Mission School District

High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
เมือง Mission, British Columbia
Year / Grade Grade 7 - 12
อายุ 12 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา – Mission School District

Mission School District เป็นเขตการศึกษาที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ชอบความวุ่นวายมากนัก ชอบธรรมชาติ และมีจำนวนนักเรียนไทยไม่เยอะ โดยเขตการศึกษา Mission School District เป็นเขตการศึกษาขนาดเล็กๆ โดยมีโรงเรียนมัธยมเพียงแค่ 1 แห่ง และโรงเรียน Middle School อีก 2 แห่ง เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 7 – 12 มีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีคอร์สเรียน ELL สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีครูที่จบการศึกษามาเฉพาะด้าน

สำหรับเรื่องที่พัก ทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาและคัดเลือกโฮสต์แฟมิลี่ให้กับทางนักเรียน จึงมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพของครอบครัวท้องถิ่นที่นักเรียนจะไปพักอาศัยด้วย โดยทางโรงเรียนจะจัดสรรโฮสต์ที่มีความชอบ งานอดิเรกต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงกับนักเรียน สำหรับบริเวณ Mission นั้นเป็นเขตที่ไม่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากนัก จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาเดี้ยนอย่างแท้จริง

โรงเรียนมัธยมที่แคนาดา – Mission School District

Ecole Mission Secondary School

ก่อตั้งในปี 1952 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในเปิดรับตั้งแต่ Grade 10 – 12 มีนักเรียนประมาณ 1,350 คน โรงเรียนมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ B.C. Ministry of Education Curriculum โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ เนื่องจากโรงเรียนเข้าใจว่านักเรียนในวัยนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ช่วงวัยรุ่น ดังนั้นจึงต้องการการดูแลทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และอารมณ์ ดังนั้น จึงได้มีการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนในช่วงอายุนี้

นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักๆ ได้แก่วิชา มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ และสังคม), คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วยกันตลอด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน และคุณครู แต่นักเรียนจะสามารถเลือกวิชาเลือกที่ตนเองสนใจได้ ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติจะได้พักอาศัยกับทางโฮสต์แฟมิลี่ ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการคัดกรอง และจัดหาให้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ และมีความสุขตลอดระยะเวลาเรียนที่โรงเรียนนี้

Hatzic Middle School

โรงเรียนสหศึกษา ในเปิดรับตั้งแต่ Grade 7 – 9 มีนักเรียนจำนวน 650 คน โรงเรียนมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ B.C. Ministry of Education Curriculum โดยโดดเด่นทางด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา และวิชาประยุกต์ อาทิ งานช่างไม้ การสร้างหุ่นยนต์เป็นต้น โรงเรียน Hatzic มีการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งด้านการเรียน หรือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม นักเรียนจะมีครูที่ปรึกษาที่จะคอยแนะนำและช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้ออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงอายุ ในช่วง Grade 7 และ Grade 8 น้องๆจะมีคุณครูหนึ่งท่านที่จะสอนวิชาภาษาอังกฤษและสังคม และอีกท่านสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ในส่วนของ Grade 9 นักเรียนจะได้เข้าร่วมในสังคมที่เราจะจัดให้พวกเขาเตรียมตัวเพื่อความพร้อมในการเข้าโรงเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ดังนั้น การเรียนการสอนจะคล้ายกันคือ คุณครูแต่ละท่านจะสอนแต่ละวิชาแตกต่างกันไป

ที่โรงเรียน Hatzic มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วมหลากหลาย อาทิ ดนตรีแจ๊ซ, การร้องเพลงแจ๊ซ, การทำจิลเวอรี่, การเป็นเชฟ, ถ่ายภาพ หรือเข้าร่วมฮ็อคกี้อะคาเดมี่เป็นต้น ภายในบริเวณโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโรงยิม ฟิตเนส โรงอาหาร ห้องสมุด โรงละคร เป็นต้น

Heritage Park Middle School

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในเปิดรับตั้งแต่ Grade 7 – 9 มีนักเรียนจำนวน 650 คน โรงเรียนมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ B.C. Ministry of Education Curriculum โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ เนื่องจากโรงเรียนเข้าใจว่านักเรียนในวัยนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ช่วงวัยรุ่น ดังนั้นจึงต้องการการดูแลทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และอารมณ์ ดังนั้น จึงได้มีการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนในช่วงอายุนี้ ในช่วง Grade 7-8 นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักๆ ได้แก่วิชา มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ และสังคม), คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วยกันตลอด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน และคุณครู แต่นักเรียนจะสามารถเลือกวิชาเลือกที่ตนเองสนใจได้ ส่วนนักเรียนใน Grade 9 จะได้รับการช่วยเหลือในการวางแผนการเรียน และจะมีการปฐมนิเทศน์นักเรียนในการเข้าสู่ระดับมัธยมปลาย สำหรับนักเรียนต่างชาติจะมีการสอนวิชา ESL ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ และมีการเรียนการสอนด้วยภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ โรงยิม ห้องฟิตเนส ห้องดนตรี ห้องซ้อมเต้น ช่างไม้ ห้องเย็บปักถักร้อย ห้อง Lab วิทยาศาสตร์ โรงอาหาร นอกจากนี้ โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนรอบๆ และได้มีการใช้พื้นที่ร่วมกันกับ University of the Fraser valley และ Clark Theatre

Mission ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองแวนคูเวอร์ โดยบริเวณ Mission เป็นส่วนหนึ่งของ Greater Vancouver ตั้งอยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียงแค่ประมาณ 1 ชั่วโมงทางรถยนต์ เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ เงียบสงบ และปลอดภัย เหมาะกับนักเรียนที่ไม่ชอบความวุ่นวายจนเกินไป บรรยากาศสบายๆ มีความเป็นมิตรและมีความสนใจใน Outdoor Activities

         

Ecole Mission Secondary School

MS-7
MS-8
miss6
miss4
miss2
miss3
miss5
MS-7
MS-8
miss6
miss4
miss2
miss3
miss5
previous arrow
next arrow