Central Okanagan School District

High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
เมืองKelowna, British Columbia
Year / GradeGrade 7 - 12
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

Central Okanagan เป็น เขตการศึกษา (School District) อันดับที่ 6 ที่ใหญ่ที่สุดในย่านบริททิชโคลัมบีย และมีจำนวนนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติน้อยกว่า 1% เขตการศึกษานี้ตั้งอยู่ที่เมือง Kelowna ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลาง มีความปลอดภัยสูง และค่าครองชีพไม่แพง เมือง Kelowna มีบรรยากาศที่สวยงาม อากาศดีตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งทะเลสาปและภูเขา เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน ตากอากาศ อยู่ห่างจากเมืองใหญ่อย่าง Vancouver โดยการขับรถประมาณ 4 ชั่วโมง หรือนั่งเครื่องบินเพียง 50 นาทีเท่านั้น

George Elliot Secondary School

• ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 เป็นโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐใน Lake Country บริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ School District 23 Central Okanagan เป็นเมืองขนาดกลาง ค่าครองชีพไม่สูงมาก และมีความปลอดภัยสูง โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7-12 นักเรียนทุกคนที่นี่จะได้รับการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่ และทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้าน วิชาการ กีฬา ศิลปะ เป็นต้น

Kelowna Secondary School

• ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,900 คน และเปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่เกรด 10-12 เป็นโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐใน Lake Country บริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ School District 23 Central Okanagan เป็นเมืองขนาดกลาง ค่าครองชีพไม่สูงมาก และมีความปลอดภัยสูง และทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เลือกมากมาย และได้มุ้งเน้นให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองที่แท้จริง และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย

Mount Boucherie Senior School

• ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 8-12 เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ School District 23 Central Okanagan เป็นเมืองขนาดกลาง ค่าครองชีพไม่สูงมาก และมีความปลอดภัยสูง เขตการศึกษาแห่งนี้ยังมีนักเรียนต่างชาติไม่มากนัก รวมถึงโฮสต์แฟมมิลี่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวแคนาดา จึงทำให้เพิ่มโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนมากขึ้น นักเรียนต่างชาติจะได้พักกับ โฮสต์แฟมมิลี่ ชาวแคนาดาซึ่งโรงเรียนจะมีการตรวจสอบประวัติและข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวมีความพร้อมที่จะดูแลนักเรียนและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย

Okanagan Mission Secondary School

• มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,400 คน เป็นโรงเรียนสหศึกษาโดยรับนักเรียนตั้งแต่ เกรด 7-12 เป็นโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐในบริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ School District 23 Central Okanagan เป็นเมืองขนาดกลาง ค่าครองชีพไม่สูงมาก และมีความปลอดภัยสูง โรงเรียนมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะ รวมถึงการแสดงซึ่งจะมีโปรแกรมการแสดงบรอดเวย์ของโรงเรียนในทุกๆปี ทั้งนี้ทั้งนั้นทางโรงเรียนยังได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่ และทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เลือกมากมาย และได้มุ้งเน้นให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองที่แท้จริง และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย

Rutland Senior School

• ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,500 คน เป็นโรงเรียนสหศึกษาโดยรับนักเรียนตั้งแต่ เกรด 9-12 เป็นโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐในบริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ School District 23 Central Okanagan เป็นเมืองขนาดกลาง ค่าครองชีพไม่สูงมาก และมีความปลอดภัยสูง

เขตการศึกษานี้อยู่ห่างจากเมืองใหญ่อย่าง Vancouver โดยการขับรถประมาณ 4 ชั่วโมง หรือนั่งเครื่องบินเพียง 50 นาทีเท่านั้น

GESS 2
Bild1000402
GESS 3
GESS 5
Welcome to KSS
What did you do today?
KSS 5
GESS 2
Bild1000402
GESS 3
GESS 5
Welcome to KSS
What did you do today?
KSS 5
previous arrow
next arrow