ทักษ์ดนัย สินประสงค์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์

Massachusetts, United States

Boston School of Modern Languages

ครั้งนี้ไปกับ GENT เป็นครั้งที่ 2 แล้วครับ ครั้งแรกไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ คราวนี้คุณพ่อไว้ใจ GENT มากๆ ส่งพวกผมไปเรียนภาษาที่บอสตันทั้งสามคนเลย พวกผมได้รับประสบการณ์เยอะมากจากการไปเรียนที่ Boston School of Modern Languages (BSML) เมืองบอสตัน ครั้งนี้ครับ อาจารย์ที่โรงเรียนทุกคนเอาใจใส่นักเรียนดีเป็นอย่างดี และที่ประทับใจที่สุดก็คือเพื่อนๆที่นี่ครับ พวกผมมีเพื่อนหลากหลายอายุและหลากหลายเชื้อชาติ แต่ทุกคนเป็นกันเองมากๆครับ ทำให้พวกผมกล้าที่จะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆจนทำให้ภาษาของพวกผมพัฒนาไปมาก และบอสตันเป็นเมืองที่สงบ และน่าอยู่มากๆ ถ้ามีโอกาสพวกผมอยากจะกลับไปที่นี่อีกครับ

ทักษ์ดนัย สินประสงค์ ปี 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (BE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นนทพัทธ์ สินประสงค์ ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
ณัฐพล สินประสงค์ ปี 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง