มความก้าวหน้าทางสายอาชีพที่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น
 4. มาเรียนภาษาอังกฤษ อเมริกาเพราะอยากไปใช้ชีวิตและซึมซับวัฒนธรรม ประวัติศาตร์ ทัศนคติที่ดี มาเป็นประสบการณ์ระหว่างอยู่ในประเทศอเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง

ค่าใช้จ่ายสำหรับการไปเรียนภาษาที่อเมริกา มีดังต่อไปนี้

 1. ค่าที่พักอาศัย (Accommodation Fee) เริ่มต้นอยู่ตกประมาณเดือนละอยู่ที่ 500 USD (17,000 บาท) ไม่รวมค่าจิปาถะอื่น ๆ
 2. ค่าคอร์สเรียน (Course Fee) ค่าใช้จ่ายสำหรับเรียนภาษาที่อเมริกาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,800-8,400 USD (130,000-300,000 บาท) ขึ้นอยู่กับคอร์สเรียนของน้องๆที่เลือกไปเรียนต่อต่างประเทศ
 3. ค่าอาหาร (Food Fee) เริ่มต้นที่ประมาณ 5-100 USD (170-3,400 บาท) และเฉลี่ยสรุปยอดเดือนละประมาณ 1000 USD (34,100 บาท)
 4. ค่าท่องเที่ยว (Traveling Fee) การเตรียมเงินไปท่องเที่ยวเริ่มต้นอยู่ประมาณ 60 USD/วัน (2,000 บาท)และค่าขึ้นรถสาธารณะเริ่มต้น 200 USD (7000 บาท) ที่ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ละรัฐที่น้อง ๆ จะเดินไป
 5. ค่าใช้จ่ายจิปาถะ (General Fee) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าทำประกันต่างประเทศ เริ่มต้นอยูที่ประมาณ 45,000-70,000 บาท

เรียนภาษาที่อเมริกา ทํางานได้ไหม

ในส่วนนี้จะแตกต่างจากการเรียนภาษาที่แคนนาดา เพราะหากเรียนภาษาอย่างเดียวจะไม่สามารถทำงานได้

จะทำงานได้ในกรณีที่น้อง ๆ อยู่ช่วงเรียนต่อปริญญาตรีอเมริกา หรือระดับปริญญาโทในอเมริกา ซึ่งน้องๆ สามารถทำงานเสริมในประเทศอเมริกาได้ ด้วยภายใต้เงื่อนไข การถือวีซ่านักเรียน F-1 ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

 • ผู้เรียนสามารถทำงาน Part-Time ได้ไม่เกิน 20 ชม./สัปดาห์ รับค่าจ้างอย่างต่ำ 7.25 USD/ชม.(250 บาท) โดยจะเป็นการทำงานอยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆกำลังเรียนอยู่

หากเป็นน้อง ๆ ที่กำลังฝึกเรียนภาษาที่อเมริกาอยู่นั้น ทางกฎหมายอเมริกาจะไม่อนุญาตให้น้อง ๆ ทำ Part-time ทุกกรณี

สรุป

เรียนภาษา

น้อง ๆ ที่มีความสนใจจะไปเรียนภาษาที่อเมริกา พี่ ๆ จาก Gent ขอแนะนำได้อย่างมั่นใจเลยว่าประเทศอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่ทั่วทั้งโลกต่างให้การยอมรับว่าหลักสูตรของอเมริกานั้นมีการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนด้านการเขียนแบบเชิงวิชาการที่แข็งแรงและการเรียนรู้ภาคปฎิบัตินอกพื้นที่ที่เข้มข้น และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเป็นแบบแผน จนทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของน้อง ๆ สามารถนำใช้การคิด วิเคราะห์ และนำเสนอในอนาคตได้อย่างคล่องแคล่ว 

หากมีข้อสงสัยการเรียนเรียนภาษาที่อเมริกา น้อง ๆ สามารถติดต่อพี่ๆทีมงาน Gent เพื่่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศได้ที่ Gent Study Abroad 062-656-5996 หรือแอดLine @gentedutainment