Mt Albert Grammar School

High Schools in Auckland - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Auckland
Year / Grade Year 9 - 13
อายุ 14 - 18 Years old
หลักสูตร High School: NZQA
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Mt Albert Grammar School

Mt Albert Grammar School, Auckland เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแบบสหศึกษา โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1922 และปัจจุบันมีนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 ทั้งสิ้นเป็นจำนวนประมาณ 2,700 คน

ทางโรงเรียนได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือ ISO 9001 สำหรับระบบการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยืนยันได้ว่า โรงเรียน Mt Albert Grammar School นั้นมีประสิทธิภาพในการศึกษาระดับสูง ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากผู้คนรอบด้านอีกด้วย เนื่องจากทางผลการเรียนของนักเรียนที่มีความโดดเด่นมากทำให้ในปี 2013 มีนักเรียนจำนวน 80 กว่าคนที่ได้รับทุนศึกษา ซึ่งโรงเรียนยังถูกจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนระดับ Top 7 ของนิวซีแลนด์อีกด้วย

สำหรับโฮสต์ของนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนจะคัดเลือกโฮสต์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งล้วนแต่เป็นโฮสต์ที่มีประสบการณ์ในการรับเด็กนานาชาติมาก่อน มีความปลอดภัย ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองรู้สึกอุ่นมากใจขึ้น

โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านชุมชนของเมือง Auckland เดินทางสะดวกสบาย และใช้เวลาเพียง 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติเท่านั้น

MAGS3
MAGS4
MAGS5
MAGS1
previous arrow
next arrow
MAGS3
MAGS4
MAGS5
MAGS1
previous arrow
next arrow

โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านชุมชนของเมือง Auckland เดินทางสะดวกสบาย และใช้เวลาเพียง 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติเท่านั้น