เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Epsom Girls’ Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Epsom Girls’ Grammar School เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วนชั้นนำและมีขนาดใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิง ตั้งแต่ Year 9 – 13 โดยมีทั […]

Recommend

Rangitoto College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rangitoto College ก่อตั้งเมื่อปี 1956 เปิดรับนักเรียนชายหญิงใน Year 9 – 13 เป็นโรงเรียนประเภท State School โดยในปัจจุบันถือเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,00 […]

Recommend

Whangaparaoa College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Whangaparaoa College เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยโรงเรียน Whangaparaoa College ก่อตั้งในปี 2005 มีนักเรียนประมาณ 1,500 คน และมีเด็กนักเรียนต่างช […]

Albany Junior High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Albany Junior High School เป็นโรงเรียนมัธยมตอนต้นและกลาง (สหศึกษา) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Auckland โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 1,400 คน โดยรับทั้งนักเรียนหญิงและชายตั้ […]

Albany Senior High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Albany Senior High School เป็นโรงเรียนมัธยมตอนปลาย (สหศึกษา) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Auckland โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 850 คน โดยรับทั้งนักเรียนหญิงและชายตั้งแ […]

Auckland Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Auckland Grammar School เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนชั้นนำและมีขนาดใหญ่ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ Year 9 – 13 โดยมีทั้งไปกลับ […]

Baradene College of the Sacred Heart

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Baradene College of the Sacred Heart ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอายุกว่าร้อยปี เป็นโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และได้มีพิธีฉลองครบรอบร้อยปีไปเมื่อปี 2009 โดยเป็นโรงเรียนคาทอลิ […]

Birkenhead College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Birkenhead College ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ตั้งอยู่ที่เมือง Birkenhead, North Shore และอยู่ห่างจากเมือง Auckland เพียง 15 นาทีเท่านั้น ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 700 คน และเปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ […]

Carmel College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Carmel College เป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับชั้นมัธยมศึกษาคาทอลิคประเภทหญิงล้วน เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – 13 โดยนักเรียนอินเตอร์สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 9 เป็นต้นไป ในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,05 […]

Diocesan School for Girls

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Diocesan School for Girls หรือ Dio ก่อตั้งขึ้นในปี 1903 โดยตั้งอยู่ในเมือง Epsom, Auckland เป็นโรงเรียนหญิงเอกชน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นโรงเรียนหญิงล้าน Top 3 ของปร […]

Glenfield College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Glenfield College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 เป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,000 คน โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 -13 โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Auckland และอยู่ห่างจาก […]

Kaipara College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kaipara College เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 800 คนโดยแบ่งเป็นสัดส่วนนักเรียนชาวต่างชาติที่ 10% โรงเรียนมีทิวทั […]

King’s College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

King’s College เป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนทั้งแบบประจำและไปกลับ สำหรับเด็กนักเรียนชายรับตั้งแต่ Year 9 – 13 และเด็กนักเรียนผู้หญิงรับตั้งแต่ Year 11- 13 โรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1896 ซึ่งเป็นโรงเ […]

Macleans College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Macleans College เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1980 โดยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2,500 คน พื้นที่โรงเรียนมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 80 ไร่ ใ […]

Mt Albert Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mt Albert Grammar School, Auckland เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแบบสหศึกษา โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1922 และปัจจุบันมีนักเรียนชายแ […]

Northcote College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Northcote College ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักเรียนไทย โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1877 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไปเพื่อเข้าเร […]

Northcross Intermediate School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Northcross Intermediate School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ที่รับนักเรียนทั้งชายและหญิง มีตั้งแต่ชั้น Year 7 – 8 หรืออายุ 11 – 13 ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,020 คน และทางโรงเรียนสามารถจัดหาท […]

Orewa College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Orewa College ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 โดยเปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,000 คน และมีนักเรียนอินเตอร์ประมาณ 20% โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีผลการเร […]

Pakuranga College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Pakuranga College ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่รับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมือง Auckland และอยู่ใกล้กับชายหาดอันงดงามและอยู่ห่า […]

Rosmini College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rosmini College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของคาทอลิกที่จัดตั้งขึ้นในรัฐสำหรับเด็กชาย และก่อตั้งขึ้นในปี 1962 โรงเรียนตั้งอยู่ใน Takapuna Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Yea […]

Saint Kentigern College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Saint Kentigern College เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง Auckland และได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 โดยรับนักเรียนนานาชาติตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับโฮมสเตย์หรืออ […]

St Cuthbert’s College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Cuthbert’s College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเอกชน (Boarding School) ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งใน Auckland โดยก่อตั้งในปี 1915 มีเด็กนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,470 คน ตั้งแต่ Year 1 – 13 โดยเป็นชาวเอเชียประมาณ 25% […]

Takapuna Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Takapuna Grammar School หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1927 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,700 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 200 คน เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Y […]

Wentworth College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wentworth College ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดยมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบเอกชน และปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 250 คน สำหรับการเรียนที่นี่จะมีคอร์สสำหรับนักเรียนอินเตอร์โดยเฉพาะแล […]

Westlake Boys High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Westlake Boys High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วน เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ทำการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1962 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2,300 คน และนักเรียนต่างชาติประมาณ 230 คน จาก 70 ประเทศ จุ […]

Westlake Girls High School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

โรงเรียน Westlake Girls High School ก่อตั้งเมื่อปี 1962 ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 2,200 คน ทางโรงเรี […]