คุณแม่วรางคณา ศรัทธาวรสิทธิ์

สาธิตมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

Wisconsin, United States

Wisconsin Lutheran High School

ประทับใจทีมงานของ GENT ที่ช่วยแนะนำและประสานงานทุกอย่างในการเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ ที่โรงเรียน Wisconsin Lutheran High School, USA ทางครอบครัวต้องขอบคุณ GENT ที่ทำให้การมาเรียนต่อมัธยมที่อเมริกาของน้องพิมเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โรงเรียนดีมาก หอพักสะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี เหมือนที่พี่เบสท์แนะนำทุกอย่างเลยค่ะ