Category: เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

ข้อแนะนำในการเลือกวิชาเรียนในระดับ A Level – เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ

ข้อแนะนำในการเลือกวิชาเรียน A Level เบื้องต้น สำหรับน้องๆ ที่เรียนในหลักสูตร GCSE หรือ A Level ไม่ว่าจะเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษหรือเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติในระบบอังกฤษในประเทศไทย มักจะมีคำถามที่เกิดข […]

ไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ พักที่ไหนดีกว่ากัน… Host VS Boarding  

คำถามที่มักได้รับการถามจำนวนมากจากผู้ปกครองที่กำลังสนใจส่งน้องๆ ไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศก็คือในเรื่องที่พัก ซึ่งโดยปรกติแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะพักอยู่กับครอบครัว (Host Family) หรือหอพักของทางโรงเรี […]

ไปเรียนต่อมัธยมที่แคนาดาดีมั้ย? ทำไมต้องไปเรียนมัธยมที่แคนาดา?

ในปัจจุบัน หนึ่งในประเทศที่คนไทยนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศก็คือประเทศแคนาดา ทั้งนี้ประเทศแคนาดาในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนไทยอาจจะมีไม่มากนักเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ค่อนข้างไก […]

เด็กไทย ไปเรียนมัธยมต่างประเทศ (High School) ทำไมไปไม่รอด?

ในปัจจุบันผู้ปกครองคนไทยมักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ โดยอาจจะเป็นการไปแค่ระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงปิดเทอม หรืออาจจะเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหากเรียนแล้วชอบก็สามารถเรียนจนจบการศึกษาในระดับมัธย […]

ทำไมคนไทยนิยมไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์?

ในปัจจุบันหนึ่งในประเทศที่ผู้ปกครองมักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ด้วยหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนที่ใจดี สภาพแวดล้อม ระยะทางที […]