Langley School District

High Schools in British Columbia: Vancouver, Victoria and others - โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
เมือง Langley, British Columbia
Year / Grade Grade 7 - 12
อายุ 13 - 18 Years old
หลักสูตร High School: Canada
ประเภทโรงเรียน รัฐบาล
เปิดรับสมัครนักเรียน สหศึกษา
ประเภทที่พัก โฮสต์

เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา – Langley School District

Langley School District ถือเป็นอีกเขตการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจในรัฐ British Columbia สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อมัธยมที่ประเทศแคนาดา ทั้งนี้เนื่องจากเมือง Langley ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองแวนคูเวอร์ เดินทางสะดวก และเป็นบริเวณที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัย สำหรับเขตการศึกษา Langley School District ประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม (Grade 9 -12) จำนวน  8 โรงเรียน และโรงเรียนในระดับ Middle School (Grade 7-8) อีกจำนวน 5 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนมีการเรียนการสอนด้วยการใช้หลักสูตรการศึกษา Dogwood High School Diploma ของรัฐ British Columbia ที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรอื่นๆ อาทิ IB และยังมีการเรียนเสริมทักษะเฉพาะทางทั้ง Fine Arts และ Sports Academy ให้เลือกเรียนตามความสนใจอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Soccer, Baseball, Hockey เป็นต้น

สำหรับเรื่องที่พัก โฮสต์แฟมิลี่ของทางโรงเรียนจะได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ที่จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมใหม่ๆ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการดูแลนักเรียนและการสนับสนุนที่ดีในการจับคู่ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนและโฮสต์แฟมิลี่

โรงเรียนมัธยมที่แคนาดา – Langley School District

Aldergrove Secondary School
Aldergrove Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ใน Langley ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่มีผลสอบสูงที่สุดในมณฑล British Columbia ก่อตั้งในปี 1958 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – 12 มีนักเรียนโดยประมาณ 650 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 140 คน

โรงเรียนมีการดูแลและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่ดีเยี่ยม หากนักเรียนยังใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่แข็งแรงนัก ทางโรงเรียนมีคลาสเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งยังมีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย ตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน อาทิ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส, การเรียนล่วงหน้า Advancement via Individual Determination (AVID), ศิลปะ, ช่างไม้, ช่างเครื่องยนต์ รวมวถึงหลักสูตร Dual Credit Programs สำหรับกีฬา อาทิ ฟุตบอล รักบี้ วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล ที่นักเรียนสามารถเก็บเครดิตของหลักสูตร Diploma หรือปริญญาตรีได้ตั้งแต่ตอนเรียนไฮสคูล นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน อาทิ ห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด, Animation Lab, ห้องดนตรี เป็นต้น

Brookswood Secondary School
Brookswood Secondary School ก่อตั้งในปี 1973 เป็นโรงเรียนมัธยมในเขต Langley มณฑล British Columbia เปิดรับตั้งแต่ Grade 8 – 12 ในแต่ละปีจะรับเด็กนักเรียนประมาณ 1200 คน Brookswood มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเด็กให้มีความรู้ มีความเคารพและเห็นคุณค่าของผู้อี่น Brookswood ส่งเสริมให้เด็กเรียนตามความถนัดของแต่ละคน ดังนั้นจึงมีหลักสูตรเปิดสอนให้แก่นักเรียนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาฝรั่งเศส, หลักสูตรการเรียนล่วงหน้า (AP- Advanced Placement), Fine Arts, ละคร, งานช่างเหล็ก, ช่างไม้, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน เป็นต้น นอกจากนี้ Brookswood มีชื่อเสียงและโดดเด่นเป็นอย่างมากในด้านกีฬา โดยมีกีฬาให้เลือกหลากหลายอาทิ บาสเก็ตบอล, รักบี้, ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, และเต้นรำ เป็นต้น

ภายในโรงเรียนมีห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์, ห้องคอมพิวเตอร์และมีเดียเซ็นเตอร์, โรงยิม, โรงละครขนาดใหญ่, สตูดิโอ Movie Production โดย Brookswood เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจาก Apple ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการใช้สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีของ Apple ในการเรียนการสอนได้อย่างยอดเยี่ยม

D.W. Poppy Secondary School
เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 8 – 12 โดยชื่อโรงเรียนนั้นถูกตั้งชื่อตาม Mr. David William Poppy, Jr. ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเขต Langley ในช่วงปี 1967-1971 โดยทางโรงเรียนนั้นเป็นที่รู้จัก และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายรอบด้าน มีความโดดเด่นในด้านของดนตรีและทีมกีฬา พันธกิจของ D.W. Poppy Secondary School คือการอบรมและพัฒนาเด็ก ๆ ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรอบรู้ คู่จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีออกสู่สังคม ให้ความเคารพ และยอมรับต่อความหลากหลายของผู้คนบนโลก รักและชื่นชอบในการรู้เรียนสิ่งใหม่ ๆ มีความเชื่อมั่น กระตือรือร้นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของตน

ทั้งนี้ D.W. Poppy Secondary School มีห้องกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องศิลปะ สนามกีฬา ห้องเวทเทรนนิ่ง รวมถึงมีศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อและให้คำแนะนำด้านอาชีพอีกด้วย

Langley Fine Arts
Langley Fine Arts โรงเรียนศิลปะที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนออกมาอย่างเต็มที่ในหลากหลายศาสตร์ อาทิ Visual Arts, การเต้น, การละคร, ดนตรี, การถ่ายภาพ และการเขียน โดยนักเรียนที่นี่จะได้เรียนวิชาทั่วไปในช่วงวัยเด็ก จนถึง Grade 8 ที่จะได้เลือกเมเจอร์ที่ตนเองถนัดและสนใจ 2 เมเจอร์ และ Grade 9 – 12 จะเลือกได้เพียง 1 เมเจอร์ พร้อมกันเรียนวิชาบังคับอื่นๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

Langley Fine Arts เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษาในบริเวณ Fort Langley มณฑล British Columbia ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 1 – 12 มีนักเรียนประมาณ 900 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 65 คน มาจากหลากหลายประเทศ อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน และเม็กซิโก โรงเรียนมีการดูแลและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่ดีเยี่ยม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่พร้อมรองรับการเรียนรู้ด้านศิลปะของนักเรียน นอกจากนี้ หากนักเรียนยังใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่แข็งแรงนัก ทางโรงเรียนมีคลาสเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งยังมีวิชาอื่นๆนอกจากวิชาด้านศิลปะให้เลือกเรียนหลากหลาย ตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน


Langley Secondary School
Langley Secondary School ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 โดยชื่อเดิมคือ Langley High School และถือเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดประจำเมือง Langley จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อมาเป็น Langley Secondary School ซึ่งได้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนาน อีกทั้งนักเรียนของ Langley Secondary School ยังได้รับทุนการศึกษาสูงสุดของเขตการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปีซ้อนและยังมีทีมฟุตบอลที่ได้เข้าชิงของรัฐ British Columbia อีกด้วย ทางโรงเรียนนำเสนอวิชาเรียนที่เป็นเอกลักษ์ต่างจากโรงเรียนอื่นอาทิ วิชาภาษาญี่ปุ่น, มวยปล้ำ, หลักสูตรการวางระบบท่อ, หลักสูตรอะบอริจิน (Aboriginal), การแสดงละครเวที เป็นต้น ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนกว่า 1,156 คน เปิดสอนตั้งแต่ Grade 9 – 12

Langley Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนที่ทันสมัย และไม่เหมือนใคร เช่น ห้องเรียนทำอาหาร, ห้องเรียนตัดเย็บ, ห้องเรียนถ่ายภาพ, ห้องเรียนร้องเพลง, ห้องเรียนเต้น และโรงยิมขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วย ห้องยกน้ำหนัก, สนามแข่งมวยปล้ำ และลู่วิ่ง

R.E. Mountain Secondary School
R.E. Mountain Secondary School เป็นเพียงโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษา Langley ที่นำเสนอหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี หรือรับตั้งแต่เกรด 11 ขึ้นไปที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ อีกทั้งยังมีโปรแกรม Pre-IB ที่เหมาะกับนักเรียนที่สนใจเตรียมตัวเข้าเรียนในโปรแกรม IB ซึ่งจะเปิดรับเฉพาะนักเรียนเกรด 9-10

ปัจจุบัน R.E. Mountain มีนักเรียนโดยประมาณกว่า 1,200 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 8-12 ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วย ห้องสมุดที่ทันสมัย, ห้องรับรองสำหรับเด็กนักเรียนโปรแกรม IB, สิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะด้านเช่น ด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, พละศึกษา, เศรษฐศาสตร์, ดนตรี, ศิลปะประยุกต์, งานฝีมือ, งานไม้และงานเหล็ก อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเข้าใช้บริการของ Langley Events Centre ที่มีทั้งลานเสก็ตน้ำแข็ง, โรงยิม และศูนย์การกีฬาหลากหลายชนิด

Walnut Grove Secondary School
Walnut Grove Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดของเขตการศึกษา Langley และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของ Vancouver มีนักเรียนกว่า 2,000 คน โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนเรียนรู้ทางด้านวิชาการทั้งในหลักสูตรภาษาอังกฤษและ ภาษาฝรั่งเศส และยังมีโปรแกรมการเรียนการสอนมากมาย อาทิเช่น Advance Placement Program, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง, โปรแกรมส่งเสริมนักกีฬา, บุคคลกรของโรงเรียนมุ่งเน้นการดึงศักยภาพของนักเรียนมาใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของตนได้อย่างเต็มที่

ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน ที่ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนทั้งในด้านกีฬา, ศิลปะ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย โรงยิม 3 โรง, ห้องเวท, สนามกีฬา, ห้องแลปคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง, ห้องแลปทางวิทยาศาสตร์, ห้องสำหรับงานฝีมือ, ห้องเรียนถ่ายรูป, ห้องเรียนดนตรี, ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี

Langley ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองแวนคูเวอร์ โดยบริเวณ Langley เป็นส่วนหนึ่งของ Greater Vancouver เป็นเมืองที่พักอาศัยที่มีความเงียบสงบและปลอดภัย อีกทั้งยังสะดวกในการเข้าเมืองแวนคูเวอร์ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่ 45 นาทีเท่านั้น สำหรับในเมือง Langley เองเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีร้านอาหาร ร้านค้าแบบท้องถิ่นให้นักเรียนสามรถเลือกสรรได้ ทั้งนี้ผู้คนในเมือง Langley มีความเป็นมิตรและมีความสนใจใน Outdoor Activities

         

Aldergrove Secondary School

ACSS-01
Aldergrove 5
Aldergrove 3
Aldergrove 1
Aldergrove 7
ACSS-01
Aldergrove 5
Aldergrove 3
Aldergrove 1
Aldergrove 7
previous arrow
next arrow

Brookswood Secondary School

StudyinLangley-Schools-BrookswoodSecondary
Brookswood 4
Brookswood 1
Brookswood 2
Brookswood 5
Brookswood 3
StudyinLangley-Schools-BrookswoodSecondary
Brookswood 4
Brookswood 1
Brookswood 2
Brookswood 5
Brookswood 3
previous arrow
next arrow

D.W. Poppy Secondary School

StudyinLangley-Schools-DWPoppy
22708664_1578041622234319_1235304728305336320_n
30905356_184123692237126_6958036908614090752_n
31057004_497802840621921_1687580469794701312_n
32593896_139034326961048_7017025454041202688_n
DW-4
DW
DW-5
DW-2
DW-3
StudyinLangley-Schools-DWPoppy
22708664_1578041622234319_1235304728305336320_n
30905356_184123692237126_6958036908614090752_n
31057004_497802840621921_1687580469794701312_n
32593896_139034326961048_7017025454041202688_n
DW-4
DW
DW-5
DW-2
DW-3
previous arrow
next arrow

Langley Fine Arts

Langley 3
Langley 5
Langley 2
Langley 3
Langley 5
Langley 2
previous arrow
next arrow

Langley Secondary School

StudyinLangley-Schools-LSS
Langley Secondary School 1
Langley Secondary School 2
Langley Secondary School 3
Langley Secondary School 4
StudyinLangley-Schools-LSS
Langley Secondary School 1
Langley Secondary School 2
Langley Secondary School 3
Langley Secondary School 4
previous arrow
next arrow

R.E. Mountain Secondary School

StudyinLangley-Schools-WGSS
StudyinLangley-Schools-REMountain-scaled
RE
RE-4
Inside_R.E_Mountain_Secondary_School
RE-5
RE-3
previous arrow
next arrow
StudyinLangley-Schools-WGSS
StudyinLangley-Schools-REMountain-scaled
RE
RE-4
Inside_R.E_Mountain_Secondary_School
RE-5
RE-3
previous arrow
next arrow

Walnut Grove Secondary School

Walnut Grove (1)
Walnut Grove (4)
Walnut Grove (5)
Walnut Grove (6)
Walnut Grove (3)
Walnut Grove (2)
WGSS-7
Walnut Grove (1)
Walnut Grove (4)
Walnut Grove (5)
Walnut Grove (6)
Walnut Grove (3)
Walnut Grove (2)
WGSS-7
previous arrow
next arrow