คุณแม่เพ็ญนภา ธีระธนานนท์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

Richmond, New Zealand

Waimea College

หนูเรียนที่ Waimea College, New Zealand โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ค่ะ ทั้งครูและเพื่อนๆน่ารัก ทีมงาน GENT ที่ดูแลนักเรียน Inter ก็ให้ความสนใจ และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ คอยแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์ให้อยู่เสมอ ช่วยให้หนูสามารถปรับตัวได้ การเรียนการสอนดีมากค่ะ สามารถเลือกวิชาที่สนใจได้ ไม่เน้นท่องจำ มีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ให้นักเรียน Inter ได้รู้จักกันมากขึ้น ทำให้ปรับตัวได้ง่ายค่ะ