Mt Albert Grammar School

High Schools in Auckland - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Auckland
Year / Grade Year 9 - 13
อายุ 14 - 18 Years old
หลักสูตร High School: NZQA
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Mt Albert Grammar School, Auckland เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแบบสหศึกษา โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1922 และปัจจุบันมีนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 ทั้งสิ้นเป็นจำนวนประมาณ 2,700 คน

ทางโรงเรียนได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือ ISO 9001 สำหรับระบบการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยืนยันได้ว่า โรงเรียน Mt Albert Grammar School นั้นมีประสิทธิภาพในการศึกษาระดับสูง ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากผู้คนรอบด้านอีกด้วย เนื่องจากทางผลการเรียนของนักเรียนที่มีความโดดเด่นมากทำให้ในปี 2013 มีนักเรียนจำนวน 80 กว่าคนที่ได้รับทุนศึกษา ซึ่งโรงเรียนยังถูกจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนระดับ Top 7 ของนิวซีแลนด์อีกด้วย

สำหรับโฮสต์ของนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนจะคัดเลือกโฮสต์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งล้วนแต่เป็นโฮสต์ที่มีประสบการณ์ในการรับเด็กนานาชาติมาก่อน มีความปลอดภัย ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองรู้สึกอุ่นมากใจขึ้น

โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านชุมชนของเมือง Auckland เดินทางสะดวกสบาย และใช้เวลาเพียง 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติเท่านั้น

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านชุมชนของเมือง Auckland เดินทางสะดวกสบาย และใช้เวลาเพียง 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติเท่านั้น