ป้ายกำกับ: ประเทศอังกฤษ

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอังกฤษ

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร (United Kingdom, UK) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland เป็นเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเ […]