ธาราพล ตัณติวัฒนสุขชัย

Thai Chinese International School

London, United Kingdom

Discovery Summer

ไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษครั้งนี้สนุกมากเลยครับ ได้เพื่อนเยอะแยะเลย ครั้งหน้าไปกับ GENT อีกแน่นอน อยากไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษอีกครับ