Rosmini College

High Schools in Auckland - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Auckland
Year / Grade Year 7 - 13
อายุ 12 - 18 Years old
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน ชายล้วน
ประเภทที่พัก โฮสต์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – Rosmini College

Rosmini College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของคาทอลิกที่จัดตั้งขึ้นในรัฐสำหรับเด็กชาย และก่อตั้งขึ้นในปี 1962 โรงเรียนตั้งอยู่ใน Takapuna Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 และปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 1,100 คน

ในบริเวณมีห้องประชุมขนาดใหญ่และโบสท์ รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงยิมที่สร้างใหม่เมื่อปี 2009 ทางโรงเรียนได้เน้นการเล่นกีฬากับนักเรียนชายทุกคนเป็นอย่างมากอาทิเช่น ฟุตบอลและคริคเกต เนื่องจากทำให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าร่วมแข่งขันใน Tournament ต่างๆ ซึ่งจากการแข่งขันนี้ยังสามารถสร้าง ความสามัคคีในหมูนักเรียนและยังชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน และเป็นเกียรติประวัติที่ดีให้กับนักเรียนอีกด้วย

ทางโรงเรียนยังได้มีวิชาต่างๆ ให้เลือกมากมาย และยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆได้ และทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นเรื่อง Brotherhood ให้กับนักเรียนด้วย ถึงแม้นักเรียนจะมาจากประเทศที่ต่างกันหรือมีศาสนาที่ต่างกัน ทุกคนจะสามารถเป็นมิตรและช่วยเหลือกันได้เสมอๆ เปรียบเสมือนพี่น้องในครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง

สำหรับการอยู่อาศัยของนักเรียนนานาชาตินั้นทางโรงเรียนจะจัดหาโฮสต์ที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กับนักเรียนแต่ละคน โดยทางโฮสต์มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กนานาชาติมาแล้วทั้งสิ้น จึงมีความเข้าใจและสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ มีความงดงามและอยู่ไม่ห่างจากตัวเมือง Auckland เพียง 30 นาทีเท่านั้นโดยการเดินทางโดยรถยนต์

Rosmini 2
Rosmini 3
Rosmini 4
Rosmini 7
previous arrow
next arrow
Rosmini 2
Rosmini 3
Rosmini 4
Rosmini 7
previous arrow
next arrow

โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ มีความงดงามและอยู่ไม่ห่างจากตัวเมือง Auckland เพียง 30 นาทีเท่านั้นโดยการเดินทางโดยรถยนต์