King’s College

High Schools in Auckland - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์
เมือง Auckland
Year / Grade Year 9 - 13
อายุ 14 - 18 Years old
หลักสูตร High School: A Level, High School: GCSE, High School: NZQA
ประเภทโรงเรียน เอกชน
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก หอพัก, โฮสต์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ – King’s College

King’s College เป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนทั้งแบบประจำและไปกลับ สำหรับเด็กนักเรียนชายรับตั้งแต่ Year 9 – 13 และเด็กนักเรียนผู้หญิงรับตั้งแต่ Year 11- 13 โรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1896 ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมือง Auckland ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,100 คน

ทางโรงเรียนได้มีการเข้าร่วมกีฬารักบี้ประจำปี ซึ่งสามารถชนะได้ถึง 16 ครั้งในการแข่งขัน ทางโรงเรียนยังมีสนามกีฬาและลู่วิ่งขนาดใหญ่ และยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายสำหรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านการกีฬา ดนตรี รวมถึงกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

สำหรับทางด้านการเรียน ทางโรงเรียนมีระบบ NCEA รวมถึง A-Level และ IGCSE ที่นักเรียนสามารถเลือกได้ อีกทั้งนักเรียนยังได้จัดให้อยู่ตามระบบบ้าน (House) สำหรับการแข่งกีฬาประจำปี การดูแลกันระบบพี่ดูแลน้อง และการสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนในทุกระดับชั้น รวมถึงนักเรียนต่อห้องที่มี 15-20 คนเท่านั้นทำให้การดูแลทั่วถึงและทำให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในเมือง Otahuhu, Auckland และอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 30 เท่านั้น

KC1
KC2
KC3
KC4
KC6
KC5
KC1
KC2
KC3
KC4
KC6
KC5
previous arrow
next arrow

โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในเมือง Otahuhu, Auckland และอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 30 เท่านั้น